Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nedovoľ, aby tvoja láska ochladla

Nedovoľ, aby tvoja láska ochladla

„Pretože vzrastie nezákonnosť, ochladne láska mnohých.“ (MAT. 24:12)

PIESNE: 60, 135

1., 2. a) Na koho sa pôvodne vzťahovali Ježišove slová z Matúša 24:12? b) Ako kniha Skutky ukazuje, že väčšina raných kresťanov nedovolila, aby ich láska ochladla? (Pozri obrázok v úvode článku.)

V PROROCTVE o „závere systému vecí“ Ježiš okrem iného predpovedal, že „ochladne láska mnohých“. (Mat. 24:3, 12) Židia, ktorí žili v prvom storočí, tvrdili, že sú Božím ľudom, no dovolili, aby ich láska k Bohu ochladla.

2 Väčšina kresťanov v tom čase mala iný postoj. Horlivo „oznamovali dobré posolstvo o Kristovi“ a prejavovali lásku k Bohu, k spolukresťanom i k ľuďom, ktorí neuctievali Jehovu. (Sk. 2:44–47; 5:42) Niektorí Ježišovi nasledovníci v prvom storočí však predsa dovolili, aby ich láska ochladla.

3. Čo mohlo byť príčinou toho, že láska niektorých kresťanov ochladla?

3 Vzkriesený Ježiš Kristus raným kresťanom v Efeze povedal: „Mám proti tebe to, že si opustil lásku, ktorú si mal na začiatku.“ (Zjav. 2:4) Čo mohlo byť jednou  z príčin? Títo kresťania boli možno ovplyvnení telesným zmýšľaním sveta. (Ef. 2:2, 3) V prvom storočí bol Efez tak ako mnoho dnešných miest plný skazenosti. Obyvatelia tohto rozprávkovo bohatého mesta boli zameraní na sebecké pôžitky — na luxusné veci, oddychové činnosti a pohodlný život. Pre nesebeckú lásku už nezostalo miesto. Okrem toho sa rozmáhalo bezočivé správanie a nemravnosť.

4. a) Ako ochladla láska v dnešnej dobe? b) V akých troch oblastiach môže byť naša láska vyskúšaná?

4 Ježišovo proroctvo o chladnúcej láske sa spĺňa aj v našich dňoch. Vo svete je stále menej lásky k Bohu. Milióny ľudí sa mu obrátili chrbtom. Riešenie celosvetových problémov hľadajú v ľudských organizáciách, nie u Jehovu. Preto ich láska neustále chladne. To, čo sa stalo v efezskom zbore v prvom storočí, je pre nás varovaním. I dnes by praví kresťania mohli podľahnúť falošnému pocitu spokojnosti a mohli by dovoliť, aby aj ich láska ochladla. Teraz budeme uvažovať o troch oblastiach, v ktorých môže byť naša láska vyskúšaná: (1) láska k Jehovovi, (2) láska k biblickej pravde a (3) láska k našim bratom.

LÁSKA K JEHOVOVI

5. Prečo musíme milovať Boha?

5 Niekoľko hodín predtým, ako Ježiš hovoril o ochladnutí lásky, zdôraznil, koho musíme milovať najviac. Povedal: „‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ Toto je najväčšie a prvé prikázanie.“ (Mat. 22:37, 38) Hlboká láska k Jehovovi nám pomáha poslúchať jeho prikázania, vytrvávať napriek ťažkostiam a nenávidieť, čo je zlé. (Prečítajte Žalm 97:10.) Satan a jeho svet sa však snažia našu lásku k Bohu oslabiť.

6. K čomu to vedie, keď človek viac miluje seba ako Boha?

6 Svet okolo nás má na lásku prekrútený pohľad. Ľudia by mali milovať Stvoriteľa, ale namiesto toho „milujú samých seba“. (2. Tim. 3:2) Satanov svet podporuje „žiadosť tela a žiadosť očí a honosné vystavovanie prostriedkov na živobytie“. (1. Jána 2:16) Apoštol Pavol varoval spolukresťanov, aby telesné žiadosti nedávali na prvé miesto, slovami: „Telesné zmýšľanie znamená smrť... pretože telesné zmýšľanie znamená nepriateľstvo s Bohom.“ (Rim. 8:6, 7) Tí, ktorí sa v živote zameriavajú na získavanie hmotných vecí alebo na uspokojovanie sexuálnych túžob, napokon zažívajú hlboké sklamanie a bolesť. (1. Kor. 6:18; 1. Tim. 6:9, 10)

7. Aké nebezpečenstvá dnes hrozia Kristovým nasledovníkom?

7 V niektorých krajinách ateisti, agnostici a evolucionisti presadzujú myšlienky, ktorých cieľom je podkopať nielen lásku ľudí k Bohu, ale aj ich vieru v neho. Mnohých presvedčili, že v Stvoriteľa môže veriť len naivný alebo nevzdelaný človek. A veľa ľudí si viac váži vedcov než Stvoriteľa. (Rim. 1:25) Ak venujeme pozornosť takýmto názorom, môže nás to odviesť od Jehovu a naša láska môže ochladnúť. (Hebr. 3:12)

8. a) Aké skľučujúce okolnosti postihujú mnohých Jehovových služobníkov? b) O čom nás uisťuje 136. žalm?

 8 Našu vieru a lásku k Bohu môže oslabiť aj skľúčenosť. V tomto skazenom Satanovom systéme každého z nás občas postihujú nepriaznivé okolnosti. (1. Jána 5:19) Možno práve bojujeme s pokročilým vekom, zdravotnými ťažkosťami či ekonomickým tlakom. Alebo zápasíme s pocitom nedostatočnosti, nenaplnenými očakávaniami či osobnými zlyhaniami. Nikdy však nedovoľme, aby nás naše okolnosti či pocity priviedli k presvedčeniu, že Jehova nás opustil. Rozjímajme o výrokoch, ktoré nás uisťujú o jeho neochvejnej láske k nám. Napríklad v Žalme 136:23 sa píše: „Pamätal na nás v našom nízkom stave: veď jeho milujúca láskavosť je na neurčitý čas.“ Áno, Jehovova verná láska k jeho služobníkom sa nemení. Preto si môžeme byť istí, že počuje naše „úpenlivé prosby“ a reaguje na ne. (Žalm 116:1; 136:24–26)

9. Čo Pavlovi pomáhalo udržať si lásku k Bohu?

9 Podobne ako žalmistovi, aj Pavlovi dodávalo silu, keď premýšľal o Jehovovej nezlyhávajúcej podpore. Napísal: „Jehova je môj pomocník; nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek?“ (Hebr. 13:6) Pavol bol pevne presvedčený, že Jehova sa oňho s láskou postará, a to mu pomáhalo vyrovnávať sa s náročnými situáciami. Nedovolil, aby ho nepriaznivé okolnosti zlomili. Dokonca aj z väzenia napísal niekoľko povzbudzujúcich listov. (Ef. 4:1; Fil. 1:7; Filém. 1) Teda aj v ťažkých skúškach si zachoval lásku k Bohu. Čo mu dávalo silu? Stále sa spoliehal na „Boha každej útechy, ktorý nás teší vo všetkom našom súžení“. (2. Kor. 1:3, 4) Ako si môžeme udržiavať silnú lásku k Jehovovi tak ako Pavol?

Miluj Jehovu (Pozri 10. odsek.)

10. Ako si môžeme udržiavať silnú lásku k Jehovovi?

10 O jednom dôležitom spôsobe, ako si udržať silnú lásku k Jehovovi, sa zmienil samotný Pavol. Spoluveriacim napísal: „Ustavične sa modlite.“ Neskôr tiež napísal: „Vytrvávajte v modlitbe.“ (1. Tes. 5:17; Rim. 12:12) Komunikácia prostredníctvom modlitby je základom blízkeho vzťahu k Bohu. (Žalm 86:3) Keď si vyhradíme dostatok času, aby sme sa nášmu nebeskému Otcovi zverili so svojimi najvnútornejšími myšlienkami a najhlbšími pocitmi, určite nás to k nemu priblíži. (Žalm 65:2) A keď vidíme, ako Jehova odpovedá na naše modlitby, naša láska k nemu rastie. Ešte viac si uvedomíme, že „Jehova je blízko tých, ktorí ho vzývajú“. (Žalm 145:18) Budeme pevne presvedčení, že Jehova nás miluje a podporí nás, a to nám pomôže zvládnuť ďalšie skúšky viery.

LÁSKA K BIBLICKEJ PRAVDE

11., 12. Ako si môžeme rozvíjať hlbokú lásku k biblickej pravde?

11 Ako kresťania si pravdu veľmi ceníme. Hlavným zdrojom pravdy je Božie Slovo. Ježiš v modlitbe k svojmu Otcovi povedal: „Tvoje slovo je pravda.“ (Ján 17:17) Láska k pravde sa začína získavaním presného poznania z Božieho Slova. (Kol. 1:10) Ale nestačí len nadobúdať teoretické vedomosti. Inšpirovaný pisateľ 119. žalmu nám pomáha pochopiť, čo znamená  milovať biblickú pravdu. (Prečítajte Žalm 119:97–100.) Premýšľame počas dňa o biblických pasážach? Keď rozjímame o tom, ako nám biblická pravda v živote pomáha, stále viac si ju ceníme.

12 Ďalej žalmista pokračoval: „Aké hladké sú tvoje reči môjmu podnebiu, viac ako med mojim ústam!“ (Žalm 119:103) Podobne si aj my môžeme vychutnávať duchovný pokrm, ktorý dostávame od Božej organizácie. Môžeme si ho, obrazne povedané, podržať na podnebí. Potom bude pre nás ľahšie spomenúť si na „pôvabné slová“ pravdy a použiť ich na pomoc druhým. (Kaz. 12:10)

13. Ako si Jeremiáš zamiloval biblickú pravdu a ako naňho pôsobila?

13 Prorok Jeremiáš miloval biblickú pravdu. Všimnime si, ako pôsobili Božie slová na jeho srdce. Napísal: „Našli sa tvoje slová a ja som ich zjedol; a tvoje slovo sa mi stáva jasotom a plesaním môjho srdca; veď sa nado mnou vzýva tvoje meno, ó, Jehova, Bože vojsk.“ (Jer. 15:16) Jeremiáš obrazne zjedol a strávil vzácne Božie slová tak, že o nich rozjímal. Tak si vypestoval úprimnú vďačnosť za to, že môže nosiť Jehovovo meno. Podnecuje aj nás láska k biblickej pravde k tomu, aby sme si vážili jedinečnú možnosť nosiť Božie meno a hlásať jeho Kráľovstvo v týchto posledných dňoch?

Miluj biblickú pravdu (Pozri 14. odsek.)

14. Akým ďalším spôsobom si môžeme prehlbovať lásku k biblickej pravde?

14 Akým ďalším spôsobom si môžeme prehlbovať lásku k biblickej pravde? Pravidelnou účasťou na zborových zhromaždeniach. Hlavným vyučovacím prostriedkom je týždenné štúdium Biblie pomocou Strážnej veže. Ak chceme látku dobre pochopiť, musíme sa na každé štúdium Strážnej veže kvalitne pripraviť. To znamená napríklad vyhľadať si všetky uvedené biblické texty. Strážnu vežu si dnes môžeme v mnohých jazykoch stiahnuť zo stránky jw.org alebo prezerať pomocou aplikácie JW Library. Niektoré elektronické  formáty nám umožňujú okamžite zobraziť uvedené texty. Nech už sa pripravujeme akýmkoľvek spôsobom, keď tieto biblické texty pozorne čítame a rozjímame o nich, naša láska k biblickej pravde sa prehlbuje. (Prečítajte Žalm 1:2.)

LÁSKA K BRATOM

15., 16. a) K čomu nás zaväzujú Ježišove slová z Jána 13:34, 35? b) Ako súvisí naša láska k bratom s našou láskou k Bohu a k Biblii?

15 Ježiš v poslednú noc svojho života na zemi učeníkom povedal: „Dávam vám nové prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, tak ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou.“ (Ján 13:34, 35)

16 Naša láska k bratom a sestrám je úzko prepojená s našou láskou k Jehovovi. Jedna bez druhej nemôže existovať. Apoštol Ján napísal: „Ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, nemôže milovať Boha, ktorého nevidel.“ (1. Jána 4:20) Naša láska k Jehovovi a k bratom navyše úzko súvisí s našou láskou k Biblii. Prečo? Pretože láska k biblickej pravde nás podnecuje zo srdca poslúchať biblické prikázanie milovať Boha a svojich bratov. (1. Petra 1:22; 1. Jána 4:21)

Miluj bratov a sestry (Pozri 17. odsek.)

17. Akými spôsobmi môžeme prejavovať lásku v našom zbore?

17 Prečítajte 1. Tesaloničanom 4:9, 10. Akými praktickými spôsobmi môžeme prejaviť lásku bratom a sestrám v našom zbore? Zostarnutý brat či sestra možno potrebuje odvoz na zhromaždenie. Ovdovená sestra možno potrebuje, aby sme jej niečo opravili v domácnosti. (Jak. 1:27) Vekom mladí i starší bratia a sestry môžu byť skľúčení, môžu trpieť depresiou alebo prežívajú iné skúšky a potrebujú našu pozornosť, povzbudenie a útechu. (Prísl. 12:25; Kol. 4:11) Keď slovami a skutkami prejavujeme záujem o bratov a sestry, ukazujeme, že ich skutočne milujeme. (Gal. 6:10)

18. Čo nám pomôže riešiť menšie nezhody so spoluveriacimi?

18 Biblia predpovedala, že „posledné dni“ tohto skazeného systému sa budú vyznačovať duchom sebectva a chamtivosti. (2. Tim. 3:1, 2) Ako kresťania teda musíme usilovne pracovať na svojej láske k Bohu, k biblickej pravde a k sebe navzájom. V zbore môže občas dôjsť k menším nezhodám. Ale keď sa ich snažíme s láskou urovnať, je to požehnaním pre celý zbor. (Ef. 4:32; Kol. 3:14) Preto nikdy nedovoľme, aby naša láska ochladla! Naopak, naďalej si udržiavajme silnú lásku k Jehovovi, k jeho Slovu a k našim bratom.