Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Chváľte Jah!“

„Chváľte Jah!“

„Chváľte Jah... veď je to príjemné — chvála je vhodná.“ (ŽALM 147:1)

PIESNE: 104, 152

1. – 3. a) Pravdepodobne kedy bol napísaný 147. žalm? b) Čo sa môžeme naučiť zo 147. žalmu?

KAŽDÝ, kto dobre vykoná zverenú úlohu alebo príkladne prejavuje niektorú kresťanskú vlastnosť, si zaslúži chválu. Ak si zaslúžia chválu ľudia, o čo viac si ju zaslúži Jehova! Môžeme ho chváliť za nesmiernu moc, ktorú pozorujeme v stvoriteľských dielach, alebo za lásku k ľudstvu, ktorú prejavil, keď zaobstaral výkupnú obeť svojho Syna.

2 Pisateľ 147. žalmu vrúcne túžil chváliť Jehovu. A povzbudzoval aj druhých, aby ho chválili spolu s ním. (Prečítajte Žalm 147:1, 12.)

3 Nevieme, kto napísal tento žalm. Je však pravdepodobné, že jeho pisateľ žil v čase, keď Jehova vyslobodil Izraelitov z babylonského zajatia a priviedol ich do Jeruzalema. (Žalm 147:2) Žalmista chválil Jehovu, lebo jeho ľud ho mohol znovu uctievať vo svojej domovine. Ale mal na to aj ďalšie dôvody. Aké? A aké dôvody máš ty, aby si radostne volal „chváľte Jah“? (Žalm 147:1)

 JEHOVA UZDRAVUJE ĽUDÍ SO ZLOMENÝM SRDCOM

4. Ako sa Izraeliti cítili, keď ich Cýrus vyslobodil zo zajatia, a prečo?

4 Predstav si, ako sa Izraeliti museli cítiť, keď boli v babylonskom zajatí. Ich väznitelia im posmešne hovorili: „Zaspievajte nám jednu zo sionských piesní.“ Ale Židom nebolo do spevu, lebo ich „hlavný dôvod na plesanie“, Jeruzalem, bol v tej dobe zničený. (Žalm 137:1–3, 6) Mali zlomené srdce a potrebovali útechu. Jehova verne splnil svoj sľub a vyslobodil ich prostredníctvom perzského kráľa Cýra (známeho aj pod menom Kýros). Ten dobyl Babylon a vyhlásil: „Jehova... ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme... Ktokoľvek je medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech je Jehova, jeho Boh, s ním. Nech teda vyjde.“ (2. Par. 36:23) Izraelitov v Babylone takýto vývoj udalostí určite potešil!

5. Čo napísal žalmista o Jehovovej moci uzdravovať?

5 Jehova utešil nielen izraelský národ ako celok, ale aj každého jednotlivca. A to isté robí aj dnes. Žalmista napísal, že Boh „uzdravuje ľudí so zlomeným srdcom a obväzuje ich boľavé miesta“. (Žalm 147:3) Jehova sa stará o všetkých, ktorých niečo trápi, napríklad fyzické či duševné choroby. Túži po tom, aby nás utešil a zmiernil našu citovú bolesť. (Žalm 34:18; Iz. 57:15) Dáva nám múdrosť a silu, aby sme zvládli akékoľvek ťažkosti, s ktorými zápasíme. (Jak. 1:5)

6. Aký úžitok môžeme načerpať zo slov v Žalme 147:4? (Pozri obrázok v úvode článku.)

6 Žalmista sa potom zahľadel na oblohu a povedal, že Jehova „sčítava počet hviezd“ a „všetky ich nazýva ich menami“. (Žalm 147:4) Prečo zdanlivo zmenil tému a začal hovoriť o nebeských telesách? Zamysli sa: Žalmista videl nebo plné hviezd, ale nemal ani len predstavu, koľko ich je v skutočnosti. Dnes vieme, že existuje oveľa viac hviezd, než videl žalmista. Vedci odhadujú, že len v našej galaxii Mliečna cesta sú ich miliardy. A vo vesmíre sú možno bilióny galaxií! Ľudia nedokážu spočítať hviezdy, ale Stvoriteľ pozná všetky tak dobre, že každej z nich dal meno. To znamená, že každá je preňho jedinečná. (1. Kor. 15:41) Platí to aj o ľuďoch? Boh, ktorý vie, kde je každá hviezda v danom čase, osobne pozná každého z nás, teda aj teba. Presne vie, kde sa nachádzaš, ako sa cítiš a čo v danej chvíli potrebuješ.

7., 8. a) Čo Jehova berie do úvahy, keď nám pomáha prekonávať problémy? b) Uveď príklad, aký je Jehova súcitný.

7 Jehova sa o teba nielen zaujíma, ale ťa aj chápe a má moc na to, aby ti pomohol vyrovnať sa s problémami. (Prečítajte Žalm 147:5.) Možno máš pocit, že je toho na teba priveľa a že to už nezvládneš. Ale Jehova pozná tvoje obmedzené možnosti, „pamätá, že sme prach“. (Žalm 103:14) Keďže sme nedokonalí, robíme znovu a znovu tie isté chyby. Veľmi nás mrzí, keď nám z úst vykĺznu nevhodné slová, keď zatúžime po niečom nesprávnom alebo keď začneme druhým závidieť. Jehova presne vie, ako sa cítime, hoci nemá žiadne slabosti. (Iz. 40:28)

8 Možno si už zažil, ako ti Jehova svojou mocnou rukou pomohol prekonať určité ťažkosti. (Iz. 41:10, 13) Uveďme  si jeden príklad. Keď sa pravidelná priekopníčka menom Kjoko presťahovala na iné miesto, cítila sa veľmi skľúčená. Ako dal Jehova najavo, že rozumie tomu, čo ju trápi? V jej novom zbore bolo veľa bratov a sestier, ktorí chápali, prečo je Kjoko smutná. Brala to tak, akoby jej Jehova hovoril: „Mám ťa veľmi rád, nielen preto, že si priekopníčka, ale hlavne preto, lebo si moja dcéra a zasvätila si mi život. Chcem, aby si bola šťastná.“ Aj ty si zistil, že Jehovovo „porozumenie sa nedá vyskúmať“?

JEHOVA NÁM DÁVA VŠETKO, ČO POTREBUJEME

9., 10. V akom ohľade nám Jehova najviac pomáha? Uveď príklad.

9 Všetci máme určité nevyhnutné potreby — nezaobídeme sa bez jedla, oblečenia ani strechy nad hlavou. Niekedy sa možno obávaš, či budeš mať dosť jedla. Ale nezabudni, že Jehova vytvoril prírodné cykly, vďaka ktorým dokáže zem vyprodukovať dostatok potravy. Stará sa dokonca aj o nenásytné mladé krkavce. (Prečítajte Žalm 147:8, 9.) Ak sa Jehova stará o krkavce, môžeš si byť istý, že sa postará aj o tvoje nevyhnutné potreby. (Žalm 37:25)

10 A čo je najdôležitejšie, Jehova sa o nás stará po duchovnej stránke a dáva nám „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie“. (Fil. 4:6, 7) Pouvažuj napríklad o Mucuovi a jeho manželke. Títo manželia zažili, ako im Jehova pomáhal svojou mocnou rukou, keď v roku 2011 postihlo Japonsko cunami. Smrti unikli len vďaka tomu, že vyšli na strechu svojho domu. Ale v ten deň prišli takmer o všetko, čo mali. Strávili tmavú a chladnú noc v miestnosti na druhom poschodí svojho poškodeného domu. Ráno sa chceli niečím duchovne povzbudiť. Jediná kniha, ktorú našli, bola Ročenka Jehovových svedkov 2006. Keď v nej Mucuo listoval, narazil na medzititulok „Najsmrtonosnejšie cunami, aké bolo kedy zaznamenané“. Písalo sa tam o zemetrasení na Sumatre v roku 2004, po ktorom nasledovalo najničivejšie cunami v histórii. Keď si Mucuo s manželkou čítali, čo všetko vtedy bratia a sestry zažili, rozplakali sa. Obaja cítili, že Jehova sa o nich láskavo postaral a duchovne ich povzbudil práve vtedy, keď to najviac potrebovali. Poskytol im aj materiálnu pomoc, lebo bratia a sestry z iných častí Japonska im priniesli jedlo a oblečenie. Ale najviac ich duchovne posilnili zástupcovia Božej organizácie, ktorí prišli povzbudiť ich zbor. Mucuo hovorí: „Videl som, že Jehova je s každým z nás a stará sa o nás. Veľmi nás to utešilo!“ Jehova nám pomáha predovšetkým duchovne, aby sme si udržali pevnú vieru, ale uspokojuje aj naše hmotné potreby.

JEHOVA TI PODÁVA POMOCNÚ RUKU

11. Čo sa očakáva od tých, ktorí chcú, aby im Boh pomáhal?

11 Jehova je vždy pripravený zasiahnuť a „poskytnúť úľavu miernym“. (Žalm 147:6a) Čo je nevyhnutné pre to, aby sme mali úžitok z jeho ochoty prísť nám na pomoc? Musíme mať k nemu dobrý vzťah. Aby sme si taký vzťah vytvorili, musíme si rozvíjať miernosť. (Sof. 2:3) Mierni ľudia čakajú na Boha, kým neodstráni zlo  a nenapraví všetky krivdy, ktoré zažívajú. Len takí ľudia získajú Jehovovo schválenie.

12., 13. a) Čomu sa musíme vyhýbať, ak chceme, aby nám Jehova pomáhal? b) Z koho má Jehova radosť?

12 Naproti tomu Boh „ponižuje zlých k zemi“. (Žalm 147:6b) To sú silné slová! Ak chceme, aby nás Jehova miloval, a nechceme na sebe pocítiť jeho hnev, musíme nenávidieť to, čo nenávidí on. (Žalm 97:10) Musíme napríklad nenávidieť nemravnosť. To znamená vyhýbať sa všetkému, čo by mohlo k nej viesť, vrátane pornografie. (Žalm 119:37; Mat. 5:28) Môže to byť ťažký boj, ale odmena od Jehovu stojí za akékoľvek úsilie.

13 Ak chceme v tomto boji zvíťaziť, musíme sa spoliehať na Jehovu, nie na seba. Mal by z nás Jehova radosť, keby sme hľadali východisko z ťažkostí „v sile koňa“, čiže tam, kde väčšina ľudí? Určite nie! Jehova nechce ani to, aby sme hľadali pomoc „v nohách muža“, čiže si mysleli, že sa zachránime sami alebo že nás zachráni iný človek. (Žalm 147:10) Naopak, musíme sa obracať na Jehovu a prosiť ho o pomoc. Jehova je úplne iný ako nedokonalí poradcovia. Nikdy ho neunavia naše úpenlivé prosby, ktoré mu predkladáme znovu a znovu. „Jehova nachádza zaľúbenie v tých, ktorí sa ho boja, v tých, ktorí čakajú na jeho milujúcu láskavosť.“ (Žalm 147:11) Môžeme si byť istí, že nás verne miluje a bude nás stále podporovať, aby sme zvíťazili nad svojimi nesprávnymi žiadosťami.

14. O čom bol žalmista presvedčený?

14 Jehova nás uisťuje, že pomôže svojmu ľudu vždy, keď to bude potrebné. Keď sa Izraeliti vrátili do Jeruzalema, žalmista premýšľal o tom, ako veľmi im Jehova pomohol. Chválil ho týmito slovami: „Urobil závory tvojich brán silné; požehnal tvojich synov v tvojom strede. Do tvojho územia vkladá pokoj.“ (Žalm 147:13, 14) Žalmista sa cítil v bezpečí, lebo vedel, že Boh spôsobí, aby boli brány mesta pevné. To ho uisťovalo, že Jehova ochráni svojich služobníkov.

Ako nám môže pomôcť Božie Slovo, keď cítime, že sme na dne? (Pozri 15. – 17. odsek.)

15. – 17. a) Ako sa niekedy cítime, keď máme ťažkosti, ale ako nás Jehova vedie prostredníctvom svojho Slova? b) Uveď príklad, ako Jehovovo „slovo beží rýchlo“.

15 Možno máš obavy, či zvládneš ťažkosti, ktoré ťa postihujú. Jehova nám však môže dať múdrosť, aby sme ich dokázali prekonať. Žalmista o Bohu povedal, že „posiela svoje príslovia na zem“ a „jeho slovo beží rýchlo“. Ďalej sa zmienil o tom, že Jehova dáva sneh, tvorí srieň a zhadzuje ľadové krúpy, a potom sa opýtal: „Kto môže obstáť pred jeho chladom?“ Dodal, že Jehova „vysiela svoje slovo a roztápa“ sneh a krúpy. (Žalm 147:15–18) Náš nadovšetko múdry a všemohúci Boh, ktorý ovláda prírodné sily, ako je krupobitie či sneh, ti určite môže poskytnúť pomoc, aby si dokázal prekonať všetky prekážky, s ktorými sa stretneš.

16 Jehova nás vedie prostredníctvom svojho Slova, Biblie. A „jeho slovo beží rýchlo“, čo znamená, že nás duchovne usmerňuje práve vtedy, keď to potrebujeme. Zamysli sa nad tým, aký úžitok máš z čítania Biblie, zo štúdia publikácií od „verného a rozvážneho otroka“, zo sledovania internetovej televízie JW Broadcasting, zo stránky jw.org  a z rozhovorov so zborovými staršími i s ďalšími spolukresťanmi. (Mat. 24:45) Možno aj ty si už zažil, ako pohotovo Jehova zareagoval, keď si potreboval usmernenie.

17 Sestra menom Simone osobne pocítila moc Božieho Slova. Trpela silným pocitom menejcennosti a pochybovala o tom, že by sa mohla páčiť Bohu. Vždy, keď bola skľúčená, vytrvalo prosila Jehovu o pomoc. Okrem toho usilovne študovala Bibliu. Hovorí: „Nikdy som nezažila situáciu, v ktorej by som nepocítila silu od Jehovu a to, ako ma vedie.“ Vďaka tomu sa jej do veľkej miery darí prekonávať negatívne pocity.

18. a) Ako ti Boh prejavil česť? b) Aké dôvody máš na to, aby si radostne chválil Jehovu?

18 Žalmista vedel, že Jehova si vyvolil staroveký Izrael za svoj ľud. Bol to jediný národ, ktorému Boh dal „svoje slovo“ a „svoje predpisy a svoje sudcovské rozhodnutia“. (Prečítajte Žalm 147:19, 20.) My sme dnes jediní, ktorí majú tú česť, že nás Jehova nazýva svojím menom. Sme vďační, že ho môžeme poznať, že nás vedie prostredníctvom svojho Slova a že sa môžeme tešiť z drahocenného vzťahu k nemu. Nemáš množstvo dôvodov, aby si podobne ako pisateľ 147. žalmu volal „chváľte Jah!“ a povzbudzoval k tomu aj druhých?