STRÁŽNA VEŽA č. 2/2016 | Prečo musel Ježiš trpieť a zomrieť?

Aký význam môže mať pre vás smrť muža, ktorý bol popravený pred 2 000 rokmi?

Z TITULNEJ STRANY

Naozaj sa to stalo?

Ako vieme, že evanjeliá obsahujú pravdivé informácie?

Z TITULNEJ STRANY

Prečo musel Ježiš trpieť a zomrieť?

Aký význam má jeho smrť pre vás?

Mali by kresťania uctievať vo svätyniach?

Mnohé svetové náboženstvá majú svoje svätyne. Má uctievanie na takýchto miestach nejaký význam pre Boha?

Všímajme si varovné signály — v stávke je život!

Biblické proroctvá nám pomáhajú rozpoznať varovné signály blížiacej sa katastrofy. Ako na ne zareagujete?

Kto rozdelil Bibliu na kapitoly a verše?

Vďaka čomu sa ujal tento systém označovania?

Čo sa píše v Biblii?

Môže Diabol ovládať ľudí?

Ďalší materiál online

Zomrel Ježiš na kríži?

Pre mnohých je kríž symbolom kresťanstva. Mali by sme ho používať pri uctievaní?