Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Sľuby, ktoré sa čoskoro splnia

Sľuby, ktoré sa čoskoro splnia

Dobrá správa o Božom Kráľovstve sa zvestuje po celej zemi presne tak, ako to Ježiš predpovedal. (Matúš 24:14) V biblickej knihe Daniel sa píše, že toto Kráľovstvo je Božia vláda. V druhej kapitole tejto knihy je proroctvo, ktoré opisuje, ako mali za sebou nasledovať svetové veľmoci, a to od starovekého Babylona až po súčasnosť. A v 44. verši je predpovedané, čo sa má stať v budúcnosti:

„Nebeský Boh zriadi kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené a nebude zverené do rúk žiadneho iného ľudu. Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá a bude trvať navždy.“

Toto proroctvo, ako aj ďalšie biblické proroctvá predpovedajú, že Božie Kráľovstvo nahradí všetky ľudské vlády a prinesie zemi stabilitu a poriadok. Ako bude vyzerať život pod vládou tohto Kráľovstva? Tu je niekoľko úžasných sľubov, ktoré sa zakrátko stanú skutočnosťou.

 • NEBUDÚ UŽ VOJNY

  Žalm 46:9: „[Boh] na celej zemi ukončuje vojny. Láme luky a seká kopije, bojové vozy páli v ohni.“

  Predstavte si, aký by bol svet, keby sa všetok výskum a prostriedky, ktoré sa dávajú na vývoj zbraní, venovali oblastiam, ktoré by boli na úžitok ľudí, a nie na ich zabíjanie. Presne to sa stane, keď zavládne Božie Kráľovstvo.

 • NEBUDÚ UŽ CHOROBY

  Izaiáš 33:24: „Nikto z obyvateľov nepovie: ‚Som chorý.‘“

  Predstavte si svet, v ktorom nikto nemá chorobu srdca, rakovinu, maláriu ani žiadnu inú chorobu. Už nebudú potrebné nemocnice ani lieky. Ľudia budú dokonale zdraví.

 • NEBUDE UŽ HLAD

  Žalm 72:16: „Na zemi bude hojnosť obilia, na vrcholkoch vrchov ho bude nadbytok.“

  Zem bude prinášať takú úrodu, že bude dosť jedla pre všetkých. Nikto nebude trpieť hladom ani podvýživou.

 • NEBUDE UŽ BOLESŤ, SMÚTOK ANI SMRŤ

  Zjavenie 21:4: „[Boh] im zotrie každú slzu z očí a smrť už nebude a nebude už ani smútok, ani plač, ani bolesť. Predošlé veci sa pominuli.“

  Ľudia budú dokonalí a budú žiť večne v raji na zemi. To sľubuje náš milujúci Stvoriteľ, Boh Jehova.

„DOSIAHNE TO, NA ČO SOM HO POSLAL“

Niektorí ľudia hovoria, že im to pripadá príliš pekné na to, aby to bola pravda. Hoci väčšina súhlasí s tým, že by chceli žiť v takom svete, aký je opísaný v Biblii, mnohí si nevedia predstaviť, že by mohli žiť večne. A to neprekvapuje, lebo doteraz žiaden človek nič také nezažil.

Ľudstvo je v zajatí hriechu a smrti a zažíva bolesť, utrpenie a ťažkosti už tak dlho, že mnohí prijali takýto život ako niečo normálne a prirodzené. No v skutočnosti sa to veľmi líši od toho, čo si pre ľudí prial náš Stvoriteľ, Boh Jehova.

Aby sme mali úplnú istotu, že všetko, čo sľúbil, sa splní, dal do Biblie zapísať: „Tak je to so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne bez výsledkov, ale vykoná všetko, čo si prajem, a dosiahne to, na čo som ho poslal.“ (Izaiáš 55:11)

Jehova je v Biblii opísaný ako „Boh, ktorý nemôže klamať“. (Títovi 1:2) A keďže všetky tieto úžasné veci sľúbil on, je rozumné zamyslieť sa: Naozaj je možné, aby ľudia žili navždy v raji na zemi? Čo musíme robiť, aby sme aj my zažili splnenie Božích sľubov? Na nasledujúcich stranách nájdete informácie, ktoré vám pomôžu nájsť odpoveď na tieto otázky.