Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Tematický index Strážnej veže 2017

Tematický index Strážnej veže 2017

Za heslom je uvedené, v ktorom čísle Strážnej veže sa nachádza daný článok

BIBLIA

 • Čo vám môže dať Biblia, č. 1

 • Ďalší dôkaz (Tattenaj žil), č. 3

 • Elias Hutter a jeho hebrejské preklady Biblie, č. 4

 • Je to len maličkosť?, č. 1

 • Prečo je toľko prekladov?, č. 6

BIBLIA MENÍ ŽIVOTY

 • Bejzbal som miloval najviac zo všetkého (S. Hamilton), č. 3

 • Boh pre mňa neexistoval (A. Golec), č. 5

 • Nechcela som zomrieť (Y. Quarrieová), č. 1

JEHOVA

 • Najväčší dar pre všetkých, č. 2

 • Spôsobuje utrpenie Boh?, č. 1

JEHOVOVI SVEDKOVIA

 • Ako si môžeš zvyknúť v novom zbore?, nov.

 • Jeden láskavý skutok, okt.

 • Jednoduchý život prináša radosť, máj

 • „Kedy budeme mať ďalší zjazd?“ (Mexiko), aug.

 • Ochotne sa ponúkli (slobodné sestry), jan.

 • Ochotne sa ponúkli — Turecko, júl

 • „S väčšou horlivosťou a láskou... ako kedykoľvek predtým“ (zjazd 1922), máj

 • Štedrý človek „bude požehnaný“ (dary), nov.

 • „Žiadna cesta nie je príliš náročná ani príliš dlhá“ (Austrália), feb.

JEŽIŠ KRISTUS

 • Ako Ježiš v skutočnosti vyzeral?, č. 6

 • Bolo Ježišovo prirovnanie o psíkoch urážajúce?, č. 5

KRESŤANSKÝ ŽIVOT A VLASTNOSTI

 • Keď je priateľstvo ohrozené, mar.

 • Láska — cenná vlastnosť, aug.

 • Mali by kresťania oslavovať Vianoce?, č. 6

 • Radosť z dávania, č. 2

 • Správny pohľad na chyby, č. 6

 • Urovnávaj nezhody a usiluj sa o pokoj, jún

 • Vyžaduje Boh celibát?, č. 2

 • Zvíťazíš v boji o svoju myseľ?, júl

OTÁZKY ČITATEĽOV

 • Bola rodová línia vedúca k Mesiášovi viazaná na právo prvorodeného?, dec.

 • Jehova „nepripustí, aby ste boli pokúšaní nad to, čo môžete zniesť“ (1Ko 10:13), feb.

 • Môže mať kresťan na ochranu pred ľuďmi strelnú zbraň?, júl

 • Považujú kresťania vo svetle biblických zásad vnútromaternicové teliesko za prijateľné?, dec.

 • Prečo Matúš a Lukáš opísali udalosti súvisiace s Ježišovým detstvom odlišne?, aug.

RÔZNE

 • Aká je pravda o živote a smrti?, č. 4

 • Ako sa v staroveku prenášal oheň?, jan.

 • Apokalyptickí jazdci, č. 3

 • Biblické meno na džbáne zo staroveku, mar.

 • Boh ju nazval „kňažná“ (Sára), č. 5

 • Boli obchodníci so zvieratami v chráme lupičmi?, jún

 • „Buď požehnaná tvoja rozumnosť“ (Abigail), jún

 • Bude raz na zemi pokoj?, č. 5

 • Bude raz na zemi spravodlivosť?, č. 3

 • Čo je Armagedon?, č. 6

 • Existujú anjeli?, č. 5

 • Gájus — pohostinný a verný kresťan, máj

 • Jozef z Arimatie, okt.

 • Keď je náš blízky nevyliečiteľne chorý, č. 4

 • Najmenšie písmeno hebrejskej abecedy, č. 4

 • „Páčil sa Bohu“ (Enoch), č. 1

 • Pavlova rada, aby odložili plavbu (Sk 27), č. 5

 • Prečo Ježiš odsúdil židovský zvyk prisahať?, okt.

 • Raj na zemi — Je to iba sen?, č. 4

 • „Si žena krásneho vzhľadu“ (Sára), č. 3

 • Ten najlepší dar, č. 6

 • Utrpenie, č. 1

 • Úzkosť, č. 4

 • Vidíš viac ako zovňajšok?, jún

 • Vyslobodenie z otroctva, č. 2

 • Žijeme „v posledných dňoch“?, č. 2

ŠTUDIJNÉ ČLÁNKY

 • Ako sa ťa týkajú Zechariášove videnia, okt.

 • Ako si raz a navždy obliecť novú osobnosť, aug.

 • Ako si raz a navždy zobliecť starú osobnosť, aug.

 • Ako ťa chránia dvojkolesové vozy a koruna, okt.

 • „Boží pokoj... prevyšuje každé myslenie“, aug.

 • „Božie slovo... vykonáva moc“, sept.

 • „Buď odvážny... a konaj“, sept.

 • Ceň si dar slobodnej vôle, jan.

 • Ceň si duchovné poklady, jún

 • „Čokoľvek slávnostne sľúbiš, to aj splň“, apr.

 • „Dôveruj Jehovovi a konaj dobro“, jan.

 • Dôveruj „Sudcovi celej zeme“, apr.

 • Hľadáš útočisko u Jehovu?, nov.

 • „Chváľte Jah!“, júl

 • Jehova nás utešuje vo všetkých ťažkostiach, jún

 • Jehova vedie svoj ľud, feb.

 • Jehovovo predsavzatie sa splní!, feb.

 • Kto dnes vedie Boží ľud?, feb.

 • „Mám nádej v Bohu“, dec.

 • „Miluješ viac mňa ako tieto?“, máj

 • Milujme „skutkom a pravdou“, okt.

 • Mladí, „stále pracujte na svojej záchrane“, dec.

 • Múdro plánuj do budúcnosti a Jehova ťa podporí, júl

 • Napodobňuj Jehovu a buď súcitný, sept.

 • Napodobňuj Jehovu, spravodlivého a milosrdného Boha, nov.

 • Nedovoľ, aby tvoja láska ochladla, máj

 • Nech vás nič nepripraví o cenu, nov.

 • Odmietni svetské zmýšľanie, nov.

 • Ochotne slúž Jehovovi a prispievaj k jeho chvále, apr.

 • „Plačte s tými, ktorí plačú“, júl

 • Pomáhaj „cudzím usadlíkom“ radostne slúžiť Jehovovi, máj

 • Pomáhaj deťom „cudzích usadlíkov“, máj

 • Poučíš sa z chýb Božích služobníkov z minulosti?, mar.

 • Pravda neprináša „pokoj, ale meč“, okt.

 • Prečo je dôležité byť skromný, jan.

 • Prejavuj vieru a rozhoduj sa múdro, mar.

 • Preukazuj česť tým, ktorým patrí, mar.

 • Riadiš sa Jehovovými normami spravodlivosti?, apr.

 • Rodičia, pomáhajte svojim deťom stať sa „múdrymi na záchranu“, dec.

 • Rozvíjaj si sebaovládanie, sept.

 • S čím skoncuje Božie Kráľovstvo?, apr.

 • Si ochotný trpezlivo čakať?, aug.

 • „Slovo nášho Boha pretrvá naveky“, sept.

 • Slúž Jehovovi celým srdcom, mar.

 • Spievajme s radosťou!, nov.

 • Stále maj pred očami spornú otázku, jún

 • Usiluješ sa o skutočné bohatstvo?, júl

 • „Viem, že vstane“, dec.

 • Výkupné — „dokonalý dar“ od nášho Otca, feb.

 • Zastávaj sa Jehovovej zvrchovanosti, jún

 • Zostaň skromný aj v náročných situáciách, jan.

 • Zveruj úlohy verným mužom, jan.

ŽIVOTNÉ PRÍBEHY

 • Boh nám prejavil nezaslúženú láskavosť mnohými spôsobmi (D. Guest), feb.

 • Hoci som nepočujúci, učím druhých o Bohu (W. Markin), máj

 • „Chcem byť iba Kristovým vojakom“ (D. Psarras), apr.

 • Mal som česť spolupracovať so zrelými bratmi (D. Sinclair), sept.

 • Prijala som akúkoľvek úlohu od Jehovu a on ma odmenil (O. Matthewsová), okt.

 • V skúškach som zostal verný Jehovovi a on ma odmenil (P. Sivuľskij), aug.

 • Vďaka spolupráci s múdrymi ľuďmi som sa veľa naučil (W. Samuelson), mar.

 • Všetko som zanechal, aby som nasledoval Pána (F. Fajardo), dec.