Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Môžete spoznať budúcnosť!

Môžete spoznať budúcnosť!

 Môžete spoznať budúcnosť!

Väčšina ľudí vážne premýšľa o budúcnosti. Radi plánujú, chcú rozumne investovať peniaze a mať pocit istoty. Ale existuje nejaký spôsob, ako sa uistiť o tom, čo prinesie zajtrajšok?

ĽUDIA sa snažia zistiť, čo prinesie budúcnosť, a tak so všeličím experimentujú. Sociológovia, nazývaní futurológovia, analyzujú súčasné trendy a na základe nich zostavujú prognózy. Podobne postupujú vo svojom odbore ekonómovia. Astrológovia a veštci skúmajú horoskopy, krištáľové gule a venujú sa okultizmu a mnohí ľudia ich nasledujú. Napríklad francúzsky astrológ Nostradamus je i naďalej populárny napriek tomu, že je už celé storočia mŕtvy.

Všetci títo zdanliví proroci sa prejavili ako úplne nespoľahliví a vyvolávajú sklamanie. Prečo? Lebo ignorujú Jehovu Boha a jeho Slovo, Bibliu. Z toho dôvodu nedokážu odpovedať na také základné otázky, ako sú tieto: ‚Prečo si môžem byť istý, že sa splnia udalosti predpovedané v Biblii? Ako súvisia s Božím predsavzatím s ľuďmi? Ako môžeme ja i moja rodina mať úžitok z týchto proroctiev?‘ Biblia odpovedá na tieto otázky.

Biblické proroctvá sú nadradené ľudským aj v mnohých ďalších ohľadoch. Na rozdiel od astrologických predpovedí berú do úvahy slobodnú vôľu jednotlivca. Preto nikto nie je obeťou osudu. (5. Mojžišova 30:19) Spisy podobné Nostradamovým sú morálne prázdne a túto prázdnotu kompenzujú mystikou a senzáciami. Ale biblické proroctvá majú pevný morálny základ. Vysvetľujú, prečo bude Boh konať tak, ako si to predsavzal. (2. Paralipomenon 36:15) Jehovove proroctvá nikdy nezlyhajú, lebo „Boh... nemôže luhať“. (Títovi 1:2) Preto ľudia, ktorí sa riadia Božím Slovom, vedú osvietený a šťastný život, ktorý má zmysel, bez mrhania vzácneho času a prostriedkov na daromné ciele. — Žalm 25:12, 13.

Týmito a mnohými ďalšími stránkami proroctiev sa zaoberali oblastné zjazdy Jehovových svedkov 1999/2000 „Božie prorocké slovo“, ktoré sa konali na celom svete. Prednášky, rozhovory, predvedenia a biblická dráma sústredili pozornosť publika na nádherné duchovné dedičstvo, z ktorého sa tešia tí, ktorí študujú a uplatňujú Božie prorocké slovo. Nasledujúci článok zhrnie niektoré podnetné vrcholné myšlienky zjazdu.