Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Viera

Viera

Niektorí ľudia vyhlasujú, že sú veriaci, ale nie je pre nich ľahké rozumieť, čo v skutočnosti znamená „viera“. Čo je viera a prečo je dôležitá?

Čo je viera?

ČO HOVORIA NIEKTORÍ ĽUDIA:

Mnohí si myslia, že človek, ktorý má vieru, len jednoducho v niečo verí, a to bez nejakých dôkazov. Niektorí veriaci napríklad hovoria, že veria v Boha, ale keď sa ich niekto spýta prečo, odpovedia: „Bol som k tomu vedený“ alebo: „Vždy ma to tak učili.“ Z takýchto vyjadrení sa môže zdať, akoby nebol nijaký rozdiel medzi vierou a ľahkovernosťou.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

„Viera je isté očakávanie vecí, v ktoré dúfame, zrejmý dôkaz skutočností, hoci ich nevidíme.“ ​(Hebrejom 11:1) Ak má človek niečo s istotou očakávať, potrebuje na to opodstatnené dôvody. Pôvodné slovo, ktoré je tu preložené ako „isté očakávanie“, znamená viac ako len nejaký vnútorný pocit alebo zbožné želanie. Teda viera zahŕňa presvedčenie založené na dôkazoch.

„Jeho [Božie] neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne od stvorenia sveta, lebo ich možno vnímať z vytvorených vecí, dokonca jeho večnú moc a Božstvo.“ ​(Rimanom 1:20)

Prečo je potrebné nadobudnúť vieru?

ČO HOVORÍ BIBLIA:

„Bez viery nie je možné páčiť sa mu [Bohu], lebo ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú.“ ​(Hebrejom 11:6)

Ako sme už spomenuli, mnohí ľudia veria v Boha jednoducho preto, že ich k tomu viedli. Možno hovoria: „Tak som bol vychovávaný.“ Ale Boh si želá, aby tí, ktorí ho uctievajú, naozaj verili, že existuje a miluje ich. To je jeden z dôvodov, prečo Biblia zdôrazňuje, že je potrebné, aby sme ho „vážne hľadali“, a tak ho dobre spoznali.

„Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ ​(Jakub 4:8)

 Ako môžete získať vieru?

ČO HOVORÍ BIBLIA:

„Viera nasleduje za tým, čo sa počulo.“ ​(Rimanom 10:17) Keď chceme získať vieru v Boha, prvý krok je „počúvať“, čo o ňom učí Biblia. (2. Timotejovi 3:16) Štúdium Biblie vám pomôže nájsť odpovede na dôležité otázky, ako napríklad: Kto je Boh? Aké sú dôkazy jeho existencie? Naozaj sa Boh zaujíma o mňa ako o jednotlivca? Aký je Boží zámer so zemou a s ľuďmi?

Dôkazy o existencii Boha sú všade okolo nás

Jehovovi svedkovia vám so štúdiom Biblie radi pomôžu. Ako je uvedené na našej stránke jw.org, „sme veľmi radi, keď môžeme niekoho učiť z Biblie, ale nikoho nenútime, aby sa stal členom nášho náboženstva. Úctivo ľuďom ukazujeme, čo sa píše v Biblii, ale uvedomujeme si, že každý má právo sám sa rozhodnúť, čomu bude veriť.“

Svoju vieru teda musíte založiť na tom, čo vy sami budete považovať za dôkaz, že to, čo ste si prečítali v Biblii, je dôveryhodné. Napodobníte tak kresťanov z prvého storočia, ktorí „prijali slovo s najväčšou dychtivosťou mysle a denne starostlivo skúmali Písma, či je to tak“. (Skutky 17:11)

„To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ ​(Ján 17:3)