Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Členovia takmer všetkých hlavných náboženstiev veria, že človek má nesmrteľnú dušu

 Z TITULNEJ STRANY | AKÁ JE PRAVDA O ŽIVOTE A SMRTI?

Zložitá otázka

Zložitá otázka

NA OTÁZKU, aká je pravda o živote a smrti, existuje veľa názorov. Niektorí ľudia si myslia, že po smrti budú žiť ďalej, možno v nejakej inej forme života alebo na nejakom inom mieste. Iní veria, že sa narodia znovu. A ďalší sú presvedčení, že smrťou sa jednoducho všetko končí.

Možno na to máte vlastný názor, ovplyvnený výchovou či kultúrou, v ktorej ste vyrastali. Keďže je však toľko rôznych názorov, vzniká otázka, či je vôbec možné nájsť spoľahlivú a pravdivú odpoveď.

Náboženskí predstavitelia celé stáročia učia, že ľudská duša je nesmrteľná. Preto členovia takmer všetkých hlavných náboženstiev, či už sú to kresťania, moslimovia, židia alebo iní, veria, že človek má nesmrteľnú dušu, ktorá po smrti žije ďalej v duchovnej ríši. Buddhisti zase veria, že prostredníctvom nespočetných znovuzrodení môže sila alebo energia, ktorá je v človeku, dosiahnuť stav blaženosti — nirvánu.

Väčšina ľudí na celom svete teda verí, že smrť je len prechodom do iného sveta. Pre mnohých je smrť prirodzenou súčasťou kolobehu života a myslia si, že je Božou vôľou, aby sme zomierali. Ale čo o tom hovorí Biblia? Odpoveď na túto otázku vás možno prekvapí. Prečítajte si o tom v nasledujúcom článku.