Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Proroctvá, ktoré sa spĺňajú

Proroctvá, ktoré sa spĺňajú

Podľa legendy, ktorú sme už spomínali, kráľa Kroisa pomýlila delfská veštba, a tak ho nakoniec porazil perzský kráľ. No v Biblii je jedno pozoruhodné proroctvo týkajúce sa toho istého perzského kráľa, ktoré sa splnilo do najmenších detailov.

Asi 200 rokov predtým ako sa tento kráľ narodil, vyslovil hebrejský prorok Izaiáš proroctvo, v ktorom uviedol, že sa bude volať Kýros a aj to, akým spôsobom dobyje mocné mesto Babylon.

Izaiášovi 44:24, 27, 28 sa píše: „Toto hovorí Jehova... ‚Vodnej hlbine hovorím: „Vyschni, vysuším tvoje rieky.“ O Kýrovi hovorím: „Je mojím pastierom a vykoná všetko, čo chcem.“ O Jeruzaleme hovorím: „Bude znovu postavený,“ a o chráme: „Budú položené jeho základy.“‘“

Grécky historik Herodotos uvádza, že Kýrova armáda odklonila tok rieky Eufrat, ktorá pretekala Babylonom. Vďaka tomu mohli jeho vojská prejsť korytom rieky a dostať sa do mesta. Keď Kýros dobyl mesto, oslobodil Židov, ktorí boli v zajatí v Babylone. Dovolil im, aby sa vrátili do Jeruzalema a znovu vystavali toto mesto, ktoré bolo 70 rokov predtým zničené.

Izaiášovi 45:1 sa píše: „Toto hovorím ja, Jehova, svojmu pomazanému, Kýrovi, ktorého som chytil za pravú ruku, aby som mu podrobil národy a odzbrojil kráľov, aby som pred ním otvoril dvojkrídlové dvere, takže brány nebudú zavreté.“

Peržania vošli do mesta cez mohutnú dvojkrídlovú bránu v mestských hradbách, ktorú nechali Babylončania bezstarostne otvorenú. Keby vedeli, aký má Kýros plán, určite by pozatvárali všetky brány, ktoré boli popri rieke, a nenechali by mesto nechránené.

Toto pozoruhodné proroctvo je len jedným z desiatok biblických proroctiev, ktoré sa neomylne splnili. * Na rozdiel od ľudských predpovedí, ktoré ľudia často pripisujú svojim falošným bohom, biblické proroctvá pochádzajú od Boha, ktorý „od začiatku oznamuje koniec a oddávna to, čo sa ešte nestalo“. (Izaiáš 46:10)

Takéto vyhlásenie môže pochádzať iba od pravého Boha, ktorého meno je Jehova. Jeho meno znamená „pôsobí, že sa stane“. To vystihuje, že má schopnosť poznať budúcnosť a ovplyvňovať ju tak, aby sa diala jeho vôľa. Preto si môžeme byť istí, že určite splní všetko, čo sľúbil.

PROROCTVÁ, KTORÉ SA SPĹŇAJÚ DNES

Chceli by ste vedieť, čo hovoria biblické proroctvá o našej dobe? Asi pred 2 000 rokmi Biblia predpovedala, že v „posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať“. Tieto posledné dni neznamenajú, že sa má skončiť život na zemi, ale že sa majú skončiť konflikty, útlak a utrpenie, ktoré ľudia zažívajú už celé tisícročia. Zamyslime sa teraz nad niekoľkými proroctvami, ktoré opisujú „posledné dni“.

2. Timotejovi 3:1–5 sa píše: „V posledných dňoch... budú ľudia milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sa vychvaľovať, budú pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní, bez lásky k členom rodiny, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, tvrdohlaví, povýšeneckí, budú milovať pôžitky, a nie Boha. Navonok budú pôsobiť ako zbožní, ale nebudú tak žiť.“

Súhlasíte s tým, že dnes takéto správanie vidíme stále častejšie? Všímate si, že sme obklopení ľuďmi, ktorí obdivujú samých seba, milujú peniaze, sú pyšní, priveľa vyžadujú od druhých a nie sú ochotní ustúpiť? A zrejme ste si všimli aj to, že ľudia sú viac zameraní na pôžitky ako na Boha a že deti sú stále neposlušnejšie. A to všetko sa zo dňa na deň zhoršuje.

Matúšovi 24:6, 7 sa píše: „Budete počuť hluk boja a správy o vojnách... povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.“

Podľa niektorých odhadov od roku 1914 zahynulo vo vojnách a ozbrojených konfliktoch viac ako 100 miliónov ľudí. To je počet, ktorý prevyšuje počet obyvateľov mnohých krajín. No nie je to len číslo. Skúste si predstaviť, koľko je za ním žiaľu, sĺz a utrpenia. Poučili sa z toho národy a skončili s vojnami?

Matúšovi 24:7 sa ďalej píše: „Bude hlad.“

Organizácia Svetový program výživy uvádza: „Vo svete je dosť jedla pre všetkých, no napriek tomu 815 miliónov ľudí — čo je každý deviaty človek na zemi — ide každý večer spať hladných! A ešte viac ľudí — až tretina populácie — trpí nejakou formou podvýživy.“ Odhaduje sa, že každý rok zomrú tri milióny detí od hladu.

Lukášovi 21:11 sa píše: „Budú veľké zemetrasenia.“

Každý rok je asi 50 000 zemetrasení, ktoré sú natoľko silné, že ich pocítia aj ľudia. Okolo 100 zemetrasení je takých silných, že spôsobia značné škody na budovách, a asi raz za rok dôjde k veľmi silnému zemetraseniu. Podľa jedného odhadu medzi rokmi 1975 a 2000 prišlo pri zemetraseniach o život až 471 000 ľudí.

Matúšovi 24:14 sa píše: „Táto dobrá správa o Kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec.“

Viac ako 8 miliónov Jehovových svedkov zvestuje po celom svete dobrú správu o Božom Kráľovstve, a to asi v 240 krajinách. Rozprávajú o nej vo veľkých mestách, v odľahlých dedinách, v džungliach a aj v horách. Keď bude Boh považovať zvestovanie dobrej správy za dokončené, potom podľa proroctva „príde koniec“. Čo to bude znamenať? Bude to koniec ľudských vlád a začiatok vlády Božieho Kráľovstva. Aké sľuby sa splnia pod jeho vládou? O tom sa dozviete v ďalších článkoch tohto časopisu.

^ Viac informácií nájdete v článku „Nemý svedok splneného proroctva“.