Prejsť na článok

Prejsť na obsah

ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Úzkostlivé starosti

Úzkostlivé starosti

Byť starostlivý je užitočné, no robiť si úzkostlivé starosti je na príťaž. Biblia nám pomáha rozpoznať hranicu medzi starostlivosťou a úzkostlivosťou.

Je normálne robiť si úzkostlivé starosti?

FAKTY:

Úzkostlivosť sa spája s nepokojom, nervozitou, obavami či starosťami. V tomto svete plnom neistoty môže každý z nás prepadnúť úzkosti.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Kráľ Dávid napísal: „Dokedy budem cítiť úzkosť v duši, v srdci žiaľ?“ (Žalm 13:3, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie) Čo Dávidovi pomohlo? V modlitbe si vylial srdce pred Bohom, s dôverou, že mu prejaví milujúcu láskavosť. (Žalm 13:5; 62:8) Boh povzbudzuje aj nás, aby sme mu hovorili o tom, čo nás trápi.1. Petra 5:7 čítame: „Uvrhnite naňho všetku svoju úzkostlivú starosť, lebo sa o vás stará.“

Obavy o našich blízkych môžeme zmierniť tým, že pre nich niečo urobíme

Ako ešte môžeme zmierniť svoje pocity úzkosti? Niekedy môžeme podniknúť praktické kroky. Napríklad keď na apoštola Pavla doliehala „úzkostlivá starosť o všetky zbory“, usiloval sa ich utešiť a povzbudiť. (2. Korinťanom 11:28) Jeho starostlivosť bola užitočná, lebo ho podnietila, aby bratom pomohol. To isté môže platiť aj v našom prípade. Opačný postoj — ľahostajnosť — by prezrádzal nedostatok lásky a záujmu. (Príslovia 17:17)

„Nehľaďte s osobným záujmom iba na svoje veci, ale s osobným záujmom aj na veci ostatných.“ (Filipanom 2:4)

Ako sa vyrovnať s úzkosťou a úzkostlivými starosťami?

FAKTY:

Niektorí ľudia sa príliš trápia pre svoje chyby z minulosti, boja sa budúcnosti alebo si robia starosti o peniaze. *

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Chyby z minulosti. Niektorí kresťania z prvého storočia boli kedysi opilcami, vydieračmi, zlodejmi a žili nemravne. (1. Korinťanom 6:9–11) No nezaoberali sa stále svojou minulosťou, ale zmenili sa a dôverovali, že Boh im ochotne prejaví milosrdenstvo. „Veď u teba [u Boha] je pravé odpustenie,“ píše sa v Žalme 130:4.

Neistá budúcnosť. Ježiš Kristus povedal: „Nikdy nebuďte úzkostliví o nasledujúci deň, lebo nasledujúci deň bude mať svoje vlastné starosti.“ (Matúš 6:25, 34) Zamerajte sa teda vždy len na problémy jedného dňa. Neznásobujte ich tým, že k nim pridáte ešte aj starosti zajtrajška. Môže to oslabiť vašu schopnosť jasne premýšľať a viesť k unáhleným rozhodnutiam. Pamätajte tiež, že mnohé starosti sa môžu ukázať ako neopodstatnené.

Peniaze. Istý múdry muž sa raz modlil: „Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo.“ (Príslovia 30:8) Neusiloval sa o bohatstvo, ale o spokojnosť, lebo tak mohol získať Božie schválenie. V Hebrejom 13:5 čítame: „Nech je váš spôsob života bez lásky k peniazom a buďte spokojní s tým, čo je, lebo on [Boh] povedal: ‚Určite ťa neopustím a určite ťa nezanechám.‘“ Ľudia, ktorí sa spoliehajú na peniaze, budú sklamaní, ale Boh nikdy nesklame tých, ktorí sa spoliehajú na neho.

„Nevidel som žiadneho spravodlivého úplne opusteného, ani jeho potomstvo, ako hľadá chlieb.“ (Žalm 37:25)

Zbavíme sa niekedy úzkosti a úzkostlivých starostí?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Novinárka Harriet Greenová v roku 2008 v novinách The Guardian uviedla: „Vstupujeme do nového veku úzkosti a obáv.“ A v roku 2014 Patrick O’Connor do novín The Wall Street Journal napísal, že „Američania sú úzkostlivejší než kedykoľvek predtým“.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

„Úzkostlivá starosť v srdci muža je to, čo ho skláňa, ale dobré slovo ho rozradostňuje.“ (Príslovia 12:25) „Dobré slovo“ možno nájsť najmä v dobrom posolstve o Božom Kráľovstve. (Matúš 24:14) Táto Božia vláda už čoskoro uskutoční niečo, čo by sme my sami nikdy nedokázali — zbaví nás všetkej úzkosti. Odstráni totiž všetky príčiny úzkostlivých starostí, dokonca aj choroby a smrť! V Biblii sa píše, že Boh nám „zotrie každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti“. (Zjavenie 21:4)

„Nech vás Boh, ktorý dáva nádej, naplní všetkou radosťou a pokojom tým, že veríte.“ (Rimanom 15:13)

^ 10. ods. Ak niekto trpí úzkostnými poruchami, môže byť rozumné poradiť sa s lekárom. Časopis Prebuďte sa! neodporúča žiaden konkrétny spôsob liečby.