Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Svoju budúcnosť máte vo vlastných rukách

Svoju budúcnosť máte vo vlastných rukách

MOŽNO UVAŽUJETE, ČI NAOZAJ MÔŽETE ROZHODOVAŤ O SVOJEJ BUDÚCNOSTI. Niektorí ľudia si myslia, že to nie je možné, lebo veria, že ich budúcnosť je daná osudom. Keď sa im nepodarí dosiahnuť nejaký cieľ, iba nad tým mávnu rukou a povedia: „Asi to tak malo byť.“

Podľa ďalších je zbytočné snažiť sa niečo zmeniť, lebo nevidia žiadne riešenie problémov v tomto nespravodlivom svete plnom utrpenia. Možno sa opakovane pokúšali robiť niečo pre to, aby sa mali lepšie, no pre vojny, zločinnosť, prírodné katastrofy či choroby sa im to nepodarilo.

Je pravda, že náš terajší život do veľkej miery ovplyvňujú okolnosti, ktoré nemôžeme zmeniť. (Kazateľ 9:11) Ale pokiaľ ide o večnú budúcnosť, tú si môže každý z nás vybrať. Biblia ukazuje, že budúcnosť závisí od toho, ako sa rozhodneme. Všimnite si, čo sa v nej o tom píše.

Predtým ako mali Izraeliti vstúpiť do Zasľúbenej krajiny, Mojžiš, ktorý ich viedol, povedal: „Predložil som ti život a smrť, požehnanie a kliatbu. Vyber si život, aby si zostal žiť ty i tvoji potomkovia: miluj Jehovu, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a verne sa ho drž.“ (5. Mojžišova 30:15, 19, 20)

„Predložil som ti život a smrť, požehnanie a kliatbu. Vyber si život.“ (5. Mojžišova 30:19)

Boh vyslobodil Izraelitov z otroctva v Egypte a dal im možnosť žiť šťastne a slobodne v Zasľúbenej krajine. No keď chceli získať tieto požehnania, museli si „vybrať život“. Ako? Mali „milovať Boha, poslúchať jeho hlas a verne sa ho držať“.

Pred podobnou voľbou dnes stojí každý z nás a od toho, ako sa rozhodneme, závisí naša budúcnosť. Ak budeme „milovať Boha, poslúchať jeho hlas a verne sa ho držať“, vyberieme si život — večný život v raji na zemi. Čo to konkrétne znamená?

MILOVAŤ BOHA

Apoštol Ján pod inšpiráciou napísal: „Boh je láska.“ (1. Jána 4:8) Láska je teda hlavná Božia vlastnosť. Preto Ježiš na otázku, ktoré je najväčšie zo všetkých prikázaní, odpovedal: „Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ (Matúš 22:37) Vzťah k Bohu Jehovovi musí byť založený na láske, nie na strachu ani na slepej poslušnosti. Aké dôvody máme na to, aby sme milovali Boha?

Jehovova láska k ľuďom sa dá prirovnať k láske milujúcich rodičov k deťom. Aj nedokonalí rodičia svoje deti s láskou poučujú, povzbudzujú a usmerňujú, lebo chcú, aby sa im dobre darilo a aby boli šťastné. Čo za to od detí očakávajú? Prajú si, aby ich deti milovali a poslúchali. Nie je teda pochopiteľné, že náš dokonalý nebeský Otec od nás očakáva, že mu budeme prejavovať lásku a vďačnosť za všetko, čo pre nás robí?

POSLÚCHAŤ JEHO HLAS

Ak chceme poslúchať Boží hlas, najprv potrebujeme vedieť, čo nám hovorí. Keďže Boží hlas nemôžeme počuť doslovne, počúvame ho tak, že si čítame, čo sa píše v jeho Slove, Biblii, a uplatňujeme to. (1. Jána 5:3)

Ježiš poukázal na to, aké dôležité je počúvať Boží hlas, keď povedal: „Človek nebude žiť len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Jehovových úst.“ (Matúš 4:4) Rovnako ako je dôležité jesť, je dôležité aj prijímať poznanie o Bohu. Je to dokonca ešte dôležitejšie. Prečo? Múdry kráľ Šalamún vysvetlil: „Múdrosť chráni, tak ako chránia peniaze, ale výhoda poznania a múdrosti je v tom, že múdrosť zachráni život tým, ktorí ju majú.“ (Kazateľ 7:12) Poznanie a múdrosť od Boha nás môže chrániť už dnes a pomôže nám múdro sa rozhodnúť, aby sme v budúcnosti získali večný život.

VERNE SA HO DRŽAŤ

Pripomeňme si Ježišovo podobenstvo, o ktorom sme uvažovali v predchádzajúcom článku. Ježiš v ňom povedal: „Tesná brána a úzka cesta vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú.“ (Matúš 7:13, 14) Keby k večnému životu viedla nejaká doslovná úzka cesta, určite by bolo múdre držať sa čo najbližšie pri skúsenom sprievodcovi. Je teda veľmi dôležité, aby sme boli blízko pri Bohu. (Žalm 16:8) Ale ako je niečo také možné?

Je veľa vecí, ktoré každý deň musíme robiť, a ešte viac takých, ktoré by sme chceli robiť. To všetko nás môže natoľko zamestnávať alebo rozptyľovať, že už nemáme čas uvažovať o tom, čo od nás očakáva Boh. Preto nám Biblia pripomína: „Dávajte si veľký pozor na to, ako sa správate. Nesprávajte sa ako nemúdri, ale ako múdri a čo najlepšie využívajte čas, lebo dni sú zlé.“ (Efezanom 5:15, 16) Byť blízko pri Bohu znamená považovať náš vzťah k nemu za najdôležitejšiu vec v živote. (Matúš 6:33)

ROZHODNUTIE JE NA VÁS

Hoci nikto nemôže zmeniť svoju minulosť, každý môže urobiť niečo pre to, aby on a jeho blízki mali krásnu budúcnosť. Z Biblie sa dozvedáme, že náš nebeský Otec, Boh Jehova, nás veľmi miluje a dáva nám spoznať, čo od nás očakáva. Všimnite si slová proroka Micheáša:

„Povedal ti, čo je dobré. A čo od teba Jehova žiada? Iba to, aby si konal spravodlivo, cenil si vernosť a pokorne chodil so svojím Bohom.“ (Micheáš 6:8)

Prijmete pozvanie „chodiť s Bohom“, čiže žiť podľa zásad, ktoré dal zapísať do Biblie? Môžete vďaka tomu získať večné požehnania. Rozhodnutie je na vás!