Prejsť na článok

Prejsť na obsah

S čím skoncuje Božie Kráľovstvo?

S čím skoncuje Božie Kráľovstvo?

„Svet sa pomíňa, ako aj jeho žiadosť, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“ ​(1. JÁNA 2:17)

PIESNE: 134, 24

1., 2. a) V akom zmysle sa tento svet podobá na odsúdeného zločinca? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Čo každý pocíti po zničení tohto zlého sveta?

„MŔTVY MUŽ PRICHÁDZA!“ Toto zvolanie sa ozýva väzenskou chodbou, keď stráže vedú nebezpečného zločinca. Čo znamenajú tieto slová? Ten muž vyzerá relatívne zdravý a nezdá sa, že má nejakú smrteľnú chorobu. Stráž ho však vedie na miesto popravy. Je už akoby mŕtvy, pretože zakrátko ho čaká smrť. *

2 Dnešný svet sa v istom zmysle podobá na muža odsúdeného na smrť. Už dávno bol nad ním vynesený rozsudok a zanedlho bude vykonaný. Biblia hovorí: „Svet sa pomíňa.“ ​(1. Jána 2:17) Koniec tohto systému je istý. Ale medzi vykonaním rozsudku nad týmto svetom a popravou spomínaného zločinca je podstatný rozdiel. Proti rozhodnutiu súdu v prípade zločinca je možné odvolať sa, a tak spochybniť spravodlivosť rozsudku alebo dokonca dúfať, že popravu na poslednú chvíľu odložia. Rozsudok nad týmto svetom však vyniesol absolútne spravodlivý Panovník celého vesmíru. (5. Mojž. 32:4) Vykonanie rozsudku nebude  možné oddialiť a nikto nebude pochybovať, že je spravodlivý. Keď bude vykonaný, každý inteligentný tvor vo vesmíre i na zemi bude zo srdca súhlasiť s tým, že spravodlivosti bolo učinené zadosť. Všetci pocítia nesmiernu úľavu!

3. Čo všetko bude zničené, keď príde Božie Kráľovstvo?

3 Čo všetko zahŕňa svet, ktorý „sa pomíňa“? Sú to všetky zlé veci, ktoré väčšina ľudí považuje za bežnú súčasť života. Je to smutná správa, že tieto veci budú odstránené? Vôbec nie! Veď táto správa je dôležitou súčasťou „dobrého posolstva o Kráľovstve“. (Mat. 24:14) Zamerajme sa teraz na to, čo bude navždy zničené, keď príde Božie Kráľovstvo. Pouvažujeme o štyroch oblastiach: zlí ľudia, skorumpované organizácie, skazenosť a žalostné podmienky. O každej z nich si povieme, (1) ako ovplyvňuje náš život dnes, (2) čo s ňou Jehova urobí a (3) čím ju nahradí.

ZLÍ ĽUDIA

4. Ako nás ovplyvňujú zlí ľudia?

4 Ako ovplyvňujú náš život zlí ľudia? Apoštol Pavol predpovedal, že „v posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať“. Potom dodal: „Zlí ľudia a podvodníci budú postupovať od zlého k horšiemu.“ ​(2. Tim. 3:1–5, 13) Vidíš, ako sa tieto prorocké slová spĺňajú? Mnohí z nás sa stali obeťou násilných tyranov, nenávistných fanatikov a brutálnych zločincov. Niektorí z nich sa ani nepokúšajú zakrývať svoje zlé úmysly. Iní sa snažia budiť dojem, že sú poctiví a pomáhajú druhým. Hoci sme sa možno ešte osobne nestretli so zločinnosťou, zlí ľudia aj tak negatívne ovplyvňujú náš život. Ich hrozné činy nás deprimujú a sme zhrození, keď sa dozvedáme, ako týrajú malé deti, starých ľudí alebo iné bezbranné obete. Nesprávajú sa ako ľudia, ale prejavujú skôr zvieracie, ba až démonické sklony. (Jak. 3:15) Našťastie Božie Slovo nám dáva úžasnú nádej, že sa to zmení.

5. a) Akú príležitosť ešte majú zlí ľudia? b) Čo sa stane s tými, ktorí sa nechcú zmeniť?

5 Čo urobí Jehova? V súčasnosti Jehova dáva zlým ľuďom príležitosť, aby sa zmenili. (Iz. 55:7) Aj keď je tento svet ako celok už odsúdený na zničenie, nad jednotlivcami ešte nebol vynesený konečný rozsudok. Ale čo sa stane s tými, ktorí sa odmietajú zmeniť a ktorí budú tento svet podporovať až do príchodu veľkého súženia? Jehova sľúbil, že všetci zlí ľudia budú zo zeme navždy odstránení. (Prečítajte Žalm 37:10.) Títo ľudia si možno myslia, že k tomu nikdy nedôjde. Mnohí sa naučili svoju zločineckú činnosť pred ostatnými skrývať a často sa im darí uniknúť trestu i následkom svojich skutkov. (Jób 21:7, 9) Ale Biblia nám o Bohu hovorí: „Jeho oči sú upreté na cesty človeka a vidí všetky jeho kroky. Niet tmy ani hlbokého tieňa, aby sa tam ukryli tí, ktorí robia to, čo škodí.“ ​(Jób 34:21, 22) Pred Jehovom sa nedá nič ukryť. Nemôže ho oklamať žiadny podvodník. Neexistuje žiadny tieň, ktorý by bol natoľko hlboký, ani žiadna tma, ktorá by bola natoľko hustá, aby Jehova nevidel svojím dokonalým zrakom, čo robia zlí ľudia. Po Armagedone už po zlých nebude  ani stopy. Zmiznú navždy! (Žalm 37:12–15)

6. Kto nahradí zlých ľudí a prečo je to dobrá správa?

6 Kto nahradí zlých ľudí? Jehova dáva tento utešujúci sľub: „Mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ V tom istom žalme sa píše aj toto: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ ​(Žalm 37:11, 29) Kto sú tí mierni a spravodliví? Mierni sú pokorní ľudia, ktorí sa učia o Jehovovi a poslúchajú ho. Spravodliví sú tí, ktorí milujú to, čo je správne v Jehovových očiach. V dnešnom svete je oveľa viac zlých ľudí ako spravodlivých. Ale v novom svete už mierni a spravodliví ľudia nebudú tvoriť ani väčšinu, ani menšinu. Budú jedinými ľuďmi, ktorí budú žiť. Vďaka nim sa táto zem stane skutočným rajom.

SKORUMPOVANÉ ORGANIZÁCIE

7. Ako nás ovplyvňujú skorumpované organizácie?

7 Ako ovplyvňujú náš život skorumpované organizácie? Väčšinu zla nepáchajú jednotlivci, ale rôzne organizácie. Medzi ne patria napríklad náboženské organizácie, ktoré klamú milióny ľudí, lebo ich neučia pravdu o Bohu, o spoľahlivosti Biblie, o budúcnosti našej zeme a ľudstva ani o mnohých iných veciach. A čo sa dá povedať o vládach? Tie podporujú vojny a rozdúchavajú nenávisť medzi etnickými skupinami, utláčajú chudobných a bezbranných a bujnie v nich úplatkárstvo a klientelizmus. Alebo si zoberme chamtivé obchodné spoločnosti, ktoré ničia životné prostredie, drancujú prírodné zdroje a zneužívajú dôveru zákazníkov. Robia to preto, aby si pár jednotlivcov nahromadilo obrovské bohatstvo, kým milióny ľudí žijú v chudobe. Niet pochýb, že tieto skorumpované organizácie sú vo veľkej miere zodpovedné za biedu a utrpenie vo svete.

8. Čo sa podľa Biblie stane s organizáciami, hoci sa zdajú byť stabilné?

8 Čo urobí Jehova? V Biblii sú falošné náboženské organizácie pripodobnené k prostitútke, ktorá sa nazýva Veľký Babylon. (Zjav. 17:1, 2, 16; 18:1–4) Keď politické sily zaútočia na tieto organizácie a úplne ich zničia, začne sa veľké súženie. Ale čo sa stane so všetkými ostatnými skorumpovanými organizáciami? Biblia hovorí, že navonok sa zdajú byť pevné a neotrasiteľné ako hory a ostrovy. (Prečítajte Zjavenie 6:14.) Predpovedá tiež, že vlády a všetky od nich závislé organizácie sa otrasú v základoch. Veľké súženie vyvrcholí zničením všetkých vlád tohto starého sveta, ako aj všetkých organizácií, ktoré spolu s nimi odporujú Božiemu Kráľovstvu. (Jer. 25:31–33) Potom už nebudú existovať žiadne skorumpované organizácie.

9. Prečo si môžeme byť istí, že „nová zem“ bude dobre organizovaná?

9 Čo nahradí skorumpované organizácie? Bude po Armagedone existovať na zemi nejaká organizácia? V Biblii čítame tieto slová: „Sú však nové nebesia a nová zem, ktoré očakávame podľa jeho sľubu, a v tých bude bývať spravodlivosť.“ ​(2. Petra 3:13) Staré nebesia a zem, čiže skorumpované vlády a ľudská spoločnosť pod ich vplyvom, budú odstránené. Čo ich nahradí? Výraz „nové nebesia a nová  zem“ predstavuje novú vládu a novú ľudskú spoločnosť, ktorá bude podriadená tejto vláde. Kráľovstvo na čele s Ježišom Kristom bude dokonale napodobňovať vlastnosti Jehovu, ktorý je Bohom poriadku. (1. Kor. 14:33) Preto bude „nová zem“ dobre organizovaná. O potrebné záležitosti sa budú starať zodpovední muži. (Žalm 45:16) Povedie ich Kristus a jeho 144 000 spoluvládcov. Predstav si, aké to bude, keď všetky skorumpované organizácie budú nahradené jedinou zjednotenou a dôveryhodnou organizáciou!

SKAZENOSŤ

10. a) Aká skazenosť je rozšírená v tvojom okolí? b) Ako to ovplyvňuje tvoj život a život tvojej rodiny?

10 Ako ovplyvňuje náš život skazenosť? Žijeme vo svete, ktorý je presiaknutý nemravnosťou, nepoctivosťou a brutalitou. Najmä pre rodičov je ťažké ochrániť svoje deti pred týmto škodlivým vplyvom. Zábavný priemysel sa vysmieva Jehovovým normám toho, čo je správne a čo nesprávne, a vykresľuje všetky druhy nesprávneho konania ako niečo príťažlivé. (Iz. 5:20) Praví kresťania však chcú zostať verní Jehovovi, a preto sa bránia tomuto trendu. Vedú duchovný boj, aby neboli ovplyvnení okolím, v ktorom prevláda povoľný postoj ku konaniu zla. Robia všetko pre to, aby nič nepodkopalo ich úctu k Jehovovým normám.

11. Čo sa učíme z toho, že Jehova vykonal rozsudok nad Sodomou a Gomorou?

11 Čo urobí Jehova? Pouvažuj o tom, čo urobil s mestami Sodoma a Gomora, ktoré boli známe svojou skazenosťou. (Prečítajte 2. Petra 2:6–8.) Spravodlivého Lóta veľmi trápilo zlo, ktoré ho obklopovalo, a bál sa o svoju rodinu. Keď Jehova zničil celú tú oblasť, nielenže ukončil zlo, ale „dal bezbožným ľuďom vzor budúcich vecí“. Jehova vtedy odstránil nemravnosť a môžeme si byť istí, že to urobí aj dnes, keď vykoná rozsudok nad súčasným svetom.

12. Na čo sa v novom svete tešíš?

12 Čo nahradí skazenosť? Život v novom svete bude naplnený radostnou činnosťou. Len si pomysli, aké vzrušujúce bude premieňať zem na raj alebo stavať domy pre svoju rodinu a pre svojich priateľov. Predstav si, ako budeme vítať milióny vzkriesených a vyučovať ich o Jehovovi a o tom, čo všetko urobil pre ľudstvo. (Iz. 65:21, 22; Sk. 24:15) Budeme sa venovať rozmanitej činnosti, ktorá bude prispievať k našej radosti zo života a bude prinášať chválu Jehovovi.

ŽALOSTNÉ PODMIENKY

13. K čomu viedla vzbura v Edene?

13 Ako ovplyvňujú náš život súčasné žalostné podmienky? Zlí ľudia, skorumpované organizácie a skazenosť — to všetko spôsobuje, že na zemi sú žalostné podmienky pre život. Kto z nás môže povedať, že nepociťuje následky vojen, chudoby alebo rasizmu? A čo choroby alebo smrť? Tie sa nevyhýbajú nikomu z nás. Sú priamym následkom vzbury proti Jehovovi, do ktorej sa zapojili traja skazení jednotlivci — Satan, Adam a Eva. Nikto z nás nemôže uniknúť pohrome, ktorú spôsobila ich vzbura.

14. Čo Jehova urobí so žalostnými podmienkami? Uveď príklad.

 14 Čo urobí Jehova? Uveďme si niekoľko príkladov. Jehova sľubuje, že navždy ukončí vojny. (Prečítajte Žalm 46:8, 9.) Odstráni všetky choroby. (Iz. 33:24) Nenávratne skoncuje so smrťou. (Iz. 25:8) A odstráni chudobu. (Žalm 72:12–16) To isté urobí so všetkými žalostnými podmienkami, ktoré nám dnes strpčujú život. Odstráni dokonca znečistený „vzduch“ tohto sveta, pretože tu už nebude všadeprítomný vplyv Satana a jeho démonov. (Ef. 2:2)

Predstav si svet bez vojen, chorôb a smrti (Pozri 15. odsek.)

15. Napríklad ktoré veci budú po Armagedone vecou minulosti?

15 Vieš si predstaviť svet bez vojen, chorôb a smrti? Nebudú už existovať žiadne pozemné armády, námorné ani letecké sily, žiadne zbrane ani vojnové pamätníky. Nebudeme potrebovať žiadne nemocnice, lekárov, sestričky ani zdravotné poistenie. Nenájdeme už žiadne márnice, pohrebné ústavy ani cintoríny. Vzhľadom na nulovú kriminalitu zanikne bezpečnostný priemysel. Nebudú sa vyrábať žiadne alarmy a možno ani zámky a kľúče. Už nebudú potrební policajti. Všetky žalostné podmienky, ktoré v nás dnes vyvolávajú úzkosť, budú vecou minulosti.

16., 17. a) Akú úľavu pocítia tí, ktorí prežijú Armagedon? Znázorni to. b) Čo musíš robiť, aby si prežil koniec tohto starého sveta?

16 Aký bude život, keď žalostné pomery vo svete pominú? Nie je ľahké predstaviť si to. V tomto starom svete žijeme už tak dlho, že si možno ani neuvedomujeme, koľko stresu v ňom zažívame. Podobáme sa ľuďom, ktorí bývajú blízko rušnej železničnej stanice a už ani neregistrujú tamojší hluk, alebo ľuďom, ktorí žijú neďaleko skládky odpadkov a už možno ani necítia zápach. Ale keď všetky tie negatívne vplyvy pominú, pocítime veľkú úľavu!

17 Čo nahradí stres, ktorý dnes zažívame? Odpoveď nachádzame v Žalme 37:11: „Mierni... nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ Ako na teba pôsobia tieto slová? Jehova chce, aby si aj ty žil v takých podmienkach. Preto sa v týchto náročných posledných dňoch snaž zo všetkých síl zachovať si blízky vzťah k Jehovovi a jeho organizácii. Ceň si svoju nádej a predstavuj si, ako sa splní. A čo najčastejšie o nej hovor s druhými. (1. Tim. 4:15, 16; 1. Petra 3:15) Potom si môžeš byť istý, že prežiješ zničenie tohto odsúdeného starého sveta a budeš sa tešiť zo života po celú večnosť!

^ 1. ods. V tomto odseku je opísaný zvyk, ktorý bol kedysi bežný vo väzeniach v niektorých častiach Spojených štátov.