Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | JE BIBLIA KNIHA OD BOHA?

Biblia — Je jej autorom Boh?

Biblia — Je jej autorom Boh?

VERÍTE, že Biblia je kniha od Boha? Alebo si myslíte, že sú v nej iba ľudské myšlienky?

Táto otázka je stále predmetom debát dokonca aj medzi tými, ktorí sa vyhlasujú za kresťanov. Napríklad z Gallupovho prieskumu v Spojených štátoch v roku 2014 vyplýva, že väčšina ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, verí, že „Biblia má určitú spojitosť s Bohom“. Na druhej strane asi každý piaty opýtaný považoval Bibliu za knihu „starovekých bájok, legiend, histórie a pravidiel, ktoré napísali ľudia“. Vzhľadom na tieto rozdielne názory vzniká otázka, čo vlastne znamená vyjadrenie, že Biblia je „inšpirovaná“ alebo „vnuknutá“ Bohom. (2. Timotejovi 3:16)

„INŠPIROVANÁ BOHOM“?

Biblia pozostáva zo 66 kníh, ktoré napísalo asi 40 pisateľov v priebehu asi 1 600 rokov. Ale ako môže byť „inšpirovaná Bohom“, ak ju napísali ľudia? Jednoducho povedané, výraz „inšpirovaná Bohom“ znamená, že Pôvodcom myšlienok, ktoré sú v nej zapísané, je Boh. Biblia to opisuje takto: „Pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.“ (2. Petra 1:21, Katolícky preklad) Inými slovami, Boh použil svoju neviditeľnú silu, čiže svätého ducha, aby odovzdal svoje posolstvo pisateľom biblických kníh. Dalo by sa to prirovnať k tomu, keď riaditeľ diktuje tajomníkovi list. Autorom listu nie je ten, kto ho napísal, ale ten, kto ho nadiktoval.

Niektorí biblickí pisatelia si Božie posolstvo vypočuli od anjela. Ďalším ho Boh zjavil vo videní. Niekedy dostali pisatelia posolstvo od Boha vo sne. V niektorých prípadoch im dovolil, aby zapísali jeho myšlienky vlastnými slovami, a inokedy im presne nadiktoval, čo majú napísať. Títo pisatelia však vždy zapísali Božie myšlienky, a nie svoje vlastné.

Ako si môžeme byť istí, že pisateľov Biblie inšpiroval Boh? Zamyslite sa nad tromi okruhmi dôkazov, ktoré svedčia o tom, že Biblia je kniha od Boha.