STRÁŽNA VEŽA č. 3/2016 | Keď nám zomrie niekto blízky

Smrť spôsobuje bolesť každému z nás. Čo pomôže vyrovnať sa so stratou člena rodiny či blízkeho priateľa?

Z TITULNEJ STRANY

Keď nám zomrie niekto blízky

Ako sa môžeme vyrovnať so svojím žiaľom? Je nejaká nádej pre našich blízkych, ktorí zomreli?

Z TITULNEJ STRANY

Je nesprávne žialiť?

Čo ak si druhí myslia, že prežívate smútok nad stratou milovanej osoby príliš intenzívne?

Z TITULNEJ STRANY

Ako sa vyrovnať so žiaľom

V Biblii nájdeme rady, ktoré už mnohým pomohli.

Z TITULNEJ STRANY

Ako utešiť tých, ktorí žialia

Ani najbližší priatelia niekedy nevedia, ako utešiť niekoho, kto žiali nad stratou blízkeho.

Z TITULNEJ STRANY

Mŕtvi budú znova žiť!

Je táto nádej, ktorú nájdeme v Biblii, spoľahlivá?

Vedeli ste?

Kto bol Jozefov otec? Aké textílie a farbivá sa používali v biblických časoch?

BIBLIA MENÍ ŽIVOTY

Naučil som sa vážiť si ženy i sám seba

Rady z Biblie pomohli Josephovi Ehrenbogenovi úplne zmeniť život.

NAPODOBŇUJTE ICH VIERU

„Som ochotná ísť“

S Rebekinou vierou sa snúbia aj ďalšie nádherné, vzácne vlastnosti.

Čo sa píše v Biblii?

Je nesprávne vyslovovať Božie meno?

Ďalší materiál online

Prečo zomierame?

Odpoveď, ktorú na túto otázku dáva Biblia, je zdrojom útechy i nádeje.