Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Máte toho príliš veľa?

Máte toho príliš veľa?

Máte pocit, že ste príliš zaneprázdnení? Ak áno, ani zďaleka nie ste sami. „Zdá sa, že s časom zápasia všetci a všade,“ uviedol časopis The Economist.

V ROKU 2015 sa v ôsmich krajinách uskutočnil prieskum medzi ľuďmi, ktorí pracujú na plný úväzok. Mnohí sa vyjadrili, že je ťažké zvládať všetko, čo sa od nich vyžaduje v práci i doma, pretože majú stále viac povinností, dlhší pracovný čas a rastú aj ich životné náklady. Napríklad v Spojených štátoch zamestnanci uviedli, že pracujú priemerne 47 hodín týždenne. No takmer každý piaty povedal, že pracuje až 60 hodín alebo aj viac!

V inom prieskume, do ktorého bolo zapojených 36 krajín, viac ako štvrtina opýtaných povedala, že sa stále naháňajú, a to dokonca aj vo voľnom čase! A to sa môže týkať aj detí, ak majú príliš veľa aktivít.

Keď sa stále snažíme stihnúť viac, než je možné, môžeme zažívať stres a stať sa obeťami takzvaného „časového tlaku“. Ale je vôbec možné byť vyrovnanejší? Akú úlohu v tom zohrávajú naše názory, rozhodnutia a ciele? Najprv sa zamyslime nad štyrmi dôvodmi, prečo sa niektorí ľudia snažia stihnúť toho priveľa.

 1. TÚŽBA DOBRE SA POSTARAŤ O RODINU

Gary, ktorý má dve deti, hovorí: „Pracoval som sedem dní v týždni, lebo vždy sa objavilo niečo nové a lepšie, čo som chcel kúpiť mojim deťom. Chcel som, aby mali všetko, čo som ja nikdy nemal.“ Hoci rodičia majú dobré pohnútky, je potrebné, aby preskúmali svoje priority. Z niektorých štúdií vyplýva, že keď dospelí a deti pripisujú príliš veľký význam peniazom a hmotným veciam, sú zvyčajne menej spokojní so svojím životom ako tí, ktorí nie sú zameraní materialisticky. Nie sú ani šťastnejší a majú aj horšie zdravie.

Keď deti vyrastajú v prostredí, kde sa kladie dôraz na hmotné veci, nie sú šťastnejšie

Niektorí rodičia naplánujú svojim deťom príliš veľa aktivít, lebo veria, že im to v budúcnosti zabezpečí úspech. No tým často preťažia deti aj seba. Hoci to myslia dobre, kniha Putting Family First (Dajte rodinu na prvé miesto) uvádza, že „sú ako organizátori na výletnej lodi, ktorí naplánovali extrémne nabitý program“.

2. PRESVEDČENIE, ŽE VIAC ZNAMENÁ LEPŠIE

Tvorcovia reklám sa nás snažia presvedčiť, že o niečo prichádzame, ak si nekupujeme najnovšie produkty. Časopis The Economist uvádza: „Stále väčšia ponuka tovaru vyvoláva v ľuďoch pocit, že majú stále menej času.“ Prečo? Lebo v obmedzenom čase, ktorý majú, sa „musia rozhodovať, čo si kúpia, pozrú alebo čo budú jesť“.

V roku 1930 istý uznávaný ekonóm predpovedal, že vďaka technickému pokroku budú mať ľudia viac voľného času. Ako veľmi sa mýlil! Elizabeth Kolbertová, redaktorka časopisu New Yorker, poznamenala, že ľudia „namiesto toho, aby skončili [v práci] skôr, stále nachádzajú nové a nové veci, ktoré potrebujú“ — a tieto veci stoja čas a peniaze.

3. SNAHA NAPLNIŤ OČAKÁVANIA INÝCH

Niektorí zamestnanci pracujú až do vyčerpania, len aby sa neznepáčili svojmu zamestnávateľovi. Tlak môže prichádzať aj od spolupracovníkov, ktorí vyvolávajú pocit viny v tých, čo nezostávajú v práci dlhšie. A aj ekonomická neistota môže viesť k tomu, že ľudia sú ochotní pracovať dlhšie alebo byť stále k dispozícii.

Rodičia tiež môžu cítiť tlak prispôsobiť sa hektickému životnému tempu iných rodín.  Ak sa neprispôsobia, môžu mať pocit, že svoje deti o niečo oberajú.

4. SNAHA O POSTAVENIE A SEBAREALIZÁCIU

Tim, ktorý žije v Spojených štátoch, hovorí: „Miloval som svoju prácu a vždy som pracoval naplno. Hovoril som si, že musím ukázať, čo je vo mne.“

Mnohí ľudia sa podobne ako Tim hodnotia podľa toho, aké majú životné tempo. K čomu to vedie? Elizabeth Kolbertová, ktorú sme už citovali, hovorí: „Zaneprázdnenosť získala v spoločnosti uznanie. Čím viac toho máte, tým vyzeráte dôležitejší.“

AKO NÁJSŤ VYROVNANOSŤ

Biblia nás povzbudzuje, aby sme boli v práci usilovní. (Príslovia 13:4) No povzbudzuje aj k vyrovnanosti. „Lepšia je hrsť odpočinku ako dvojitá hrsť tvrdej práce a honba za vetrom,“ píše sa v Kazateľovi 4:6.

Keď je človek v živote vyrovnaný, prospieva to jeho duševnému i telesnému zdraviu. Ale dá sa vôbec v niečom zľaviť alebo spomaliť? Zamyslite sa nad nasledujúcimi štyrmi návrhmi.

 1. UJASNITE SI SVOJE HODNOTY A CIELE

Je prirodzené, že človek sa chce do určitej miery finančne zabezpečiť. Ale koľko peňazí je na to potrebných? A dá sa úspech merať iba výškou mzdy či hmotným majetkom? Na druhej strane, pod časový tlak by sme sa mohli dostať aj vtedy, keby sme venovali príliš veľa času oddychovým činnostiam.

Tim hovorí: „S manželkou sme sa vážne zamysleli nad naším spôsobom života a rozhodli sme sa ho zjednodušiť. Zhodnotili sme našu situáciu, ako aj naše nové ciele a dali sme to na papier. Porozprávali sme sa o tom, k čomu viedli naše rozhodnutia v minulosti a čo musíme urobiť, aby sme dosiahli naše ciele.“

2. OBMEDZTE VPLYV KONZUMNÉHO SPÔSOBU ŽIVOTA

Biblia radí, aby sme si dávali pozor na „žiadosť očí“. (1. Jána 2:15–17) Také žiadosti môže živiť reklama. Pod jej vplyvom sú ľudia ochotní pracovať dlhé hodiny alebo míňať príliš veľa peňazí či času na rekreáciu. Samozrejme, reklamám sa asi úplne nevyhneme. No môžeme aspoň obmedziť to, koľko z nich si pozrieme alebo vypočujeme. A môžeme tiež starostlivo zvažovať, čo naozaj potrebujeme.

Veľký vplyv na nás môžu mať aj naši priatelia. Ak sú zameraní na hmotné veci alebo ak podľa nich hodnotia úspech, možno bude lepšie nájsť si priateľov, ktorí majú iné hodnoty. V Biblii sa píše: „Kto chodí s múdrymi, zmúdrie.“ ​(Príslovia 13:20)

3. URČITE SI, KOĽKO BUDETE PRACOVAŤ

Skúste sa so zamestnávateľom porozprávať o vašej práci a prioritách. Nemusíte sa cítiť vinní preto, že chcete mať nejaký život aj mimo práce. Kniha Work to Live (Pracujeme preto, aby sme žili) uvádza: „Tí, ktorí si určia  hranice medzi prácou a súkromným životom alebo si vezmú dovolenku, nakoniec zisťujú to isté: že keď nie sú v práci, nenastane koniec sveta.“

Spomínaný Gary mal dobre platenú prácu, a tak sa rozhodol, že bude pracovať na skrátený úväzok. Hovorí: „V rodine sme sa porozprávali a navrhol som, aby sme zjednodušili svoj spôsob života. Začali sme pre to robiť konkrétne kroky. Zašiel som aj za svojím zamestnávateľom a povedal som mu, že by som chcel pracovať menej dní v týždni. A on súhlasil.“

4. VYHRAĎTE SI ČAS NA RODINU

Manželia potrebujú spolu tráviť čas. A ak majú deti, potrebujú venovať čas aj im. Preto sa nesnažte držať krok s rodinami, ktoré majú stále nabitý plán. Gary radí: „Naplánujte pre svoju rodinu čas aj na oddych a vzdajte sa vecí, ktoré nie sú až také dôležité.“

Keď ste s rodinou, nedovoľte, aby vás o spoločné chvíle oberala televízia, mobilné telefóny či iné elektronické zariadenia. Aspoň raz denne si spolu sadnite k jedlu a porozprávajte sa. Keď sa rodičia držia tejto jednoduchej rady, deťom to veľmi prospieva a lepšie sa im darí aj v škole.

Využívajte čas pri spoločnom jedle na rozhovory

Na záver sa zamyslite: Čo vlastne od života chcem? A čo chcem pre svoju rodinu? Ak túžite po šťastnejšom a zmysluplnejšom živote, stanovte si priority založené na múdrych a overených radách z Biblie.