Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo už dnes podporovať vládu Božieho Kráľovstva?

Prečo už dnes podporovať vládu Božieho Kráľovstva?

Predstavte si, že sa blíži ničivý hurikán. Vláda cez médiá varuje obyvateľov a vyzýva ich, aby okamžite opustili ohrozenú zónu. Čo by bolo vtedy najmúdrejšie urobiť? Určite poslúchnuť a čo najrýchlejšie sa dostať na nejaké bezpečné miesto.

V určitom zmysle je celá zem takou nebezpečnou zónou, ktorou sa zakrátko preženie ničivá „búrka“. Túto „búrku“ Ježiš opísal ako „veľké súženie“. (Matúš 24:21) Pred „veľkým súžením“ nemôžeme uniknúť, no môžeme urobiť niečo na svoju ochranu. Čo?

Ježiš Kristus dal vo svojej Kázni na vrchu takýto pokyn: „Dávajte na prvé miesto [Božie] Kráľovstvo a to, čo Boh považuje za správne.“ (Matúš 6:33) Ako to môžeme robiť?

„Dávajte na prvé miesto [Božie] Kráľovstvo.“ To znamená, že Kráľovstvo má byť pre nás dôležitejšie než čokoľvek iné. (Matúš 6:25, 32, 33) Prečo? Lebo len Božie Kráľovstvo dokáže vyriešiť aj tie najväčšie problémy, s ktorými ľudia zápasia. Všetky ľudské snahy vyriešiť tieto problémy boli márne.

„A to, čo Boh považuje za správne.“ Prečo by sme mali žiť podľa Božích zákonov a zásad? Lebo keď ich ľudia prehliadajú a sami si určujú, čo je správne a čo nie, vždy to vedie k zlým výsledkom. (Príslovia 16:25) No keď žijeme podľa Božích noriem, nielenže tým robíme radosť Bohu, ale aj my sami z toho máme úžitok. (Izaiáš 48:17, 18)

Ježiš tiež učil, že je dôležité, aby sme dávali Kráľovstvo na prvé miesto v živote stále. Niektorí ľudia časom začnú hľadať istotu v peniazoch. Iní dovolia, aby ich natoľko  zamestnávali rôzne starosti, že už na Božie Kráľovstvo nemajú čas. (Matúš 6:19–21, 25–32)

Ježiš však sľúbil, že tí, ktorí budú podporovať Božie Kráľovstvo, budú mať už teraz všetko, čo potrebujú, a v budúcnosti sa budú môcť tešiť z úžasného života, ktorý sa nemusí nikdy skončiť. (Matúš 6:33)

Ježišovi učeníci v prvom storočí dávali na prvé miesto Božie Kráľovstvo a to, čo Boh považuje za správne. A hoci za svojho života nezažili, že by sa skončilo všetko utrpenie, v istom zmysle našli bezpečie. V akom?

Keďže žili podľa Božích noriem, ochránilo ich to pred mnohými ťažkosťami, ktoré zažívajú ľudia, ktorí Božie normy prehliadajú. Ich pevná viera, že príde Kráľovstvo, im pomáhala vyrovnať sa aj s tými najťažšími situáciami. A okrem toho im Boh dával „mimoriadnu silu“. (2. Korinťanom 4:7–9)

BUDETE DÁVAŤ KRÁĽOVSTVO NA PRVÉ MIESTO?

Kresťania v prvom storočí brali vážne Ježišov príkaz, aby dávali Božie Kráľovstvo na prvé miesto v živote. Dobrú správu o tomto Kráľovstve oznamovali na obrovskom území. (Kolosanom 1:23) Robí to niekto aj dnes?

Áno. Jehovovi svedkovia si uvedomujú, že zostáva už len krátky čas, kým Božie Kráľovstvo ukončí súčasný svetový systém. Preto robia všetko, čo môžu, aby konali v súlade s Ježišovými slovami: „Táto dobrá správa o Kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec.“ (Matúš 24:14)

Ako zareagujete na túto správu? Dobrým príkladom sú obyvatelia starovekého macedónskeho mesta Beroja. Keď im apoštol Pavol zvestoval dobrú správu, prijali ju „s veľkým nadšením“. „Denne skúmali Písmo“, aby si overili, „či je to naozaj tak, ako počuli“, a potom konali v súlade s tým, čo sa dozvedeli. (Skutky 17:11, 12)

To isté môžete urobiť aj vy. Keď budete dávať na prvé miesto Kráľovstvo a to, čo Boh považuje za správne, bude vás to chrániť už dnes. A v budúcnosti sa budete môcť navždy tešiť z pokoja a bezpečia.