Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Biblické meno na džbáne zo staroveku

Biblické meno na džbáne zo staroveku

Výskumníkov nedávno mimoriadne zaujali úlomky 3 000-ročného keramického džbána vykopaného v roku 2012. Čo bolo na nich také zaujímavé? Neboli to ani tak samotné úlomky, ako skôr to, čo bolo na nich napísané.

Keď sa archeológom podarilo nájdený džbán poskladať, dokázali rozlúštiť aj dávny kanaansky nápis: „Ešbál Ben Beda [syn Bedov].“ Toto je prvýkrát, čo archeológovia objavili toto meno v starovekom nápise.

Ešbál sa spomína aj v Biblii, ten však bol synom kráľa Saula. (1. Par. 8:33; 9:39) Profesor Yosef Garfinkel, priamy účastník vykopávok, pri ktorých sa džbán našiel, poznamenáva: „Je zaujímavé, že meno Ešbál sa v Biblii a teraz už aj na archeologickom artefakte spomína len za vlády kráľa Dávida.“ Niektorí sú toho názoru, že toto meno sa používalo len v tom období. Archeologické dôkazy tak potvrdili ďalší detail z Biblie.

Na inom mieste v Biblii sa Ešbál označuje menom Iš-bóšet, v ktorom sa časť „bál“ nahrádza slovom „bóšet“. (2. Sam. 2:10) Prečo? Výskumníci vysvetľujú: „V 2. Samuelovej bola zrejme snaha vyhnúť sa menu Ešbál, ktoré pripomína kanaanskeho boha búrky Baala, ale v Knihe kroník sa zachovalo pôvodné meno.“