Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | ČO JE TÝM NAJLEPŠÍM DAROM?

Ako vybrať ten najlepší dar

Ako vybrať ten najlepší dar

Prísť na to, čo by mohlo byť pre niekoho tým najlepším darom, vôbec nie je ľahké. Koniec koncov, dar bude hodnotiť ten, komu je určený. A to, čo je cenné pre jedného, nemusí mať rovnakú hodnotu pre iného.

Napríklad tínedžera možno najviac poteší najnovší mobilný telefón či tablet. Dospelý si zase môže oceniť dar, ktorý má preňho citovú hodnotu, možno nejakú rodinnú pamiatku. V niektorých kultúrach mladí i starší ľudia považujú za najlepší dar peniaze, za ktoré si môžu kúpiť, čo chcú.

Hoci to nemusí byť ľahké, mnohí sa nevzdávajú a ďalej sa snažia nájsť ten najlepší dar pre človeka, na ktorom im záleží. Aj keď sa to možno vždy nepodarí, sú určité veci, ktoré v tom môžu pomôcť. Zamyslime sa nad štyrmi z nich. Pomôžu nám vybrať niečo, čo nášho blízkeho naozaj poteší.

Zistite, po čom túži. Pre istého muža z Belfastu v Severnom Írsku bol najlepším darom bicykel, ktorý dostal, keď mal 10 alebo 11 rokov. Prečo práve bicykel? Lebo po ňom veľmi túžil. Teda to, či je pre človeka nejaký dar cenný, do veľkej miery závisí od toho, po čom túži. Preto premýšľajte o človeku, ktorého chcete obdarovať. Snažte sa zistiť, čo si najviac cení, pretože to zvyčajne súvisí s vecami, po ktorých túži. Napríklad starí rodičia si cenia, keď môžu tráviť čas s rodinou, a túžia svoje deti a vnúčatá vidieť tak často, ako je to len možné. Preto ich zrejme viac než čokoľvek iné poteší dovolenka, na ktorej môžu byť všetci spolu.

Keď chceme zistiť, po čom niekto túži, musíme sa naučiť pozorne počúvať. Aj v Biblii sa píše, že „každý človek má byť rýchly v počúvaní, pomalý v reči“. (Jakub 1:19) Pri každodenných rozhovoroch s priateľmi či príbuznými si pozorne všímajte, čo sa im páči a čo nie. To vám pomôže vybrať im dar, ktorý ich naozaj poteší.

Zistite, čo potrebuje. Aj ten najmenší dar môže byť pre človeka veľmi cenný, ak je to niečo,  čo potrebuje. No ako sa dá zistiť, čo niekto potrebuje?

Mohlo by sa zdať, že najjednoduchšie je opýtať sa na to. Ale mnohí to radšej zisťujú inak, lebo chcú svojmu blízkemu pripraviť prekvapenie. Navyše niektorí ľudia síce nemajú problém hovoriť o tom, čo sa im páči alebo nepáči, ale neradi hovoria o tom, čo potrebujú.

Preto buďte všímaví a berte do úvahy okolnosti toho, koho chcete obdarovať. Je to mladý človek? Alebo starší? Slobodný? Ženatý či vydatá? Rozvedený? Alebo vdovec či vdova? Nezamestnaný? Alebo na dôchodku? Potom pouvažujte, čo by mohol potrebovať.

Môže byť tiež praktické porozprávať sa s niekým, kto je v podobnej situácii. Vďaka tomu sa môžete dozvedieť o niečom, čo nie je všeobecne známe. Tak budete môcť svojmu blízkemu dať niečo užitočné a jedinečné.

Vyberte si správny čas. V Biblii sa píše: „Aké dobré je slovo v pravý čas!“ ​(Príslovia 15:23) Z týchto slov vidno, že správne načasovanie je nesmierne dôležité. Slová povedané v pravý čas môžu byť veľmi príjemné. Podobne môže človeka potešiť aj dar, ktorý je daný v správnom čase alebo pri správnej príležitosti.

K príležitostiam, pri ktorých sa často dávajú dary, patrí napríklad svadba, maturita alebo narodenie dieťatka. Niektorí zistili, že je praktické urobiť si zoznam takýchto výnimočných príležitostí, ktoré očakávajú v najbližšom roku. Vďaka tomu majú dosť času, aby pre každého pripravili čo najlepší dar. *

Samozrejme, keď chcete niekoho obdarovať, nemusíte čakať na nejakú výnimočnú príležitosť. Radosť z dávania môžete zažiť kedykoľvek. Sú však určité veci, na ktoré treba pamätať. Napríklad ak by muž dal žene dar bez nejakého zrejmého dôvodu, mohla by si to vysvetliť tak, že má o ňu záujem. Ak o ňu v skutočnosti nemá záujem alebo ak by taký záujem nebol vhodný, mohlo by to viesť k nedorozumeniam a problémom. A to nás privádza k ďalšej dôležitej veci — k pohnútke darcu.

Preskúmajte svoje pohnútky. Ako ukazuje uvedený príklad, je dobré zamyslieť sa, či by si obdarovaný človek nemohol dar vysvetliť nesprávne. Na druhej strane je dobré, aby samotný darca preskúmal svoje pohnútky. Väčšina ľudí je zrejme presvedčená, že dáva dary z dobrých pohnútok. No mnohí dávajú druhým dary v určitom období roka preto, lebo majú pocit, že sa to od nich očakáva. A niektorí dávajú dary preto, lebo dúfajú, že im to prinesie nejaké výhody alebo že tiež niečo dostanú.

Ako sa môžete uistiť, že dávate naozaj z čistých pohnútok? V Biblii sa píše: „Nech sa všetky vaše záležitosti dejú v láske.“ ​(1. Korinťanom 16:14) Teda keď druhých obdarúvate preto, že ich máte naozaj radi a úprimne sa o nich zaujímate, je pravdepodobné, že ich svojimi darmi potešíte. A vy zažijete šťastie, ktoré prináša štedrosť. Navyše, keď dávate zo srdca, robíte radosť aj svojmu nebeskému Otcovi. Apoštol Pavol pochválil kresťanov zo starovekého mesta Korint, keď štedro a s radosťou prispeli na zbierku pre svojich spolukresťanov z Judey, ktorí potrebovali pomoc. Napísal: „Boh miluje radostného darcu.“ ​(2. Korinťanom 9:7)

Keď budeme premýšľať o štyroch veciach, o ktorých sa písalo v tomto článku, pomôže nám to, aby sme dávali dary, ktoré druhých potešia. Tieto štyri veci, a nielen tieto, zohrali úlohu aj v tom, čo urobil Boh, aby nám mohol dať ten najlepší zo všetkých darov. O tomto výnimočnom dare si môžete prečítať v nasledujúcom článku.

^ 13. ods. Mnohí ľudia dávajú druhým dary aj na narodeniny či pri oslavách iných sviatkov. No tieto sviatky často súvisia so zvykmi, ktoré sú v rozpore s učením Biblie. Viac informácií nájdete v článku „Naši čitatelia sa pýtajú — Mali by kresťania oslavovať Vianoce?“ v tomto časopise.