Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | DOMOV — OÁZA POKOJA

Ako vytvárať v rodine pokojnú atmosféru

Ako vytvárať v rodine pokojnú atmosféru

MOHLA by podľa vás pri vytváraní pokojnej atmosféry v rodine pomôcť Biblia? Všimnite si, čo o tejto téme povedali niektorí ľudia. Pouvažujte, či by niektoré rady nemohli pomôcť aj vám vyhnúť sa konfliktom, mať v rodine pokojnú atmosféru a posilniť rodinné putá.

 BIBLICKÉ ZÁSADY, KTORÉ PRISPIEVAJÚ K POKOJU

ZAUJÍMAJTE SA JEDEN O DRUHÉHO

„Nerobte nič zo svárlivosti alebo zo sebectva, ale s pokorou mysle považujte ostatných za vyšších od seba, a nehľaďte s osobným záujmom iba na svoje veci, ale s osobným záujmom aj na veci ostatných.“ (Filipanom 2:3, 4)

„Presvedčili sme sa, že v manželstve je dobré, keď je pre vás manželský partner dôležitejší než vy sami a ostatní.“ (C. P., ktorá je vydatá 19 rokov)

POZORNE POČÚVAJTE BEZ TOHO, ABY STE SI VOPRED VYTVORILI NÁZOR

„Ďalej im pripomínaj, aby... neboli bojovní, ale rozumní a prejavovali miernosť v každom ohľade všetkým ľuďom.“ (Títovi 3:1, 2)

„Keď sa v komunikácii s partnerom vyhnete útočnému tónu, môžete zabrániť tomu, aby vznikla napätá situácia. Je podstatné počúvať bez toho, aby ste vopred zaujali negatívny postoj, a rešpektovať názor partnera, aj keď s ním nesúhlasíte.“ (P. P., ktorá je vydatá 20 rokov)

PRACUJTE NA TRPEZLIVOSTI A MIERNOSTI

„Trpezlivosť zapôsobí na veliteľa a mierny jazyk, ten môže zlomiť kosť.“ (Príslovia 25:15)

„V manželstve budú vznikať konflikty, ale to, ako sa nakoniec skončia, závisí od postoja, ktorý zaujmeme. Trpezlivosť je naozaj nevyhnutná. Keď sme trpezliví, zistíme, že všetko je možné časom vyriešiť.“ (G. A., ktorá je vydatá 27 rokov)

NIKDY SA NEUCHÝĽTE K SLOVNÝM ANI TELESNÝM ÚTOKOM

„Naozaj ich všetky odložte od seba: zlosť, hnev, zlo, utŕhačnú reč a oplzlé reči zo svojich úst.“ (Kolosanom 3:8)

„Obdivujem manželovo sebaovládanie. Vždy je pokojný, nikdy na mňa nekričí a nie je ku mne hrubý.“ (B. D., ktorá je vydatá 20 rokov)

OCHOTNE ODPÚŠŤAJTE A RÝCHLO UROVNÁVAJTE NEDOROZUMENIA

„Ďalej sa navzájom znášajte a ochotne si vzájomne odpúšťajte, ak má niekto proti inému dôvod na sťažnosť.“ (Kolosanom 3:13)

„Pod tlakom je ťažké zostať pokojný a ľahko môžete urobiť či povedať niečo, čím zraníte svojho partnera. V takých prípadoch je krásne, keď vám partner odpustí. Bez odpúšťania nie je možné mať dobré manželstvo.“ (A. B., ktorá je vydatá 34 rokov)

BUĎTE ŠTEDRÍ A OCHOTNÍ DELIŤ SA

„Dávajte a ľudia budú dávať vám... Totiž akou mierou meriate vy, takou budú na odplatu merať vám.“ (Lukáš 6:38)

„Môj manžel vie, čo mi robí radosť, a vždy ma niečím prekvapí. Ja tiež často premýšľam, čím ho môžem potešiť. A tak sa spolu veľa nasmejeme.“ (H. K., ktorá je vydatá 44 rokov)

POKOJNÁ ATMOSFÉRA V RODINE SI VYŽADUJE ÚSILIE

Uvedené vyjadrenia sú len ukážkou skúseností miliónov ľudí na celom svete, ktorým zásady z Biblie pomohli rozvinúť si vlastnosti potrebné pre pokojnú atmosféru v rodine. * Presvedčili sa, že vytvárať v rodine pokoj stojí za námahu, aj keď má človek pocit, že sa niektorí členovia rodiny o pokoj nesnažia. Biblia totiž sľubuje: „V tých, čo šíria pokoj, je radosť.“ (Príslovia 12:20, Slovenský ekumenický preklad)

^ 24. ods. Viac informácií o tom, ako mať šťastnú rodinu, nájdete v knihe Čo učí Biblia? v 14. kapitole. Knihu vydali Jehovovi svedkovia a je dostupná aj na www.jw.org/sk. Na uvedenej internetovej stránke nájdete ďalšie praktické informácie v časti UČENIE BIBLIE > RADY PRE RODINU.