Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | PREČO MUSEL JEŽIŠ TRPIEŤ A ZOMRIEŤ?

Naozaj sa to stalo?

Naozaj sa to stalo?

Na jar roku 33 n. l. bol popravený Ježiš Nazaretský. Bol falošne obvinený z poburovania, surovo bitý a nakoniec pribitý na kôl. Zomrel v krutých bolestiach. Boh ho však vzkriesil a o 40 dní Ježiš vystúpil do neba.

Správu o týchto udalostiach nájdeme v štyroch evanjeliách, ktoré sa nachádzajú v Kresťanských gréckych Písmach, známych aj ako Nový Zákon. Naozaj sa tieto udalosti odohrali? To je závažná otázka a je namieste. Keby sa nestali, viera v Ježiša Krista by nemala zmysel a nádej na večný život v raji by nebola ničím iným ako zbožným prianím. (1. Korinťanom 15:14) No ak sa tieto udalosti odohrali, potom ľudstvo čaká žiarivá budúcnosť, na ktorú sa môžete tešiť aj vy. Zakladajú sa teda správy z evanjelií na skutočnosti alebo sú to len výmysly?

O ČOM SVEDČIA FAKTY

Evanjeliá sa na rozdiel od legiend vyznačujú pozoruhodnou presnosťou, a to aj v najmenších detailoch. Sú v nich napríklad názvy miest, na ktorých sa odohrali opisované udalosti, a mnohé z nich možno navštíviť i dnes. A píše sa v nich o skutočných ľuďoch, ktorých existenciu potvrdzujú tiež historici. (Lukáš 3:1, 2, 23)

 O Ježišovi existujú aj mimobiblické zmienky z prvého a druhého storočia. * Spôsob Ježišovej popravy, ako je zaznamenaný v evanjeliách, sa zhoduje s tým, ako v tom čase Rimania vykonávali popravy. Udalosti sú navyše opísané realisticky a pravdivo — píše sa v nich dokonca aj o chybách niektorých Ježišových apoštolov. (Matúš 26:56; Lukáš 22:24–26; Ján 18:10, 11) Všetky tieto fakty ukazujú, že evanjelisti boli pri písaní o Ježišovi čestní a presní.

BOL JEŽIŠ VZKRIESENÝ?

I keď väčšina ľudí uznáva, že Ježiš žil a zomrel, niektorí spochybňujú to, že bol vzkriesený. Neverili tomu dokonca ani jeho apoštoli, keď o tom prvýkrát počuli. (Lukáš 24:11) Keď však apoštoli i ďalší učeníci uvideli vzkrieseného Ježiša, všetky ich pochybnosti sa rozplynuli. Videli ho pri rôznych príležitostiach. Pri jednej z nich bolo viac než 500 očitých svedkov. (1. Korinťanom 15:6)

Ježišovi učeníci aj pod hrozbou, že budú uväznení alebo dokonca usmrtení, odvážne oznamovali všetkým, že Ježiš bol vzkriesený — aj tým, ktorí ho dali popraviť. (Skutky 4:1–3, 10, 19, 20; 5:27–32) Bolo by možné, aby toľkí učeníci mali takú odvahu, keby si neboli istí, že Ježiš bol naozaj vzkriesený? Nie. A práve to, že Ježišovo vzkriesenie bolo skutočnosťou, je dôvodom, prečo má kresťanstvo dodnes na svet taký veľký vplyv.

Správy o smrti a vzkriesení Ježiša zaznamenané v evanjeliách zodpovedajú všetkým kritériám vierohodného historického záznamu. Keď ich budete pozorne čítať, presvedčíte sa, že tieto udalosti sa naozaj stali. A v tomto presvedčení sa môžete ešte viac utvrdiť, keď pochopíte, prečo sa stali. Dočítate sa o tom v nasledujúcom článku.

^ 7. ods. Tieto zmienky pochádzajú napríklad od Tacita, ktorý sa narodil v roku 55 n. l. a ktorý v súvislosti s kresťanmi napísal, že „pôvodcu tohto mena, Krista, dal za Tibéria popraviť správca Pontský Pilát“. O Ježišovi sa zmienili aj historici Suetonius a Josephus Flavius (prvé storočie) a miestodržiteľ Bitýnie Plínius Mladší (začiatok druhého storočia).