Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Boží dar v podobe výkupného, ktoré nám umožňuje získať večný život, je tým najlepším darom

 Z TITULNEJ STRANY | ČO JE TÝM NAJLEPŠÍM DAROM?

Čo je tým najlepším darom?

Čo je tým najlepším darom?

„Všetko dobré, čo dostaneme, a každý dokonalý dar je zhora, lebo zostupuje od Otca nebeských svetiel.“ ​(Jakub 1:17) Tento biblický verš hovorí o štedrosti nášho nebeského Otca, Boha Jehovu. Zo všetkých darov, ktoré dal Boh ľudstvu, je jeden výnimočný. Čo je týmto najcennejším darom? Dozvedáme sa to zo známych Ježišových slov, ktoré sú zapísané v Jánovi 3:16: „Tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“

Boh nám dal svojho jednosplodeného Syna, a to je určite ten najvzácnejší dar, aký sme kedy dostali! Vďaka nemu môžeme byť oslobodení z otroctva hriechu, starnutia a smrti. (Žalm 51:5; Ján 8:34) Sami by sme sa z tohto otroctva nikdy nemohli oslobodiť, bez ohľadu na to, ako veľmi by sme sa snažili. Boh Jehova nás však veľmi miluje, a preto urobil všetko, čo bolo potrebné, aby sme mohli získať takúto slobodu. Keď Boh dal svojho Syna, Ježiša Krista, ako výkupné, umožnil poslušným ľuďom získať večný život. Ale čo je vlastne výkupné? Prečo bolo potrebné? A ako z neho môžeme mať úžitok?

Výkupné je cena zaplatená za niečo, o čo človek prišiel, alebo za oslobodenie zo zajatia či z otroctva. V Biblii sa píše, že naši prví rodičia, Adam a Eva, boli stvorení ako dokonalí, teda bezhriešni, a mali možnosť žiť navždy na rajskej zemi spolu so svojimi potomkami. (1. Mojžišova 1:26–28) Žiaľ, o to všetko prišli, pretože sa rozhodli neposlúchnuť Boha, a tým sa stali hriešnikmi. V Biblii čítame: „Pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ ​(Rimanom 5:12) Namiesto toho, aby Adam svojim deťom odovzdal dokonalý život, preniesol na nich hriech spolu so smrťou, ktorá je jeho následkom.

Výkupné musí presne zodpovedať hodnote toho, čo bolo stratené. Keď Adam úmyselne neposlúchol Boha, zhrešil, a preto prišiel o dokonalosť. Teda to, čo bolo stratené, bol dokonalý ľudský život. Ako čítame v Biblii, všetci Adamovi potomkovia sa tým dostali do otroctva hriechu a smrti. Na to, aby mohli byť z tohto otroctva oslobodení, bolo potrebné ako výkupné zaplatiť dokonalý ľudský život. A ten za nás obetoval Ježiš. (Rimanom 5:19; Efezanom 1:7) Iba vďaka tomu, že Boh z lásky zaobstaral výkupné, majú ľudia možnosť opäť získať to, o čo Adam s Evou prišli — večný život na rajskej zemi. (Zjavenie 21:3–5)

Výkupné je určite ten najlepší zo všetkých Božích darov, veď vďaka nemu môžeme získať nekonečný život! Pozrime sa teraz, akým jedinečným spôsobom tento dar zodpovedá štyrom kritériám spomenutým v predchádzajúcom článku. Pomôže nám to ešte viac si uvedomiť jeho nesmiernu hodnotu.

Naplní našu túžbu. Každý človek prirodzene túži po tom, aby sa jeho život nikdy neskončil. (Kazateľ 3:11) A hoci sami nedokážeme túto svoju túžbu naplniť, vďaka výkupnému je to možné. Lebo ako sa píše v Biblii, „mzda, ktorú platí hriech, je smrť, ale dar, ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána“. (Rimanom 6:23)

Uspokojí naše potreby. Výkupné nemohol zaplatiť nikto z ľudí. V Biblii sa píše: „Cena ľudského života je príliš vysoká a nikto nebude stačiť.“ ​(Žalm 49:9, Jeruzalemská Biblia) Na to, aby sme mohli byť oslobodení z otroctva hriechu a smrti, sme nevyhnutne potrebovali pomoc od Boha. A Boh sa postaral, aby „pomocou vyslobodenia výkupným, ktoré zaplatil Kristus Ježiš,“ bolo dané presne to, čo sme potrebovali. (Rimanom 3:23, 24)

 Je dokonale načasovaný. Biblia hovorí: „Kristus zomrel za nás, kým sme ešte boli hriešnikmi.“ ​(Rimanom 5:8) Z toho, že výkupné bolo za nás dané, „kým sme ešte boli hriešnikmi“, jasne vidno, že Boh nás veľmi miluje aj napriek našej nedokonalosti. A hoci ešte stále musíme znášať následky hriešnosti, vďaka výkupnému sa môžeme tešiť na mnoho dobrých vecí.

Svedčí o ušľachtilej a nesebeckej pohnútke. O tom, čo podnietilo Boha, aby dal svojho Syna ako výkupné, v Biblii čítame: „Tak nám bola zjavená Božia láska, že Boh vyslal svojho jednosplodeného Syna do sveta, aby sme prostredníctvom neho získali život. Láska sa neprejavila tak, že sme my milovali Boha, ale že on miloval nás.“ ​(1. Jána 4:9, 10)

Ako môžete dať najavo, že si tento vzácny dar ceníte? Ježiš povedal, že zachránení budú len tí, ktorí v neho „prejavujú vieru“. (Ján 3:16) A podľa Biblie je viera „isté očakávanie vecí, v ktoré dúfame“. (Hebrejom 11:1) Aby človek nadobudol takúto istotu, potrebuje získať presné poznanie. Preto určite bude stáť za to, keď si vyhradíte čas na spoznávanie Boha Jehovu, Darcu tohto dokonalého daru. Je tiež dôležité zistiť, čo je potrebné robiť, aby ste sa mohli tešiť z večného života, ktorý môžete získať vďaka Ježišovej výkupnej obeti.

To všetko sa môžete dozvedieť, keď preskúmate, čo učí Biblia. Jehovovi svedkovia vám pri tom radi pomôžu. Môžu vám pomôcť aj informácie dostupné na stránke www.jw.org. Keď sa o tomto výnimočnom dare dozviete viac a zistíte, aký úžitok prináša, možno aj vy sa stotožníte so slovami: „Vďaka Bohu prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána!“ ​(Rimanom 7:25)