Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z NÁŠHO ARCHÍVU

„Komu je zverené dielo“

„Komu je zverené dielo“

V PONDELOK 1. septembra 1919 svitol v Cedar Point v americkom štáte Ohio teplý slnečný deň. Vystriedal daždivé a veterné počasie trvajúce niekoľko dní. Popoludní sa začal zjazd a na úvodnej časti bolo prítomných takmer 1 000 delegátov. Stretli sa v posluchárni s kapacitou 2 500 miest. Večer však pricestovalo loďami, autami a mimoriadnymi vlakmi ďalších 2 000 delegátov. V utorok bolo už návštevníkov toľko, že program musel prebiehať vonku, pod košatými stromami.

Cez zelenú klenbu stromov prenikali slnečné lúče a na pánskych kabátoch vytvárali vzory podobné čipke. Jemný vetrík od Erijského jazera sa pohrával s perami na dámskych klobúkoch. Jeden brat si na tú atmosféru spomína takto: „V príjemnom prostredí podobnom parku, ďaleko od ruchu tohto starého sveta, sme sa cítili ako v raji.“

Nádhera tohto prostredia však zanikala v porovnaní s tvárami delegátov žiariacimi od radosti. Miestne noviny napísali: „Vidieť na nich, že sú to veľmi zbožní, a predsa nesmierne radostní a veselí ľudia.“ Toto stretnutie bolo pre Bádateľov Biblie mimoriadne vzácne, lebo v uplynulých rokoch prežili vážne ťažkosti. Stretávali sa s odporom počas vojny, v zboroch bola nejednota, Bétel v Brooklyne bol zatvorený a mnohí boli uväznení, pretože hlásali posolstvo o Kráľovstve. K uväzneným patrili aj ôsmi bratia, ktorí v tom čase viedli dielo. Boli odsúdení na dlhých 20 rokov za mrežami. *

Niektorí Bádatelia Biblie boli počas tých ťažkých rokov skľúčení a zmätení a prestali so svedeckou činnosťou. No väčšina robila, čo mohla, a napriek zákazu v nej vytrvávala. Istý vyšetrovateľ, ktorý vypočúval Bádateľov Biblie, podal správu, že napriek jasnej výstrahe boli rozhodnutí „pokračovať v hlásaní slova Božieho až do konca“.

Aj v tom čase skúšok verní Bádatelia Biblie „čakali, ako ich Pán povedie... a neustále sa modlili, aby im Otec dal poznať svoju vôľu“. Teraz boli opäť zjednotení a s radosťou sa zhromaždili v Cedar Point. Mnohí si podobne ako jedna sestra kládli otázku, ako „znovu naplno rozbehnúť službu“. Po ničom netúžili viac, než aby sa mohli pustiť do práce.

 „GA“ — NOVÝ NÁSTROJ DO SLUŽBY

Delegáti si celý týždeň lámali hlavu nad tým, čo znamenajú písmená „GA“ na zjazdovom programe, na privítacích kartičkách a na nápisoch v zjazdových priestoroch. V piaty deň zjazdu, ktorý bol nazvaný „Deň spolupracovníkov“, Joseph F. Rutherford konečne objasnil význam týchto písmen. Šesťtisíc poslucháčov sa dozvedelo, že skratka „GA“ znamená Zlatý vek (The Golden Age) a je to názov nového časopisu do služby. *

Brat Rutherford v prejave o pomazaných spolukresťanoch povedal: „Očami viery vidia, že po uplynutí času tiesne nastane zlatý vek slávneho panstva Mesiáša... Považujú za svoju najdôležitejšiu povinnosť a česť oznamovať svetu príchod zlatého veku. Toto poverenie dostali od Boha.“

Na titulnej strane Zlatého veku bolo uvedené, že je to „časopis o faktoch, nádeji a presvedčení“. Mal byť použitý pri novom spôsobe šírenia pravdy, a to pri ponúkaní predplatného v službe z domu do domu. Keď sa brat Rutherford poslucháčov opýtal, kto sa chce zapojiť do tejto činnosti, všetci sa nadšene postavili. Potom „s radosťou a horlivosťou typickou pre tých, ktorí nasledujú Ježišove šľapaje“, začali z plného hrdla spievať „Vyšli svoje svetlo a svoju pravdu, ó, Pane“. Brat Norris spomína: „Nikdy nezabudnem, že sa vtedy chveli aj stromy.“

Po prednáške stáli delegáti v rade celé hodiny, len aby si vyplnili žiadosť o predplatné. Mnohí sa cítili tak ako Mabel Philbricková, ktorá povedala: „Boli sme od radosti celí bez seba, že nás čaká ďalšia práca.“

„KOMU JE ZVERENÉ DIELO“

Asi 7 000 Bádateľov Biblie bolo pripravených konať. V letáku Organization Method (Organizačná metóda) a v brožúrke To Whom the Work Is Entrusted (Komu je zverené dielo) boli poskytnuté podrobné pokyny: Dielo bude riadiť nové služobné oddelenie v ústredí. V každom zbore je potrebné vytvoriť služobný výbor a má byť vymenovaný vedúci, ktorý bude odovzdávať pokyny. Obvod zboru bude rozčlenený na menšie časti, v ktorých bude 150 až 200 domov. Vo štvrtok večer sa bude konať služobné zhromaždenie, kde si budú bratia vymieňať skúsenosti a podávať správu zo služby.

„Po návrate domov sme sa všetci zapojili do kampane s ponukou predplatného,“ povedal Herman Philbrick. Nachádzali mnohých ľudí, ktorí boli ochotní si ich vypočuť. Beulah Coveyová sa vyjadrila: „Po vojne, ktorá priniesla toľko zármutku, ľudia vítali už len zmienku o zlatom veku.“ Arthur Claus napísal: „Celý zbor prekvapilo, koľko predplatiteľov sa podarilo nájsť.“ Za dva mesiace sa rozšírilo takmer pol milióna výtlačkov prvého čísla Zlatého veku a predplatilo si ho 50 000 čitateľov.

Strážnej veži z 1. júla 1920 vyšiel článok „Evanjelium o kráľovstve“, o ktorom sa neskôr brat Macmillan vyjadril, že to bola „prvá oficiálna zmienka o celosvetovom zvestovateľskom diele, ako ho poznáme dnes“. Článok obsahoval výzvu, aby všetci pomazaní kresťania „vydávali svetu svedectvo, že nebeské kráľovstvo je blízko“. Kristovi bratia sú tí, „komu je zverené dielo“, a k nim sa pripájajú milióny ďalších. Aj oni horlivo oznamujú dobré posolstvo a tešia sa na zlatý vek pod vládou Mesiáša.

^ 5. ods. Pozri knihu Jehovovi svedkovia — hlásatelia Božieho Kráľovstva, 6. kapitolu „Čas skúšok (1914–1918)“.

^ 9. ods. Zlatý vek dostal v roku 1937 nový názov Útecha a v roku 1946 názov Prebuďte sa!