Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 36. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

Chceš sa stať rybárom ľudí?

Chceš sa stať rybárom ľudí?

„Neboj sa. Odteraz budeš loviť živých ľudí.“ (LUK. 5:10)

PIESEŇ Č. 73 Daj nám smelosť

ČO SA DOZVIEME *

1. Aké pozvanie Ježiš predložil štyrom rybárom a ako naň zareagovali?

UČENÍCI Peter, Andrej, Jakub a Ján sa živili rybolovom. Predstav si, akí boli prekvapení, keď im Ježiš povedal: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí.“ * Ako učeníci zareagovali na Ježišovo pozvanie? Biblia hovorí: „Okamžite nechali svoje siete a nasledovali ho.“ (Mat. 4:18–22) Toto rozhodnutie navždy zmenilo ich život. Prestali chytať ryby a začali „loviť živých ľudí“. (Luk. 5:10) Aj dnes Ježiš pozýva úprimných ľudí, ktorí milujú pravdu, aby sa stali rybármi ľudí. (Mat. 28:19, 20) Prijal si toto pozvanie?

2. Prečo by sme mali brať vážne rozhodnutie stať sa rybármi ľudí a čo nám pomôže urobiť toto rozhodnutie?

2 Možno už študuješ Bibliu nejaký čas a urobil si v živote určité zmeny, takže sa môžeš stať zvestovateľom dobrej správy. Ale možno váhaš urobiť tento krok. Ak je to tak, nebuď z toho smutný. Svedčí to o tom, že toto rozhodnutie berieš vážne. Je pravda, že podľa Biblie Peter a jeho spoločníci zanechali rybárske remeslo „okamžite“. Ale neurobili to unáhlene. Ježiša spoznali a uznali ho ako Mesiáša už viac ako pol roka predtým. (Ján 1:35–42) Zrejme aj ty si sa o Jehovovi a Ježišovi už veľa dozvedel a chceš mať k Jehovovi ešte bližší  vzťah. Ale skôr ako sa staneš zvestovateľom, mal by si si to dobre premyslieť. Čo v tom pomohlo Petrovi, Andrejovi a ďalším?

3. Aké predpoklady musí spĺňať dobrý rybár ľudí?

3 Vďaka čomu boli tí, ktorí sa stali Ježišovými prvými učeníkmi, dobrými rybármi? Mali motiváciu a boli vo svojej práci zruční, odvážni a disciplinovaní. To isté potrebovali, aby mohli byť dobrými rybármi ľudí. V tomto článku si postupne rozoberieme tieto štyri predpoklady na to, aby sme aj my mohli byť dobrými rybármi ľudí.

POSILŇUJ SI MOTIVÁCIU

Peter a ďalší sa stali rybármi ľudí. Táto životne dôležitá činnosť prebieha aj dnes. (Pozri 4., 5. odsek.)

4. Čo motivovalo Petra, aby lovil ryby?

4 Peter lovil ryby, aby uživil svoju rodinu. Ale nebola to preňho iba práca. Bola to aj jeho záľuba. (Ján 21:3, 9–15) Keď sa stal rybárom ľudí, obľúbil si aj túto činnosť. A s Jehovovou pomocou sa mu v tejto práci dobre darilo. (Sk. 2:14, 41)

5. Prečo Ježiš podľa správy v Lukášovi 5:8–11 povedal Petrovi, aby sa nebál, a čo nám môže pomôcť prekonať naše obavy?

5 To, čo nás v prvom rade motivuje zvestovať dobrú správu, je láska k Jehovovi. Láska k Jehovovi nám môže pomôcť prekonať pocit, že to nedokážeme. Keď Ježiš pozval Petra, aby sa stal rybárom ľudí, povedal mu: „Neboj sa.“ (Prečítajte Lukáša 5:8–11.) Peter sa nebál toho, čo príde, keď sa stane učeníkom. Ale keď videl to množstvo rýb, ktoré im Ježiš zázračne pomohol uloviť, cítil sa nedostatočný na to, aby s ním spolupracoval. Možno aj ty  máš obavy, keď si predstavíš, čo všetko znamená byť Kristovým učeníkom. Ak je to tak, posilňuj si lásku k Jehovovi, k Ježišovi a k svojim blížnym a budeš mať motiváciu, aby si prijal Ježišovo pozvanie a stal sa rybárom ľudí. (Mat. 22:37, 39; Ján 14:15)

6. Čo ďalšie nás motivuje zvestovať dobrú správu?

6 Čo ďalšie nás motivuje zvestovať dobrú správu? Chceme poslúchať Ježišov príkaz „choďte a robte učeníkov“. (Mat. 28:19, 20) Chodíme za ľuďmi aj preto, lebo vidíme, akí sú „zúbožení a bezradní“ a že sa nutne potrebujú dozvedieť pravdu o Kráľovstve. (Mat. 9:36) Jehova si praje, aby ľudia každého druhu dospeli k presnému poznaniu pravdy a boli zachránení. (1. Tim. 2:4)

7. Ako z Rimanom 10:13–15 vyplýva, že zvestovateľská služba je dôležitá?

7 Keď budeme premýšľať o tom, že táto práca zachraňuje životy, bude nás to podnecovať, aby sme sa do nej zapájali. Rybári z povolania chytajú ryby, aby ich predali alebo sa nasýtili, ale naším cieľom je pomôcť ľuďom, aby si zachránili život. (Prečítajte Rimanom 10:13–15; 1. Tim. 4:16)

ZÍSKAVAJ ZRUČNOSŤ

8., 9. Čo všetko musí rybár vedieť a prečo?

8 V čase, keď žil na zemi Ježiš, izraelský rybár musel vedieť, aké druhy rýb môže chytať. (3. Mojž. 11:9–12) Ale musel vedieť aj to, kde sa ryby vyskytujú. Ryby sa zvyčajne zdržiavajú vo vode, ktorá im vyhovuje a kde majú dostatok potravy. Záleží aj na tom, kedy rybár vychádza na lov? Všimnime si, čo povedal istý svedok na jednom z tichomorských ostrovov misionárovi, ktorého pozval na rybačku. Misionár navrhol: „Prídem ráno o deviatej.“ Brat odpovedal: „To nepôjde. Musíme ísť vtedy, keď ryby berú, a nie vtedy, keď nám to vyhovuje.“

9 Aj rybári ľudí v prvom storočí chodili na miesta, kde sa „ryby“, čiže ľudia, zdržiavali, a v čase, keď bolo pravdepodobné, že tam budú. Ježišovi nasledovníci zvestovali napríklad v chráme, v synagógach, z domu do domu alebo na trhoviskách. (Sk. 5:42; 17:17; 18:4) Aj my musíme vedieť, kedy a kde môžeme v obvode nášho zboru zastihnúť čo najviac ľudí, a prispôsobiť tomu našu službu. (1. Kor. 9:19–23)

SKÚSENÍ RYBÁRI... 1. lovia na miestach, kde ryby pravdepodobne sú, a v čase, keď tam sú (Pozri 8., 9. odsek.)

10. Aké nástroje do služby nám poskytuje Jehovova organizácia?

10 Rybár potrebuje aj správne náčinie a musí ho vedieť používať. Ani my sa nezaobídeme bez správnych nástrojov a potrebujeme vedieť, ako ich používať. Ježiš dal svojim učeníkom jasné pokyny, ako vykonávať prácu rybára ľudí. Povedal im, čo si majú so sebou vziať, kam majú ísť a čo majú hovoriť. (Mat. 10:5–7; Luk. 10:1–11) Dnes Jehovova organizácia poskytuje vybrané nástroje do služby, ktoré sa osvedčili pri vydávaní svedectva a robení učeníkov. * Dostávame tiež školenie, ako tieto nástroje používať. Vďaka tomuto školeniu získavame istotu a zručnosť, ktorú potrebujeme, aby sa nám v službe darilo. (2. Tim. 2:15)

SKÚSENÍ RYBÁRI... 2. vedia používať správne náčinie (Pozri 10. odsek.)

 POSILŇUJ SI ODVAHU

11. Prečo musia byť rybári ľudí odvážni?

11 Rybári, ktorí sa vydávajú na more, musia byť odvážni. Podmienky na mori sa môžu nečakane zmeniť. Rybári často pracujú v noci a v oblastiach, kde sa môže náhle strhnúť búrka. Aj rybári ľudí musia byť odvážni. Keď začneme vydávať svedectvo a povieme, že sme Jehovovi svedkovia, môžeme sa stretnúť s odporom v rodine, s výsmechom našich známych a s odmietaním biblického posolstva. Ale to nás neprekvapuje, lebo Ježiš povedal, že svojich nasledovníkov posiela do nepriateľského prostredia. (Mat. 10:16)

12. Ako si môžeme podľa slov v Jozuovi 1:7–9 posilňovať odvahu?

12 Ako si môžeš posilňovať odvahu? V prvom rade musíš veriť, že Ježiš stále riadi toto dielo. (Ján 16:33; Zjav. 14:14–16) Musíš tiež veriť, že Jehova sa o teba postará, tak ako sľúbil. (Mat. 6:32–34) Čím silnejšia bude tvoja viera, tým budeš odvážnejší. Peter a jeho spoločníci prejavili veľkú vieru, keď zanechali prácu, ktorá ich živila, aby nasledovali Ježiša. Aj ty si prejavil veľkú vieru, keď si povedal členom svojej rodiny a známym, že si začal študovať Bibliu s Jehovovými svedkami a chodíš na ich zhromaždenia. Určite si urobil  v živote veľké zmeny, aby si sa prispôsobil Jehovovým normám. Aj na to bola potrebná viera a odvaha. Keď si budeš posilňovať odvahu, môžeš si byť istý, že „Jehova, tvoj Boh, [bude] s tebou, kamkoľvek pôjdeš“. (Prečítajte Jozuu 1:7–9.)

SKÚSENÍ RYBÁRI... 3. odvážne lovia ryby za každých okolností (Pozri 11., 12. odsek.)

13. Ako si ešte môžeš posilniť odvahu?

13 Ako si ešte môžeš posilniť odvahu? Tak, že sa o ňu budeš modliť. (Sk. 4:29, 31) Jehova tvoje modlitby vypočuje a nikdy ťa neopustí. Vždy stojí pri tebe a chce ti pomôcť. Môžeš tiež premýšľať o tom, ako Jehova zachraňoval svojich služobníkov v minulosti. Zamysli sa aj nad tým, ako ti už Jehova pomohol, aké ťažkosti si s jeho pomocou prekonal a aké zmeny si urobil vo svojom živote. Ten, ktorý previedol svoj ľud cez Červené more, ti môže dať silu stať sa Kristovým nasledovníkom. (2. Mojž. 14:13) Prejavuj rovnakú dôveru ako žalmista, ktorý povedal: „Jehova je na mojej strane, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek?“ (Žalm 118:6)

14. Čo sa učíš od sestier Masae a Tomojo?

14 Odvahu si môžeš posilniť aj tak, že budeš uvažovať o tom, ako Jehova pomohol získať odvahu ľuďom, ktorí boli predtým nesmelí. K takým ľuďom patrí aj naša sestra Masae. Bola veľmi plachá a mala pocit, že nikdy nedokáže hovoriť s druhými o svojej viere. Už len predstava, že by sa rozprávala s cudzími ľuďmi, jej pripadala ako vysoký múr, ktorý nedokáže zdolať. Preto sa zamerala na to, aby si prehĺbila lásku k Bohu a k blížnym. Uvažovala o tom, ako naliehavo dnes ľudia potrebujú počuť dobrú správu, a modlila sa, aby v nej Jehova posilňoval túžbu hovoriť druhým o pravde. Nakoniec svoj strach prekonala a dokonca slúžila ako pravidelná priekopníčka. Jehova môže pomôcť novým zvestovateľom, aby boli odvážni. Dokazuje to skúsenosť sestry, ktorá sa volá Tomojo. Keď išla prvýkrát do služby z domu do domu, prvá žena, ktorá im otvorila, na ňu skríkla: „Dajte mi pokoj s Jehovovými svedkami!“ a zabuchla dvere. Tomojo sa nezľakla a sestre, ktorá bola s ňou, povedala: „Počula si to? Nemusela som povedať ani slovo a hneď vedela, že som Jehovova svedkyňa. Nie je to úžasné?“ Tomojo teraz slúži ako pravidelná priekopníčka.

PRACUJ NA SEBADISCIPLÍNE

15. Čo je sebadisciplína a prečo je pre kresťanov dôležitá?

15 Úspešní rybári sú disciplinovaní. Sebadisciplína sa definuje ako „schopnosť robiť to, čo treba“. Rybári z povolania sa musia prinútiť vstávať skoro ráno, nemôžu ísť domov, kým nie je všetka práca hotová, a musia pracovať za každého počasia. Aj my potrebujeme sebadisciplínu, aby sme vytrvali a dokončili prácu, ktorá nám bola zverená. (Mat. 10:22)

16. Ako môžeme pracovať na sebadisciplíne?

16 So sebadisciplínou sa človek nerodí. Práve naopak, máme sklon vyberať si tú ľahšiu cestu. Preto sa musíme učiť robiť aj veci, ktoré sú pre nás ťažké. Ak máme byť disciplinovaní, potrebujeme si rozvíjať sebaovládanie. A v tom nám pomáha Jehova prostredníctvom svojho svätého ducha. (Gal. 5:22, 23)

17. Ako Pavol opísal v 1. Korinťanom 9:25–27 svoje úsilie o sebadisciplínu?

 17 Apoštol Pavol bol disciplinovaný. Ale pripustil, že musí „biť svoje telo“, aby robil to, čo je správne. (Prečítajte 1. Korinťanom 9:25–27.) K sebadisciplíne povzbudzoval aj druhých a nabádal ich, aby všetko robili „slušne a usporiadane“. (1. Kor. 14:40) Musíme byť disciplinovaní, aby sme nezanedbávali duchovné činnosti, ku ktorým patrí pravidelná účasť na symbolickom rybolove. (Sk. 2:46)

NEOTÁĽAJ

18. Kedy sme v Jehovových očiach úspešní?

18 Rybári posudzujú svoj úspech podľa toho, koľko rýb chytia. Ale my svoj úspech nehodnotíme podľa toho, koľko ľudí sme priviedli do Božej organizácie. (Luk. 8:11–15) V Jehovových očiach sme úspešní vtedy, keď vytrvávame vo zvestovaní dobrej správy a robení učeníkov. Prečo? Lebo tým poslúchame jeho a jeho Syna. (Mar. 13:10; Sk. 5:28, 29)

19., 20. Aký naliehavý dôvod máme, aby sme nepoľavovali vo zvestovateľskej činnosti?

19 V niektorých krajinách je lov rýb povolený iba v určitých mesiacoch. Keď sa rybárska sezóna chýli ku koncu, rybári zintenzívňujú svoje úsilie. Aj my ako rybári ľudí máme naliehavý dôvod, aby sme nepoľavovali v našej zvestovateľskej činnosti. Koniec tohto zlého sveta sa rýchlo blíži a času na záchranu ľudských životov zostáva už len veľmi málo. Preto nečakaj na ideálne podmienky a čo najskôr sa zapoj do tejto životne dôležitej činnosti. (Kaz. 11:4)

20 Teraz je čas, aby si si posilňoval motiváciu, prehlboval poznanie Biblie, posilňoval si odvahu a pracoval na sebadisciplíne. Pripoj sa k vyše osemmiliónovému zástupu rybárov ľudí a zažiješ radosť, ktorú dáva Jehova. (Neh. 8:10) Zapájaj sa do služby zo všetkých síl a vytrvávaj v nej, až kým ju Jehova neukončí. V nasledujúcom článku budeme hovoriť o troch radách, ktoré nám pomôžu, aby sme ako rybári ľudí vytrvávali vo zvestovaní dobrej správy o Kráľovstve.

PIESEŇ Č. 66 Oznamujme dobrú správu

^ 5. ods. Medzi ľuďmi, ktorých Ježiš pozval, aby sa stali jeho učeníkmi, boli aj pokorní a pracovití rybári. Aj dnes Ježiš pozýva ľudí s takýmito vlastnosťami, aby sa stali rybármi ľudí. Ale niektorí záujemcovia váhajú prijať toto pozvanie. V tomto článku si povieme, čo im môže pomôcť prekonať obavy, ktoré pociťujú.

^ 1. ods. VYSVETLENIE VÝRAZU: Výraz „rybári ľudí“ sa vzťahuje na všetkých, ktorí zvestujú dobrú správu a vyučujú druhých, aby sa stali Kristovými učeníkmi.