Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Astrológia a veštenie — okno do budúcnosti?

Astrológia a veštenie — okno do budúcnosti?

ASTROLÓGIA

Astrológia je jedna z foriem veštenia, vychádzajúca z presvedčenia, že hviezdy, Mesiac a planéty významne ovplyvňujú život ľudí na zemi. Astrológovia tvrdia, že postavenie nebeských telies pri narodení človeka ovplyvňuje jeho osobnosť a celú jeho budúcnosť.

Hoci astrológia má korene až v starovekom Babylone, je stále populárna. Podľa jedného prieskumu z roku 2012, ktorý sa uskutočnil v Spojených štátoch, si až tretina opýtaných myslí, že astrológia má niečo spoločné s vedou a 10 percent ju považuje za vedecky podloženú. Je to naozaj tak? Nie. Pozrime sa prečo.

  • Planéty a hviezdy nemajú žiadnu silu, ktorá by mohla ovplyvňovať ľudí tak, ako to tvrdia astrológovia.

  • Predpovede sú často také všeobecné, že sa môžu hodiť na kohokoľvek.

  • Astrologické výpočty vychádzajú zo starovekých predstáv, že planéty obiehajú okolo Zeme. V skutočnosti však obiehajú okolo Slnka.

  • Keď viacerí astrológovia predpovedajú budúcnosť tomu istému človeku, ich predpovede sa nezhodujú.

  • Podľa astrológie sa ľudia dajú zaradiť do 12 znamení zverokruhu, podľa toho, kedy sa narodili. Keďže v priebehu stáročí sa sklon zemskej osi zmenil, dátumy, ktoré sa spájajú so znameniami zverokruhu, už nesedia s postavením hviezd a Slnka, podľa ktorého boli vtedy znamenia pomenované.

Znamenia zverokruhu údajne určujú to, aké má človek vlastnosti. No skutočnosť je taká, že ľudia, ktorí sa narodili v rovnakom dni, nemajú rovnaké vlastnosti. Dátum narodenia teda nehovorí nič o našej povahe. Namiesto toho, aby sa astrológovia snažili vidieť ľudí takých, akí naozaj sú, posudzujú ich na základe vopred vytvorených predstáv. Nie je to ale určitá forma predsudku?

VEŠTENIE

Ľudia sa s veštcami radia už od staroveku. Niektorí veštci hľadali znamenia napríklad vo vnútornostiach zvierat či ľudí alebo v tom, akým spôsobom zobal kohút zrno. Ďalší predpovedali budúcnosť z obrazcov, ktoré sa vytvorili z čajových listov alebo z kávovej usadeniny. Dnes veštci používajú tarotové karty, krištáľové gule, kocky a ďalšie predmety. No je veštenie spoľahlivý spôsob, ako sa dozvedieť, čo nás čaká? Nie, nie je. Skúsme sa zamyslieť prečo.

Jedným z dôvodov je, že predpovede veštcov, ktorí používajú rôzne spôsoby veštenia, si často odporujú. Dokonca aj keď sa použije rovnaký spôsob veštenia, predpovede sa líšia. Napríklad ak niekto položí tú istú otázku týkajúcu sa budúcnosti dvom veštcom, ktorí použijú rovnaké karty, je logické, že ich odpovede by sa mali zhodovať. Ale často to tak nie je.

Preto stále viac ľudí spochybňuje metódy a pohnútky veštcov. Kritici hovoria, že karty či krištáľové gule, ktoré veštci používajú, sú len rekvizity a že často vyčítajú viac z reakcií a správania ľudí ako z týchto rekvizít. Skúsený veštec napríklad položí všeobecné otázky a veľmi pozorne sleduje verbálne a neverbálne prejavy, ktoré o klientovi veľa prezradia. Potom vytvára dojem, že vopred poznal informácie, ktoré mu klient práve nevedomky prezradil. Niektorí veštci, ktorí si takto získajú dôveru svojich klientov, ich potom oberú o obrovské sumy peňazí.

ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA

Astrológovia a veštci vychádzajú z predpokladu, že naša budúcnosť je vopred určená. Ale je to tak? V Biblii sa píše, že si môžeme vybrať, čomu budeme veriť alebo čo urobíme, a že naše rozhodnutia majú vplyv na našu budúcnosť. (Jozua 24:15)

Tí, ktorí sa chcú páčiť Bohu, majú aj ďalší dôvod na to, aby sa vyhýbali astrológii a vešteniu. Boh totiž odsudzuje akúkoľvek formu veštenia. V Biblii sa píše: „Nech nie je medzi vami nikto... kto veští, kto sa zaoberá mágiou, kto hľadá znamenia, ani čarodejník, ani zaklínač, ani nikto, kto sa radí so špiritistickým médiom alebo s veštcom, ani nikto, kto sa vypytuje mŕtvych. Každý, kto robí tieto veci, je Jehovovi odporný.“ * (5. Mojžišova 18:10–12)

^ Jehova alebo Jahve je Božie meno, ktoré nachádzame v Biblii. (Izaiáš 42:8)