Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | BIBLIA — PRÍBEH TEJTO KNIHY

Príbeh, ktorý stojí za to spoznať

Príbeh, ktorý stojí za to spoznať

Biblia má medzi náboženskými spismi významné miesto. Žiadna iná kniha neovplyvňuje názory toľkých ľudí a počas takého dlhého obdobia. No zároveň žiadna iná kniha nebola podrobená takému skúmaniu a kritike.

Napríklad niektorí učenci pochybujú o tom, že moderné Biblie sú hodnovernými prekladmi pôvodných spisov. Istý docent religionistiky sa vyjadril: „Jednoducho si nemôžeme byť istí, či sme presne zrekonštruovali pôvodný text. Máme k dispozícii len odpisy plné chýb, z ktorých väčšina vznikla až stáročia po origináloch a očividne sa od nich v mnohom líšia.“

Ďalší spochybňujú autentickosť Biblie pre to, z akého náboženského prostredia vyšli. Napríklad Faizala, ktorý nevyrastal v kresťanskej rodine, učili, že Biblia je síce svätá kniha, ale bola zmenená. Hovorí: „Bol som trochu podozrievavý, keď sa so mnou chcel niekto rozprávať o Biblii. Veď nemajú pôvodnú Bibliu. Bola predsa zmenená!“

Záleží na tom, či bola Biblia zmenená? Pouvažujte nad nasledujúcimi otázkami. Verili by ste utešujúcim biblickým sľubom o budúcnosti, ak by ste nemali istotu, že tie sľuby boli aj v pôvodnom texte? (Rimanom 15:4) Riadili by ste sa biblickými zásadami pri dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa výberu zamestnania, rodinných záležitostí alebo uctievania, ak by boli súčasné Biblie plné chýb, ktoré vznikli pri odpisovaní?

Hoci sa pôvodné knihy Biblie nezachovali, predsa môžeme nahliadnuť do ich starovekých odpisov, ktorých sú tisícky. Ako je možné, že sa tieto rukopisy zachovali napriek tomu, že boli zaznamenané na materiáloch, ktoré nie sú trvácne, napriek odporu zo strany nepriateľov a napriek snahám zmeniť ich text? Ako to môže upevniť vašu dôveru vo vierohodnosť súčasných prekladov Biblie? Pouvažujte o odpovediach na tieto otázky v nasledujúcom príbehu tejto knihy.