Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vedeli ste?

Vedeli ste?

Mohol Ježiš právom nazvať obchodníkov so zvieratami v jeruzalemskom chráme lupičmi?

V EVANJELIU podľa Matúša čítame: „Ježiš vstúpil do chrámu a vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a poprevracal stoly zmenárnikov a lavice tých, čo predávali holubice. A povedal im: ‚Je napísané: „Môj dom sa bude nazývať domom modlitby,“ ale vy robíte z neho jaskyňu lupičov.‘“ ​(Mat. 21:12, 13)

Židovské historické pramene svedčia o tom, že títo obchodníci zdierali ľudí, pretože svoj tovar predávali za premrštené ceny. Napríklad v Mišne (Keritot 1:7) sa uvádza, že v prvom storočí n. l. vzrástla cena za dva holuby určené na obetovanie až na jeden zlatý denár. Táto cena predstavovala hodnotu mzdy nádenníka za 25 dní práce. Holuby alebo hrdličky boli najlacnejšie obete, ktoré väčšinou prinášali len chudobní. No ich cena sa vyšplhala tak vysoko, že si ich už nemohli kúpiť. (3. Mojž. 1:14; 5:7; 12:6–8) Z toho dôvodu sa rabín Simeon ben Gamaliel rozhneval na obchodníkov a znížil počet povinných obetí, ktoré mali Izraeliti prinášať. Cena za dva holuby okamžite klesla na stotinu pôvodnej ceny.

A tak môžeme povedať, že Ježiš právom nazval obchodníkov v chráme lupičmi, pretože boli chamtiví a kupujúcich zdierali.