Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Štedrý človek „bude požehnaný“

Štedrý človek „bude požehnaný“

OBETE sú už dlho dôležitou súčasťou pravého uctievania. Izraeliti prinášali zvieracie obete a kresťania boli vždy známi tým, že prinášajú „obete chvály“. Existujú však aj iné druhy obetí, ktoré sa páčia Bohu. (Hebr. 13:15, 16) Keď ich prinášame, vedie to k radosti a požehnaniam, ako to vidieť z nasledujúcich príkladov.

Anna bola verná Božia služobníčka v staroveku. Veľmi túžila mať syna, ale nemohla otehotnieť. A tak v modlitbe sľúbila, že ak sa jej narodí syn, dá ho „Jehovovi na všetky dni jeho života“. (1. Sam. 1:10, 11) Časom otehotnela a porodila syna, ktorému dala meno Samuel. Keď ho prestala dojčiť, vzala ho do svätostánku, tak ako sľúbila. Jehova ju za jej obetavosť odmenil. Narodilo sa jej ešte päť detí a Samuel sa stal prorokom a pisateľom niekoľkých biblických kníh. (1. Sam. 2:21)

Podobne ako Anna a Samuel, aj kresťania majú česť zasvätiť svoj život Stvoriteľovi a oddane mu slúžiť. Ježiš sľúbil, že akékoľvek obete, ktoré prinášame v službe, Jehova bohato odmení. (Mar. 10:28–30)

V prvom storočí žila kresťanka menom Dorkas. Bola známa „dobrými skutkami a darmi milosrdenstva“, ktorými obetavo pomáhala druhým. Náhle však „ochorela a zomrela“. Celý zbor za ňou veľmi smútil. Keď učeníci počuli, že Peter je v tej oblasti, naliehavo ho prosili, aby ihneď prišiel. Predstav si ich radosť, keď prišiel a Dorkas vzkriesil. Je to prvý zaznamenaný prípad vzkriesenia, ktoré vykonal apoštol. (Sk. 9:36–41) Boh nezabudol na obete, ktoré prinášala Dorkas. (Hebr. 6:10) Správa o jej štedrosti bola zachovaná v Božom Slove a môžeme sa z nej veľa naučiť.

Apoštol Pavol je tiež vynikajúcim príkladom človeka, ktorý obetavo venoval svoj čas a pozornosť druhým. Vo svojom liste kresťanom do Korintu napísal: „Ja sám sa najradšej vydám a budem úplne vydaný pre vaše duše.“ (2. Kor. 12:15) Pavol sa z vlastnej skúsenosti naučil, že keď sa obetavo dáva k dispozícii, prináša mu to vnútorné uspokojenie. A čo je ešte dôležitejšie, získava tak Jehovovo požehnanie a schválenie. (Sk. 20:24, 35)

Jehova má určite radosť, keď využívame svoj čas a silu na podporu záujmov Kráľovstva a pomoc spoluveriacim. Ale existujú aj iné spôsoby, ako môžeme podporovať zvestovateľskú činnosť? Áno, existujú. Okrem toho, že z lásky slúžime Bohu, môžeme ho ctiť aj dobrovoľnými darmi. Tie sú použité na podporu celosvetového diela, ktoré zahŕňa aj činnosť misionárov a iných služobníkov vo zvláštnej službe celým časom. Hradia sa z nich tiež výdavky na prípravu a preklad literatúry a videí, na pomoc pri katastrofách a na výstavbu sál Kráľovstva. Môžeme si byť istí, že štedrý človek „bude požehnaný“. A navyše keď dávame svoje hodnotné veci Jehovovi, dokazujeme, že si ho ctíme. (Prísl. 3:9; 22:9)