Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 RADY PRE RODINU | VÝCHOVA DETÍ

Ako učiť deti o sexualite

Ako učiť deti o sexualite

PROBLÉM

Ešte pred niekoľkými desaťročiami bolo bežné, že rodičia boli prví, kto s dieťaťom hovoril o sexe. A mohli mu tieto veci vysvetľovať postupne, vzhľadom na jeho vek a potreby.

To sa však zmenilo. V knihe The Lolita Effect sa píše: „Deti sú v stále nižšom veku vystavované sexuálne dráždivým obrazom a sexuálny obsah je na vzostupe aj v médiách [v programoch či časopisoch] určených pre deti.“ Majú deti z tohto nového trendu úžitok alebo im skôr škodí?

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Všade sa zdôrazňuje sexualita. Deborah Roffmanová vo svojej knihe Talk to Me First píše, že „rozhovory, reklamy, filmy, knihy, texty piesní, televízne šou, hry, bilbordy a obrazovky mobilných telefónov i počítačov [sú] také presiaknuté sexuálne ladenými obrazmi, vyjadreniami a narážkami, že mnohí [tínedžeri i mladšie deti vrátane tých najmenších] musia prinajmenšom podvedome dospieť k záveru, že sex musí byť... tou absolútne najdôležitejšou vecou v živote“.

Čiastočne nesie vinu svet obchodu. Tvorcovia reklám i samotní predajcovia propagujú a predávajú také detské oblečenie, ktoré zdôrazňuje sexualitu, čím deti už odmalička vedú k tomu, aby kládli prílišný dôraz na vzhľad. Kniha So Sexy So Soon uvádza: „Odborníci na marketing vedia o zraniteľnosti detí a zneužívajú to... Cieľom všetkých týchto sexuálne ladených obrazov a produktov nie je vzbudiť v deťoch túžbu po sexe“, ale „po nakupovaní“.

Nestačí mať informácie. Podobne ako je rozdiel medzi tým, keď niekto vie, ako funguje auto, a tým, keď je zodpovedným šoférom, je tiež veľký rozdiel medzi tým, keď niekto má informácie o sexualite, a tým, keď ich vie použiť tak, aby robil múdre rozhodnutia.

Čo z toho vyplýva: Dnes je viac než kedykoľvek predtým potrebné pomáhať deťom, aby „cvičili svoju vnímavosť“, aby sa naučili „rozlišovať medzi správnym a nesprávnym“. (Hebrejom 5:14)

 ČO MÔŽETE ROBIŤ

Nevyhýbajte sa tejto téme. Možno vám to pripadá trápne, ale učiť svoje deti o sexe je vašou zodpovednosťou. Preto sa jej nevyhýbajte. (Biblická zásada: Príslovia 22:6)

Rozprávajte sa o tom častejšie v krátkych rozhovoroch. Namiesto jedného dlhého rozhovoru je lepšie využívať bežné príležitosti, keď sa môžete dôverne porozprávať, napríklad keď cestujete autom alebo keď robíte domáce práce. Pýtajte sa dieťaťa na jeho názor — tak mu pomôžete, aby sa otvorilo. Napríklad namiesto otázky: „Páči sa ti takéto vyzývavé oblečenie?“ by ste sa mohli opýtať: „Prečo podľa teba tvorcovia reklám používajú takéto dráždivé obrazy?“ Keď vám odpovie, môžete sa spýtať: „A čo si o tom myslíš ty?“ ​(Biblická zásada: 5. Mojžišova 6:6, 7)

Poučujte deti primerane ich veku. Je dobré, aby deti už v predškolskom veku vedeli správne pomenovať pohlavné orgány a aby sa vedeli chrániť pred sexuálnym zneužitím. Neskôr ich možno učiť základné fakty o rozmnožovaní. Keď sa dostanú do puberty, mali by už rozumieť telesným aj morálnym stránkam sexuálneho života.

Vštepujte deťom morálne hodnoty. Je dobré začať tým, že deti už odmalička vediete k poctivosti, morálnej čistote a prejavovaniu úcty. Keď potom príde na rad téma sexu, máte na čom stavať. Vyjadrite jasne svoje zásady. Napríklad ak považujete sex pred manželstvom za nesprávny, povedzte im to. Vysvetlite im tiež, prečo je to nesprávne a aké to má následky. V knihe Beyond the Big Talk sa píše: „U tínedžerov, ktorí... vedia, že ich rodičia neschvaľujú, keď majú dospievajúci sex, je menej pravdepodobné, že začnú pohlavne žiť.“

Dávajte dobrý príklad. Žite podľa zásad, ktoré vštepujete deťom. Napríklad smejete sa na neslušných vtipoch? Obliekate sa vyzývavo? Flirtujete? Ak áno, mohlo by to oslabiť morálne hodnoty, ktoré sa snažíte odovzdávať svojim deťom. (Biblická zásada: Rimanom 2:21)

Hovorte pozitívne. Sex je dar od Boha. Patrí však do manželstva a v rámci tohto usporiadania môže prinášať skutočné potešenie. (Príslovia 5:18, 19) Pomôžte svojmu dieťaťu pochopiť, že časom sa bude môcť tešiť z tohto daru, a to bez trápenia, ktoré je spojené s predmanželským sexom. (1. Timotejovi 1:18, 19)