Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | BIBLIA — PRÍBEH TEJTO KNIHY

Biblia prežila napriek odporu

Biblia prežila napriek odporu

HROZBA: Mnohí politici a náboženskí vodcovia konali veci, ktoré boli v rozpore s posolstvom Biblie. Často preto zneužívali svoju moc, aby ľuďom bránili vlastniť, šíriť alebo prekladať Bibliu. Zamyslite sa nad dvoma príkladmi:

  • Okolo roku 167 pred n. l.: Seleukovský vládca Antiochos Epifanes, ktorý sa pokúšal vnútiť Židom grécke náboženstvo, nariadil, aby boli zničené všetky odpisy Hebrejských Písiem. Historik Heinrich Graetz napísal, že kráľovi úradníci „trhali a pálili zvitky Zákona, kdekoľvek ich našli, a zabili každého, u koho zistili, že ich číta a čerpá z nich silu a útechu“.

  • Stredovek: Niektorých vodcov katolíckej cirkvi vyvádzalo z miery, že laici kázali to, čo učí Biblia, a nie cirkevné dogmy. Označili za kacíra každého, kto vlastnil hocijakú inú časť Biblie okrem Žalmov v latinčine. Jeden cirkevný koncil nariadil, aby určení ľudia „dôsledne, verne a pravidelne vyhľadávali kacírov... tak, že budú prehľadávať domy a pivnice podozrivých... Dom, v ktorom nájdu nejakého kacíra, má byť zničený.“

Ak by sa odporcom Biblie podarilo túto knihu zničiť, jej posolstvo by sa navždy stratilo.

Anglický preklad Biblie od Williama Tyndala pretrval aj napriek zákazu, páleniu Biblií a napriek tomu, že v roku 1536 bol Tyndale popravený

AKO BIBLIA PREŽILA: Kráľ Antiochos sa zameral na Izrael, no Židia mali svoje komunity aj v mnohých iných krajinách. Učenci odhadujú, že v prvom storočí n. l. žilo viac ako 60 percent Židov mimo územia Izraela. Židia mali v synagógach odpisy Písiem — tých Písiem, ktoré používali aj generácie po nich vrátane kresťanov. (Skutky 15:21)

V období stredoveku ľudia, ktorí milovali Bibliu, odvážne znášali prenasledovanie a ďalej ju prekladali a šírili. Ešte predtým ako bola v polovici 15. storočia vynájdená tlač metódou pohyblivých písmen, boli podľa všetkého časti Biblie dostupné už v 33 jazykoch. Po tomto objave sa Biblia začala prekladať a šíriť v nebývalom rozsahu.

VÝSLEDOK: Napriek útokom zo strany mocných kráľov a duchovných je Biblia najrozšírenejšou a najprekladanejšou knihou v histórii. V niektorých krajinách ovplyvnila zákony i jazyk a dodnes ovplyvňuje život miliónov ľudí.