Prejsť na článok

Prejsť na obsah

VLÁDA, KTORÁ MÁ RIEŠENIE

Bude raz na celej zemi pokoj?

Bude raz na celej zemi pokoj?

Organizácia Spojených národov šíri myšlienku „globálneho občianstva“. Jej cieľom je povzbudiť k medzinárodnej spolupráci, zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv a ochranu našej planéty. Prečo je to potrebné? Lebo ako povedal jeden z predstaviteľov OSN Maher Nasser pre noviny UN Chronicle, „klimatické zmeny, organizovaný zločin, rastúca nerovnosť, problém utečencov, globálny terorizmus, infekčné choroby a podobné hrozby nepoznajú... hranice“.

Ďalší idú ešte ďalej a tvrdia, že by mala byť vytvorená jedna celosvetová vláda. K týmto ľuďom patrili aj taliansky filozof, básnik a štátnik Dante Alighieri (1265 – 1321) či známy fyzik Albert Einstein (1879 – 1955). Dante bol presvedčený, že v politicky rozdelenom svete nemôže byť mier trvalý. Povedal, že „každé kráľovstvo, ktoré je rozdelené samo proti sebe, padne“, čím citoval slová Ježiša Krista. (Lukáš 11:17)

Krátko po druhej svetovej vojne, v ktorej bola prvýkrát použitá atómová bomba, Albert Einstein napísal otvorený list Valnému zhromaždeniu OSN. Vyjadril v ňom, že OSN musí „čo najrýchlejšie zabezpečiť medzinárodnú bezpečnosť tým, že urobí všetko potrebné na vytvorenie celosvetovej vlády“.

Ale mohli by sme dúfať, že politici, ktorí by vytvorili takúto celosvetovú vládu, by nepodľahli korupcii, neutláčali by druhých a boli by schopní vyriešiť všetky problémy? Alebo by boli rovnakí ako ich predchodcovia? Pri týchto otázkach sa mnohým vybaví výrok britského historika lorda Actona: „Moc kazí a absolútna moc kazí absolútne.“

No ak sa ľudia majú tešiť z pravého pokoja a mieru, je nevyhnutné, aby boli jednotní. Ako sa dá tento cieľ dosiahnuť? A je to vôbec možné? V Biblii sa píše, že áno. Ľudia raz naozaj budú zjednotení. Nebude to však vďaka celosvetovej vláde tvorenej politikmi, ktorých by mohla moc časom pokaziť, ale vďaka vláde, ktorú vytvoril Boh. A prostredníctvom nej Boh uplatní svoje právo vládnuť nad svojím stvorením. V Biblii je táto vláda nazvaná „Božie Kráľovstvo“. (Lukáš 4:43)

„NECH PRÍDE TVOJE KRÁĽOVSTVO“

O tejto vláde hovoril Ježiš Kristus, keď v modlitbe „Otčenáš“ povedal: „Nech príde tvoje Kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa... na zemi.“ (Matúš 6:9, 10) Teda Božie Kráľovstvo zabezpečí, aby sa na zemi diala Božia vôľa, nie vôľa sebeckých ľudí, ktorí túžia po moci.

Božie Kráľovstvo je tiež nazvané „nebeské Kráľovstvo“. (Matúš 5:3) Prečo? Lebo bude vládnuť nad zemou z neba. Zamyslime sa, čo to znamená. Táto svetová vláda nebude od svojich občanov vyžadovať materiálnu či finančnú podporu. Viete si predstaviť, aká úľava to bude pre ľudí?

Ako naznačuje slovo „kráľovstvo“, Božie Kráľovstvo je vláda na čele s Kráľom, Ježišom Kristom, ktorý dostal právo vládnuť od Boha. O Ježišovi sa v Biblii píše:

  • „Na jeho pleciach bude spočívať vláda... a pokoj nebude mať konca.“ (Izaiáš 9:5, 6, Slovenský ekumenický preklad *)

  • „Bola mu daná vláda, česť a kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia všetkých národov a jazykov. Jeho vláda je večná.“ (Daniel 7:14)

  • „Vláda nad svetom teraz patrí nášmu Pánovi [Bohu] a jeho Kristovi.“ (Zjavenie 11:15)

Keď bude vypočutá modlitba „Otčenáš“, Božie Kráľovstvo zabezpečí, aby sa na zemi diala Božia vôľa. Pod jeho vládou sa ľudia budú učiť, ako sa starať o našu planétu, aby bola opäť plná života.

Božie Kráľovstvo bude vzdelávať všetkých, ktorí budú žiť pod jeho vládou – všetci sa budú učiť žiť podľa rovnakých noriem. Nebude už nič, čo by ich rozdeľovalo. V Izaiášovi 11:9 sa píše: „Nikomu nebudú ubližovať ani škodiť... lebo zem bude naplnená poznaním o Jehovovi, ako je more naplnené vodou.“

Potom budú všetci obyvatelia zeme pokojamilovnými občanmi jednej vlády, čo by chcela dosiahnuť aj OSN, ako bolo spomenuté v úvode. V Žalme 37:11 sa píše, že ľudia sa potom „budú tešiť z dokonalého pokoja“. Slová ako „zločinnosť“, „znečistenie“, „chudoba“ či „vojna“ sa časom úplne prestanú používať. Ale kedy sa to stane? Kedy Božie Kráľovstvo prevezme vládu nad zemou a ako to urobí? A čo je potrebné robiť, ak z toho chceme mať úžitok? O tom sa hovorí v nasledujúcom článku.

^Biblii – Preklade nového sveta Izaiáš 9:6, 7.