Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

Apoštol Pavol napísal, že Jehova „nepripustí, aby ste boli pokúšaní nad to, čo môžete zniesť“. (1. Kor. 10:13) Znamená to, že Jehova vopred určí, čo dokážeme zniesť, a podľa toho vyberie skúšky, ktoré na nás pripustí?

Zamyslime sa nad dôsledkami takéhoto uvažovania. Jeden brat, ktorého syn spáchal samovraždu, sa opýtal: „Určil Jehova vopred, že s manželkou dokážeme zniesť samovraždu nášho syna? Stalo sa to preto, lebo Boh je presvedčený, že to zvládneme?“ Je rozumné myslieť si, že Jehova riadi záležitosti v našom živote takýmto konkrétnym spôsobom?

Keď sa nad Pavlovými slovami z 1. Korinťanom 10:13 zamyslíme hlbšie, prídeme k tomuto záveru: V Biblii nenachádzame žiaden dôvod myslieť si, že Jehova vopred určuje, čo zvládneme, a potom na základe toho vyberá skúšky, ktoré nás postihnú. V tomto článku si rozoberieme štyri dôvody, ktoré tento záver potvrdzujú.

Po prvé, Jehova dal ľuďom dar slobodnej vôle. Chce, aby sme si sami vybrali, ako budeme žiť. (5. Mojž. 30:19, 20; Joz. 24:15) Keď robíme rozhodnutia, ktoré sa mu páčia, môžeme sa spoľahnúť, že nás povedie. (Prísl. 16:9) No keď robíme nesprávne rozhodnutia, ponesieme si následky. (Gal. 6:7) Keby Jehova rozhodoval o tom, ktoré skúšky nás postihnú, neoberal by nás v skutočnosti o dar slobodnej vôle?

Po druhé, Jehova nás nechráni pred „časom a nepredvídanou udalosťou“. (Kaz. 9:11) Tragické nehody, možno aj s hroznými následkami, nás môžu postihnúť jednoducho preto, lebo sme v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Ježiš raz spomenul nehodu, pri ktorej zahynulo 18 ľudí, keď na nich spadla veža, a povedal, že to nebola Božia vôľa. (Luk. 13:1–5) Bolo by rozumné myslieť si, že Boh vopred určuje, kto pri nejakej náhodnej udalosti zomrie a kto prežije?

Po tretie, každý z nás musí v spornej otázke dokázať svoju vernosť Jehovovi. Spomeňme si, že Satan spochybnil vernosť všetkých Jehovových služobníkov. Tvrdí, že keď sa ocitneme v skúške,  nezostaneme Jehovovi verní. (Jób 1:9–11; 2:4; Zjav. 12:10) Keby nás Jehova od niektorých skúšok ušetril, lebo by usúdil, že ich nezvládneme, nepodporil by tým Satanovo tvrdenie, že Bohu slúžime zo sebeckých pohnútok?

Po štvrté, Jehova nemusí vopred vedieť všetko, čo sa nám stane. Keby Boh vopred rozhodoval o tom, ktoré skúšky nás postihnú, musel by do detailov poznať našu budúcnosť. Takýto názor však nie je biblický. Boh dokáže vidieť do budúcnosti. (Iz. 46:10) Ale z Biblie sa dozvedáme, že nechce poznať všetko vopred. (1. Mojž. 18:20, 21; 22:12) Svoju schopnosť vidieť do budúcnosti používa tak, aby nezasahoval do našej slobodnej vôle. Čakali by sme azda niečo iné od Boha, ktorý rešpektuje našu slobodu a svoje vlastnosti vždy prejavuje v dokonalej rovnováhe? (5. Mojž. 32:4; 2. Kor. 3:17)

Ako teda máme rozumieť Pavlovým slovám: „Boh... nepripustí, aby ste boli pokúšaní nad to, čo môžete zniesť“? Pavol tu neopisuje, čo Jehova robí pred skúškami, ale počas nich. * Pavlove slová nás uisťujú o tom, že nech nás v živote postihne akákoľvek skúška, Jehova nás podporí, ak mu budeme dôverovať. (Žalm 55:22) Teraz sa zamyslime nad dvoma dôvodmi, prečo to Pavol mohol povedať.

Po prvé, skúšky, s ktorými sa stretávame, sú „bežné u ľudí“. Teda náročné situácie, ktoré zažívame my, zažívajú aj iní. Pokiaľ sa spoliehame na Boha, nie sú nad naše sily. (1. Petra 5:8, 9) V kontexte slov z 1. Korinťanom 10:13 Pavol hovorí o skúškach, s ktorými sa stretli Izraeliti na pustatine. (1. Kor. 10:6–11) Tí, ktorí sa spoliehali na Jehovu, ich úspešne zvládli. No Pavol sa štyrikrát zmieňuje o tom, že „niektorí z nich“ Jehovu neposlúchli. Žiaľ, niektorí Izraeliti sa poddali nesprávnym túžbam, lebo sa prestali spoliehať na Boha.

Po druhé, „Boh je verný“. Z toho, ako sa Jehova počas celej histórie staral o svojich služobníkov, je zjavná jeho verná láska voči tým, „čo ho milujú, a tým, čo dodržiavajú jeho prikázania“. (5. Mojž. 7:9) Vidíme z toho tiež, že Boh svoje sľuby vždy splní. (Joz. 23:14) A tak keď ho milujeme a poslúchame, môžeme si byť istí, že podporí aj nás, a to v každej skúške. Sľubuje, že (1) nepripustí, aby sa nejaká skúška vystupňovala natoľko, že by sme ju už nedokázali zvládnuť, a (2) „zaobstará aj východisko“.

Jehova „nás teší vo všetkom našom súžení“

Ako Jehova zaobstaráva východisko tým, ktorí sa naňho v skúške spoliehajú? Ak je to jeho vôľa, môže skúšku jednoducho odstrániť. Ale spomeňme si na Pavlove slová: „[Jehova] zaobstará aj východisko, aby ste to mohli vydržať.“ Často „zaobstaráva východisko“ tak, že nám dá, čo potrebujeme, aby sme skúšku úspešne zvládli. Zamyslime sa nad niektorými spôsobmi, akými to robí:

  • „Teší nás vo všetkom našom súžení.“ (2. Kor. 1:3, 4) Jehova môže upokojiť našu myseľ, srdce a emócie prostredníctvom svojho Slova, svätého ducha a duchovného pokrmu od verného otroka. (Mat. 24:45; Ján 14:16; Rim. 15:4)

  • Vedie nás svojím svätým duchom. (Ján 14:26) Keď sa ocitneme v skúške, svätý duch nám pomôže spomenúť si na biblické správy a zásady a potom sa múdro rozhodnúť.

  • Môže nám poslať na pomoc anjelov. (Hebr. 1:14)

  • Pomáha nám prostredníctvom spolukresťanov, ktorí nám svojimi slovami a skutkami môžu byť „posilňujúcou pomocou“. (Kol. 4:11)

Ako teda máme chápať Pavlove slová z 1. Korinťanom 10:13? Jehova nevyberá skúšky, ktoré nás postihnú. No keď sa v nich ocitneme, môžeme si byť istí, že ak mu plne dôverujeme, nepripustí, aby presiahli únosnú mieru, a vždy zaobstará východisko, aby sme ich dokázali zvládnuť. Nie je to utešujúca myšlienka?

^ 2. ods. Grécke slovo preložené ako „pokušenie“ môže znamenať aj „skúška“.