Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Môžete žiť navždy na zemi

Môžete žiť navždy na zemi

AKÁ NÁDHERNÁ VYHLIADKA! Náš Stvoriteľ nám sľúbil večný život tu na zemi. Pre mnohých je však ťažké tomu uveriť. Hovoria: „Každý raz musí zomrieť.“ „Je to prirodzená súčasť kolobehu života a smrti.“ Iní veria, že večný život je možný, no nie na zemi, ale až keď človek zomrie a pôjde do neba. Čo si o tom myslíte vy?

Skôr než urobíte nejaký záver, skúste sa zamyslieť nad biblickými odpoveďami na tieto tri otázky: O čom svedčí to, ako je vytvorené ľudské telo? Aký bol pôvodný Boží zámer so zemou a s ľudstvom? A prečo ľudia začali zomierať?

JEDINEČNOSŤ ČLOVEKA

Medzi všetkými tvormi, ktoré Boh vytvoril na zemi, sú ľudia jedineční. V Biblii sa píše, že iba ľudí Boh stvoril „na svoj obraz“. (1. Mojžišova 1:26, 27) To znamená, že ľudia majú schopnosť prejavovať podobné vlastnosti ako Boh, napríklad lásku či zmysel pre spravodlivosť.

Okrem toho ľudia majú schopnosť premýšľať a posudzovať veci a dokážu vnímať morálne a duchovné hodnoty. Vďaka tomu sú schopní vnímať, aký úžasný je vesmír, nadchnúť sa zázrakmi v prírode, ako aj krásou umenia, hudby či poézie. A čo je najdôležitejšie, iba ľudia majú túžbu a schopnosť uctievať svojho Stvoriteľa. To všetko vytvára priepastný rozdiel medzi ľuďmi a všetkými ostatnými tvormi na zemi.

Ale načo by Boh dal ľuďom také pozoruhodné schopnosti a možnosť neustále ich rozvíjať, keby mali žiť iba 70 či 80 rokov? V skutočnosti Boh dal ľuďom tieto jedinečné schopnosti preto, aby sa mohli tešiť zo života na zemi večne.

PÔVODNÝ BOŽÍ ZÁMER

Niektorí hovoria, že Božím zámerom nikdy nebolo, aby ľudia žili večne na zemi. Tvrdia, že zem je len dočasným domovom ľudí a že tu majú byť vyskúšaní, aby sa ukázalo, kto si zaslúži ísť do neba a tam večne žiť s Bohom. Ale keby to bola pravda, neznamenalo by to, že Boh je zodpovedný za všetko zlo, ktoré je na zemi? To by však bolo v úplnom rozpore s jeho osobnosťou. Biblia o Bohu hovorí: „Všetky jeho cesty sú spravodlivé. Je verným Bohom, nikdy sa nedopustí bezprávia, je spravodlivý a čestný.“ (5. Mojžišova 32:4)

Biblia jasne ukazuje, aký zámer má Boh už od začiatku so zemou. Píše sa v nej: „Nebesia patria Jehovovi, ale zem dal ľuďom.“ (Žalm 115:16) Boh teda stvoril zem ako krásny, trvalý domov pre ľudí. Je na nej všetko, čo potrebujeme, aby sme sa mohli tešiť zo zmysluplného a nekonečného života. (1. Mojžišova 2:8, 9)

„Nebesia patria Jehovovi, ale zem dal ľuďom.“ (Žalm 115:16)

Z Biblie je tiež jasné, aký je Boží zámer s ľudstvom. Prvej ľudskej dvojici povedal, že majú „naplniť zem a podmaniť si ju a vládnuť nad... každým živočíchom, ktorý sa pohybuje po zemi“. (1. Mojžišova 1:28) Akú výnimočnú úlohu dostali! Mali sa starať o rajskú záhradu a postupne pretvoriť na raj celú zem. Teda Adam a Eva mali spolu so svojimi potomkami žiť navždy na zemi, nie v nebi.

PREČO ZOMIERAME?

Prečo teda zomierame? Z Biblie sa dozvedáme, že jeden z Božích duchovných tvorov, neskôr nazvaný Satan Diabol, sa vzbúril proti Bohu a pokúsil sa prekaziť jeho zámer. Ako?

Satan zviedol našich prvých rodičov, Adama a Evu, aby sa k nemu vo vzbure proti Bohu pripojili. Keď Satan tvrdil, že Boh im odopiera niečo dobré — právo rozhodovať o tom, čo je správne a čo nesprávne —, postavili sa na jeho stranu, a tým sa obrátili proti Bohu. K čomu to viedlo? K tomu, že časom zomreli, presne ako ich Boh vopred varoval. Tak prišli o možnosť žiť navždy v raji. (1. Mojžišova 2:17; 3:1–6; 5:5)

Následky tejto vzbury pociťujú všetci ľudia až dodnes. Božie Slovo hovorí: „Prostredníctvom jedného človeka [Adama] vstúpil do sveta hriech a prostredníctvom hriechu smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí.“ (Rimanom 5:12) Zomierame preto, že sme po Adamovi a Eve zdedili hriešnosť a smrť, a nie preto, že by to Boh predurčil v nejakom tajomnom pláne.

MÔŽETE ŽIŤ NAVŽDY NA ZEMI

Vzbura v Edene nezmenila pôvodný Boží zámer s ľudstvom a so zemou. Dokonalá láska a zmysel pre spravodlivosť Boha podnietili, aby nás oslobodil zo zajatia zdedeného hriechu a smrti. Apoštol Pavol vysvetlil: „Odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom je večný život prostredníctvom Krista Ježiša, nášho Pána.“ (Rimanom 6:23) Boh z lásky „dal svojho jediného Syna [Ježiša Krista], aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nezahynul, ale mal večný život“. (Ján 3:16) Keď Ježiš ochotne dal sám seba ako výkupnú obeť, získal pre nás späť všetko, čo Adam stratil. *

Boží sľub, že zem sa stane rajom, sa už čoskoro splní. A splnenie tohto sľubu môžete zažiť aj vy, ak budete konať v súlade s Ježišovými slovami: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú, ale tesná brána a úzka cesta vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú.“ (Matúš 7:13, 14) Svoju budúcnosť máte vo vlastných rukách. Záleží len na vás, ako sa rozhodnete.

^ Viac informácií o tom, aký úžitok môžete mať z výkupného, nájdete v 27. lekcii knihy Tešte sa zo života navždy, ktorú vydali Jehovovi svedkovia. Je k dispozícii na stiahnutie zdarma na www.jw.org.