Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pod vládou Božieho Kráľovstva ľudia „nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja“. (Žalm 37:11)

Čo sa píše v Biblii?

Čo sa píše v Biblii?

Môže nám Biblia pomôcť vyrovnať sa s úzkosťou a starosťami?

Povedali by ste, že...

  • áno?

  • nie?

  • možno?

Čo sa píše v Biblii?

„Uvrhnite naňho [na Boha] všetku svoju úzkostlivú starosť, lebo sa o vás stará.“ ​(1. Petra 5:7) V Biblii je uistenie, že Boh nám pomôže zmierniť úzkosť a dá nám silu, aby sme zvládli starosti.

Čo sa ešte z Biblie dozvedáme:

  • Vďaka modlitbe môžeme získať „Boží pokoj“, ktorý zmierni našu úzkosť. (Filipanom 4:6, 7)

  • Čítanie Božieho Slova, Biblie, nám môže pomôcť zvládať stres. (Matúš 11:28–30)

Skončí sa raz všetko trápenie?

Niektorí ľudia si myslia... že stres a starosti patria k životu. Podľa iných sa ich zbavíme až po smrti. Aký je váš názor?

Čo sa píše v Biblii:

Boh odstráni všetky príčiny úzkosti a starostí. „Smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti.“ ​(Zjavenie 21:4)

Čo sa ešte z Biblie dozvedáme: