Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | ČO VÁM MÔŽE DAŤ BIBLIA

Čo vám pomôže začať?

Čo vám pomôže začať?

Ako môžete mať z čítania Biblie radosť a načerpať z nej čo najviac? Skúste porozmýšľať o piatich návrhoch, ktoré sa viacerým osvedčili.

Vytvorte si príjemné prostredie. Nájdite si na čítanie pokojné miesto, kde vás nebude nič rušiť a budete sa môcť sústrediť. Ak chcete mať z čítania čo najväčší úžitok, nezabudnite na dobré osvetlenie a prísun čerstvého vzduchu.

Čítajte so správnym postojom. Keďže Biblia je od nášho nebeského Otca, najväčší úžitok z nej budete mať vtedy, keď k nej budete pristupovať ako dieťa, ktoré sa chce učiť od svojho milujúceho rodiča. Ak máte voči Biblii predsudky, skúste sa nad ne povzniesť, čítajte ju s otvorenou mysľou a nechajte sa vyučovať Bohom. (Žalm 25:4)

Pred čítaním sa pomodlite. V Biblii sú zapísané Božie myšlienky, a preto sa nemôžeme čudovať, že potrebujeme Božiu pomoc, aby sme im porozumeli. Boh sľubuje, že dá „svätého ducha tým, čo ho prosia“. (Lukáš 11:13) Svätý duch vám môže pomôcť pochopiť, ako sa na veci pozerá Boh. Časom vám pomôže pochopiť aj „hlboké Božie veci“. (1. Korinťanom 2:10)

Čítajte tak, aby ste textu rozumeli. Text nestačí len prečítať, snažte sa premýšľať nad tým, čo čítate. Položte si otázky: Aké vlastnosti má človek, o ktorom som čítal? Ako to môžem použiť v živote?

Dajte si konkrétne ciele. Čítanie Biblie bude mať pre vás väčšiu hodnotu, keď si dáte za cieľ dozvedieť sa niečo, čo obohatí váš život, napríklad dozvedieť sa viac o Bohu, stať sa lepším človekom, lepším manželom či manželkou. Potom sa zamerajte na tie časti Biblie, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ. *

Týchto päť návrhov vám pomôže začať s čítaním Biblie. Ale ako dosiahnuť, aby vás to viac bavilo? V nasledujúcom článku si môžete prečítať niekoľko tipov.

^ 8. ods. Ak si nie ste istí, ktoré časti Biblie s tým súvisia, Jehovovi svedkovia vám veľmi radi pomôžu.