Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Tetragram, sväté Božie meno Jehova, napísaný hebrejskými písmenami (sprava doľava)

Cenné poučenie z najmenšieho písmena hebrejskej abecedy

Cenné poučenie z najmenšieho písmena hebrejskej abecedy

Naozaj si môžeme byť istí, že sa splnia všetky Božie sľuby? Ježiš o tom vôbec nepochyboval a to, čo učil, posilňovalo vieru ľudí, ktorí ho počúvali. Zamyslite sa nad jedným prirovnaním, ktoré použil vo svojej Kázni na vrchu. Je zaznamenané v Matúšovi 5:18: „Pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem, ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona a nestalo sa všetko.“

Najmenším písmenom hebrejskej abecedy je י (jod), ktoré je prvým písmenom tetragramu, svätého Božieho mena Jehova. * Odpisovači a farizeji považovali za veľmi významné nielen slová a písmená v Božom Zákone, ale aj každú „časť písmena“.

Ježiš povedal, že je pravdepodobnejšie to, že by sa „pominulo nebo a zem“, než to, že by sa nesplnil hoci aj najmenší detail Zákona. V Biblii však nachádzame uistenie, že doslovné nebo a zem budú existovať navždy. (Žalm 78:69) Ježišovo pôsobivé vyjadrenie nás teda uisťuje, že slová Božieho Zákona sa splnia do posledného detailu.

Pre Boha Jehovu sú detaily veľmi dôležité. Vidno to aj z nasledujúceho príkladu. Izraelitom v staroveku bolo povedané, že baránkovi, ktorého obetujú ako obeť Pesach, nesmú zlomiť ani kosť. (2. Mojžišova 12:46) Môže to vyzerať ako nepodstatný detail. A ani Izraeliti zrejme nechápali, prečo to tak mali urobiť. Boh Jehova však vedel, že to má prorocký význam — poukazovalo to na skutočnosť, že Mesiášovi nebude zlomená ani kosť, keď bude usmrtený na mučeníckom kole. (Žalm 34:20; Ján 19:31–33, 36)

Čo sa učíme z týchto Ježišových slov? To, že si môžeme byť absolútne istí, že všetko, čo Boh Jehova sľubuje, sa splní do posledného detailu. Najmenšie písmeno hebrejskej abecedy nám odovzdáva naozaj cenné poučenie!

^ 3. ods. Najmenšie písmeno gréckej abecedy je jota a je podobné hebrejskému י (jod). Keďže mojžišovský Zákon bol pôvodne napísaný a odovzdávaný v hebrejčine, Ježiš mal zjavne na mysli hebrejské písmeno.