Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Všímajme si varovné signály — v stávke je život!

Všímajme si varovné signály — v stávke je život!

INDONÉZSKY ostrov Simeulue ležiaci severozápadne od pobrežia Sumatry postihlo 26. decembra 2004 zemetrasenie s magnitúdou 9,1. Všetci na pobreží upriamili pohľad na more. Keď začalo nezvyčajne ustupovať, ľudia sa okamžite rozbehli k vrchom a kričali: „Smong! Smong!“, ako v miestnom jazyku volajú cunami. Do pol hodiny sa na pobrežie privalili mohutné vlny, ktoré zničili takmer všetky domy a osady na ostrove.

Táto ničivá cunami zasiahla ostrov Simeulue ako prvý. Z približne 78 000 obyvateľov zahynuli len siedmi. Vďaka čomu bol počet obetí taký relatívne nízky? * Ostrovania majú jedno príslovie: „Ak nastanú silné otrasy zeme a more ustúpi, bež na vrchy, lebo more sa čoskoro priženie na pobrežie.“ Obyvatelia tohto ostrova sa zo skúseností naučili, ako zo zmien na mori rozpoznať, že prichádza cunami. Keďže si všímali varovné signály, zachránilo im to život.

Aj v Biblii sa píše o prichádzajúcej katastrofe, o „veľkom súžení, aké nebolo od začiatku sveta až dosiaľ, áno, aké nikdy viac nebude“. (Matúš 24:21) Ale nebude to koniec našej planéty spôsobený nezodpovednou ľudskou činnosťou ani zánik Zeme pri nejakej inej katastrofickej udalosti, pretože Božím zámerom je, aby Zem existovala navždy. (Kazateľ 1:4) Prichádzajúce „veľké súženie“ spôsobí Boh, „aby bola privedená skaza na tých, ktorí kazia zem“. Bude to koniec všetkého zla a utrpenia. (Zjavenie 11:18; Príslovia 2:22) To bude naozaj úžasná zmena!

A na rozdiel od cunami, zemetrasenia alebo výbuchu sopky spomínaný Boží zásah nepovedie k smrti nevinných. V Biblii sa píše, že Boh, ktorého meno je Jehova, je láska. On sám sľúbil, že „spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy“. (1. Jána 4:8; Žalm 37:29) Čo však musíme urobiť, aby sme prežili veľké súženie a mohli sa tešiť zo sľúbených pozitívnych zmien na zemi? Odpoveď je jednoduchá: Venovať pozornosť varovným signálom.

VENUJME POZORNOSŤ ZÁSADNÝM ZMENÁM VO SVETE

Nepoznáme presný dátum, keď Boh ukončí všetko zlo a utrpenie, lebo Ježiš povedal, že „o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec“. Napriek tomu nás Ježiš nabáda: „Zostaňte bdelí.“ ​(Matúš 24:36; 25:13) Prečo máme byť bdelí a čo si vlastne máme všímať? Biblia opisuje, ako bude svet vyzerať tesne predtým, než príde koniec. Podobne ako nezvyčajné správanie mora signalizovalo obyvateľom ostrova Simeulue, že sa blíži cunami, aj pre nás sú  zmeny na svetovej scéne varovným signálom, že sa blíži koniec. V sprievodnom rámčeku sa dočítate, o akých závažných zmenách sa píše v Biblii.

Niektoré zo spomenutých podmienok či udalostí vo svete sa do určitej miery vyskytovali aj v minulosti, no len ojedinele. Ježiš však povedal, že keď uvidíme všetky tieto veci, bude z toho zrejmé, že koniec je blízko. (Matúš 24:33) Zamyslite sa: Kedy v minulosti sa všetky opísané veci diali (1) v celosvetovom rozsahu, (2) v rovnakom čase a (3) v nebývalej miere sa zhoršili? Je zjavné, že sa to deje práve dnes.

PREJAV BOŽEJ LÁSKY

Jeden bývalý prezident Spojených štátov sa vyjadril: „Systémy včasného varovania... skutočne zachraňujú životy.“ Po spomínanej cunami v roku 2004 bol v postihnutých oblastiach zriadený varovný systém, aby sa v budúcnosti zabránilo podobným stratám na životoch. Podobne Boh zabezpečil, aby zaznelo varovanie, skôr než príde koniec. Do Biblie dal zapísať: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ ​(Matúš 24:14)

Jehovovi svedkovia v 240 krajinách len za minulý rok venovali zvestovaniu dobrého posolstva viac ako 1,9 miliardy hodín, a to vo vyše 700 jazykoch. Tento novodobý fakt je presvedčivým dôkazom, že sa blíži koniec. Jehovovi svedkovia, podnecovaní láskou, sa veľmi usilujú odovzdať ľuďom výstrahu, že Boží deň súdu sa rýchlo približuje. (Matúš 22:39) Skutočnosť, že sa táto informácia dostala aj k vám, je dôkazom toho, že vás Jehova miluje. Nepraje si totiž, „aby bol niekto zničený, ale si praje, aby všetci dospeli k pokániu“. (2. Petra  3:9) Zareagujete na Božiu lásku a na varovanie, ktoré zaznieva?

UTEČME DO BEZPEČIA

Obyvatelia ostrova Simeulue utekali z pobrežných osád do vyššie položených oblastí, aby boli v bezpečí, hneď ako videli, že more ustupuje. Nečakali, kým sa vlny vrátia k pobrežiu. Vďaka bezodkladnému konaniu si zachránili život. Ak chceme prežiť prichádzajúce „veľké súženie“, aj my musíme, obrazne povedané, utiecť do vyššie položených oblastí, kým nie je neskoro. Čo to znamená v našom prípade? Prorok Izaiáš pod Božou inšpiráciou zapísal toto vrúcne pozvanie: „Poďte, a vystúpme na Jehovov vrch... On nás bude poučovať o svojich cestách a budeme chodiť po jeho chodníkoch.“ Toto pozvanie malo zaznievať „v konečnej časti dní“, čiže v našej dobe. (Izaiáš 2:2, 3)

Keď človek vystúpi na vrch, je v bezpečí a vidí veci z nadhľadu. Podobne štúdium Biblie pomáha miliónom ľudí na celom svete vystúpiť na „Jehovov vrch“. Spoznávajú Boha i jeho spôsob konania a robia v živote pozitívne zmeny. (2. Timotejovi 3:16, 17) Vďaka tomu začínajú „chodiť po jeho chodníkoch“ a tešia sa z jeho priazne a ochrany.

Ako zareagujete na toto pozvanie? Ak ho prijmete, aj vy môžete mať v dnešných kritických časoch úžitok z Božej láskyplnej ochrany. Nabádame vás, aby ste pozorne preskúmali biblické dôkazy v sprievodnom rámčeku o tom, že žijeme „v posledných dňoch“. Jehovovi svedkovia vo vašom okolí vám radi pomôžu plne porozumieť uvedeným biblickým veršom a tomu, ako na základe nich konať. Odpovede na svoje otázky môžete nájsť aj na našej stránke jw.org v časti UČENIE BIBLIE > ODPOVEDE NA BIBLICKÉ OTÁZKY.

^ 3. ods. Táto cunami si vyžiadala viac ako 220 000 životov. Bola jednou z najničivejších, aké boli kedy zaznamenané.