Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mladí, ako sa môžete pripraviť na krst?

Mladí, ako sa môžete pripraviť na krst?

„Je mi potešením konať tvoju vôľu, ó, môj Bože.“ ​(ŽALM 40:8)

PIESNE: 51, 58

1., 2. a) Vysvetli, prečo je krst vážny krok. b) Čím by si mal byť istý ten, kto sa chce dať pokrstiť?

SI MLADÝ človek, ktorý uvažuje o krste? Ak áno, buď si istý, že byť pokrsteným kresťanom je tou najväčšou cťou, akú môžeš mať. Ale tak ako bolo uvedené v predchádzajúcom článku, krst je aj vážny krok. Znamená, že si sa zasvätil Jehovovi, čiže dal mu slávnostný sľub, že mu budeš slúžiť navždy a dávať jeho vôľu pred všetko ostatné. Prirodzene, pokrstiť by si sa mal iba vtedy, keď si na také rozhodnutie zrelý, keď po tom túžiš ty sám a keď chápeš, čo znamená zasvätenie.

Ale čo ak nemáš istotu, či si na krst pripravený? Alebo čo ak sa chceš dať pokrstiť, ale tvoji rodičia hovoria, aby si ešte počkal, možno kým budeš skúsenejší? Nebuď z toho sklamaný. Ber to ako príležitosť ďalej duchovne rásť, aby si mohol byť zakrátko pokrstený. Dovtedy si môžeš dať za cieľ zlepšiť sa v troch oblastiach: (1) v presvedčení, (2) v skutkoch a (3) v prejavovaní vďačnosti.

 TVOJE PRESVEDČENIE

3., 4. Čo sa môžu mladí naučiť od Timoteja?

Zamysli sa, ako by si odpovedal na tieto otázky: Prečo verím, že Boh existuje? Čo ma presviedča o tom, že Biblia je jeho Slovo? Prečo si myslím, že žiť podľa Božích morálnych noriem je lepšie ako prijať životný štýl tohto sveta? Cieľom týchto otázok nie je vyvolať v tebe pochybnosti. Skôr ti pomôžu držať sa rady apoštola Pavla, ktorý napísal Rimanom, „aby sa sami presvedčili, aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa“. (Rim. 12:2) Ale prečo sa mali kresťania v Ríme presvedčiť o niečom, čo už prijali?

Pozrime sa na jeden biblický príklad. Timotej dobre poznal Písmo. „Od útleho detstva“ ho učila jeho matka a stará matka. Napriek tomu ho Pavol nabádal: „Pokračuj v tom, čo si sa naučil a bol presvedčený, aby si uveril.“ ​(2. Tim. 3:14, 15) Podľa istého odborného diela pôvodné slovo prekladané ako „presvedčený“ znamená „byť si istý pravdivosťou niečoho“. Timotej prijal pravdu za svoju. Neurobil to preto, lebo mu to povedala matka a stará matka, ale preto, že o tom sám uvažoval a presvedčil sa, že je to pravda. (Prečítajte Rimanom 12:1.)

5., 6. Prečo je dobré, keď sa už v mladosti naučíš používať „silu rozumu“?

A čo ty? Možno už poznáš pravdu dlho. Čo keby si si dal za cieľ lepšie preskúmať dôvody, prečo niečomu veríš? Posilníš si tým svoje presvedčenie a ľahšie odoláš tlaku vrstovníkov, názorom tohto sveta či vlastným túžbam.

Ak sa už teraz naučíš používať „silu rozumu“, dokážeš odpovedať spolužiakom, keď sa ťa napríklad opýtajú: „Ako vieš, či Boh naozaj existuje? Prečo Boh pripúšťa zlo, keď nás miluje? Ako je možné, že Boh existoval vždy?“ Keď budeš pripravený, takéto otázky neoslabia tvoju vieru. Naopak, podnietia ťa, aby si si urobil ďalší výskum.

7. – 9. Ako si môžeš posilniť presvedčenie pomocou návodov na štúdium v rubrike „Čo učí Biblia“?

Keď dôkladne študuješ Bibliu, nájdeš odpovede na rôzne otázky, rozptýliš svoje pochybnosti a posilníš si vieru. (Sk. 17:11) Na osobné štúdium máme množstvo pomôcok. Patrí k nim brožúra Pôvod života — päť otázok, ktoré si zaslúžia pozornosť a kniha Existuje Stvoriteľ, ktorý má o vás záujem? Mnohí mladí majú radi aj návody na štúdium v rubrike „Čo učí Biblia?“. Nájdeš ju na našej stránke jw.org v časti UČENIE BIBLIE. Rozoberajú sa v nej rôzne biblické témy, ktorých cieľom je posilniť tvoje presvedčenie, že to, čo učí Biblia, je pravda.

Keďže Bibliu už dobre poznáš, zrejme nemáš problém odpovedať na otázky, ktoré sú v týchto návodoch na štúdium. Ale prečo si si istý svojimi odpoveďami? Návody na štúdium ťa podnietia rozmýšľať o rôznych biblických textoch a potom si zapísať, prečo tomu veríš. Môžeš si premyslieť, ako by si to, čomu veríš, vysvetlil druhým. Táto rubrika je vynikajúcou pomôckou pre mladých, ktorí si chcú posilniť svoje presvedčenie. Čo keby si si ju zaradil do osobného štúdia?

 Tým, že si posilňuješ svoje presvedčenie, robíš dôležitý krok smerom ku krstu. Jedna mladá sestra povedala: „Predtým, ako som sa rozhodla, že sa dám pokrstiť, som si študovala Bibliu a presvedčila sa, že toto je pravé náboženstvo. A zo dňa na deň som si tým istejšia.“

TVOJE SKUTKY

10. Prečo je prirodzené, že pokrstený kresťan koná v súlade s tým, čomu verí?

10 V Biblii sa píše: „Viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.“ ​(Jak. 2:17) Ak si o niečom pevne presvedčený, je prirodzené, že to dáš najavo svojimi skutkami. Akými? Biblia hovorí o „svätých činoch správania a skutkoch zbožnej oddanosti“. (Prečítajte 2. Petra 3:11.)

11. Vysvetli, čo sú „sväté činy správania“.

11 Ten, kto chce prejavovať „sväté činy správania“, musí byť morálne čistý. Ako sa ti v tom darí? Spomeň si na posledných šesť mesiacov. Ukázal si, že vieš rozlišovať medzi správnym a nesprávnym? (Hebr. 5:14) Vieš si vybaviť konkrétne situácie, keď si odolal pokušeniu alebo nátlaku spolužiakov? Robíš svojím správaním v škole dobré meno Jehovovi? Stojíš si za tým, čomu veríš, alebo sa snažíš zapadnúť medzi spolužiakov, aby sa ti neposmievali? (1. Petra 4:3, 4) Samozrejme, nikto z nás nie je dokonalý. Aj dlhoroční Jehovovi služobníci sa môžu občas zdráhať hovoriť pred druhými o svojej viere. No ten, kto sa zasvätil Jehovovi, by mal byť hrdý na to, že nosí Božie meno, a dávať to najavo svojím správaním.

12. Čo patrí ku „skutkom zbožnej oddanosti“ a aký postoj by si k nim mal mať?

12 A čo sú „skutky zbožnej oddanosti“? Patria k nim činnosti spojené so zborom, napríklad návšteva zhromaždení a účasť na zvestovateľskej službe. Patria sem aj duchovné činnosti, ktoré druhí nevidia — tvoje modlitby či osobné štúdium. Človek, ktorý zasvätil svoj život Jehovovi, sa nepozerá na tieto činnosti iba ako na povinnosť. Naopak, má taký postoj ako kráľ Dávid, ktorý povedal: „Je mi potešením konať tvoju vôľu, ó, môj Bože, a tvoj zákon je v mojom vnútri.“ ​(Žalm 40:8)

13., 14. Akú pomôcku máš k dispozícii a aký úžitok z nej mali niektorí mladí?

13 druhej knihe Mladí ľudia sa pýtajú — praktické odpovede je na stranách 308 a 309 pracovný list, pomocou ktorého si môžeš stanoviť ciele a duchovne napredovať. Môžeš si doň napísať odpovede na také otázky ako: „Sú tvoje modlitby konkrétne? Čo prezrádzajú o hĺbke tvojej lásky k Jehovovi? Čo je náplňou tvojho osobného štúdia? Ideš do služby, aj keď tvoji rodičia nejdú?“ Môžeš si tam tiež poznačiť, aké ciele by si si chcel dať, pokiaľ ide o modlitby, osobné štúdium a službu.

14 Mnohí mladí, ktorí premýšľajú o krste, považujú tento pracovný list za cennú pomôcku. Mladá sestra, ktorá sa volá Tilda, povedala: „Pomocou tohto pracovného listu som si určila ciele. Potom som ich jeden po druhom dosahovala a asi o rok som bola pripravená na krst.“ Mladý brat Patrick mal  tiež úžitok z tejto pomôcky. Hovorí: „Vedel som, aké mám ciele, ale to, že som si ich napísal, ma viac motivovalo, aby som ich dosiahol.“

Slúžil by si Jehovovi, aj keby mu tvoji rodičia prestali slúžiť? (Pozri 15. odsek.)

15. Vysvetli, prečo by malo byť zasvätenie tvojím vlastným rozhodnutím.

15 Jedna z otázok v pracovnom liste, ktorá asi najviac stojí za zamyslenie, znie: „Slúžil by si Jehovovi, aj keby mu tvoji rodičia a priatelia prestali slúžiť?“ Pamätaj, že ako oddaný a pokrstený kresťan budeš mať k Jehovovi vlastný vzťah. To, čo preňho robíš, by teda nemalo závisieť od druhých, dokonca ani od tvojich rodičov. Svojimi „svätými činmi správania“ a „skutkami zbožnej oddanosti“ dokazuješ, že si si osvojil pravdu a speješ ku krstu.

TVOJA VĎAČNOSŤ

16., 17. a) Aká pohnútka by mala viesť človeka k tomu, aby sa dal pokrstiť? b) Ako by sa dalo znázorniť to, že sme vďační za výkupné?

16 Jeden muž, ktorý sa vyznal v mojžišovskom Zákone, sa Ježiša opýtal: „Ktoré je najväčšie prikázanie?“ Ježiš mu odpovedal: „Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ ​(Mat. 22:35–37) Ukázal tým, aká pohnútka by nás mala viesť ku kresťanským skutkom vrátane krstu. Je to bezvýhradná láska k Jehovovi. Jeden z najlepších spôsobov, ako si posilňovať lásku k Jehovovi, je rozjímať o najväčšom dare, aký nám dal — o výkupnej obeti jeho Syna. (Prečítajte 2. Korinťanom 5:14, 15; 1. Jána 4:9, 19.) Keď budeš uvažovať o výkupnom a o tom, čo pre teba znamená, porastie tvoja vďačnosť.

17 To, ako by sme mali reagovať na výkupné, by sa dalo znázorniť takto: Predstav si, že by si sa topil a niekto ťa zachráni. Odišiel by si jednoducho domov, osušil sa a zabudol na to, čo sa ti stalo? Určite nie. Človeku, ktorý ti zachránil život, by si bol zaviazaný. Bohu Jehovovi a Ježišovi Kristovi vďačíme za oveľa viac. Bez výkupného by sme sa všetci obrazne utopili v hriechu a smrti. Ale vďaka tomuto obrovskému prejavu lásky máme úžasnú nádej žiť večne na rajskej zemi!

18., 19. a) Prečo sa nemusíš báť oddať svoj život Jehovovi? b) Ako sa ti zlepšil život, odkedy slúžiš Jehovovi?

 18 Si vďačný za to, čo pre teba Jehova robí? Ak áno, je vhodné, aby si mu zasvätil svoj život a dal sa pokrstiť. Pamätaj, že k tomu patrí slávnostný sľub, že budeš navždy konať jeho vôľu bez ohľadu na to, čo sa bude diať. Mal by si sa báť takého záväzku? Vôbec nie. Nezabúdaj, že Jehova chce pre teba len to najlepšie a že je „darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“. (Hebr. 11:6) Keď sa zasvätíš Jehovovi a dáš sa pokrstiť, tvoj život sa nezhorší. Práve naopak, bude oveľa lepší! Jeden 24-ročný brat, ktorý bol pokrstený, keď nemal ešte ani desať rokov, hovorí: „Keby som bol starší, možno by som lepšie rozumel duchovným veciam, ale to, že som sa rozhodol oddať Jehovovi, ma chránilo pred tým, čo ponúka svet.“

19 Ako veľmi sa Jehova líši od Satana, ktorý sa o teba zaujíma iba zo sebeckých pohnútok! Satan nemôže ponúknuť tým, čo sú na jeho strane, nič trvalé. Ako by aj mohol? Veď nemá žiadnu dobrú správu, žiadnu iskierku nádeje. Ako by ti teda mohol dať niečo, čo sám nemá? Jediné, čo môže ponúknuť, je budúcnosť so smutným koncom, aká čaká aj jeho. (Zjav. 20:10)

20. Čo môže mladý človek robiť, aby dospel ku krstu? (Pozri aj rámček „ Čo ti pomôže duchovne rásť“.)

20 Zasvätiť svoj život Jehovovi je jednoznačne to najlepšie rozhodnutie, aké môžeš urobiť. Si na tento krok pripravený? Ak áno, neotáľaj. A ak ešte potrebuješ čas, uplatni návrhy z tohto článku a ďalej rob duchovný pokrok. Pavol napísal Filipanom: „Do akej miery sme urobili pokrok, každopádne choďme ďalej poriadne tým istým spôsobom.“ ​(Fil. 3:16) Ak sa budeš riadiť touto radou, čoskoro pocítiš túžbu zasvätiť sa Jehovovi a dať sa pokrstiť.