Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | DOMOV — OÁZA POKOJA

Ako predchádzať rodinným hádkam

Ako predchádzať rodinným hádkam

MÁTE občas pocit, že váš rodinný život uviazol v kolotoči hádok? Vaše spory sú možno čoraz častejšie a intenzívnejšie. Občas ani neviete, prečo sa hádka začala. A pritom milujete svoju rodinu a oni vás a nechcete si vzájomne ubližovať.

Je dôležité pamätať na to, že keď sa rozchádzate v názoroch, ešte to neznamená, že sa vaša rodina rozpadáva. O tom, či bude u vás doma vládnuť príjemná alebo napätá atmosféra, nerozhoduje to, či máte rozdielne názory, ale to, ako k nim pristupujete. Pouvažujte o niekoľkých krokoch, ktoré vám pomôžu predísť hádke.

1. NEODPLÁCAJTE

Na hádku sú potrební najmenej dvaja. No keď jeden začne toho druhého počúvať, búrlivá výmena názorov zvyčajne postupne utíchne. Nedajte sa preto vyprovokovať a nezačnite sa odplácať. Keď sa ovládnete, zachováte si sebaúctu a dôstojnosť. Pamätajte na to, že pokoj v rodine je dôležitejší než výhra v hádke.

„Kde nie je drevo, hasne oheň, a kde nie je ohovárač, utícha spor.“ (Príslovia 26:20)

2. UZNAJTE POCITY TOHO DRUHÉHO

Snažte sa vcítiť do pocitov nahnevaného člena rodiny a pozorne ho počúvať bez toho, aby ste ho prerušovali či vopred si vytvorili nejaký názor. Tak môžete urobiť veľa pre to, aby ste utíšili jeho hnev a obnovili pokoj v rodine. Uznajte, že má právo na svoje pocity, a nepripisujte mu zlé pohnútky. Neviďte hneď za všetkým zlý úmysel alebo snahu zraniť vás či odplatiť sa. Zraňujúce slová má často na svedomí nedokonalosť, nerozvážnosť alebo zranené city.

„Oblečte si nežnú náklonnosť súcitu, láskavosť, pokoru mysle, miernosť a zhovievavosť.“ (Kolosanom 3:12)

3. DOPRAJTE SI ČAS NA UPOKOJENIE

Ak cítite, že začínate strácať pokoj, môže byť rozumnejšie zdvorilo sa ospravedlniť a na chvíľu odísť do inej izby alebo sa prejsť, kým sa neupokojíte. No nie preto, že nechcete spolupracovať či komunikovať alebo sa chcete vyhnúť problému. Keď vznikne napätá situácia a vy odídete, umožní vám to pomodliť sa k Bohu a poprosiť ho o trpezlivosť, múdrosť a schopnosť porozumieť tomu druhému.

„Vzdiaľ sa skôr, ako vypukne hádka.“ (Príslovia 17:14)

 4. DÔKLADNE ZVÁŽTE, ČO POVEDAŤ A AKO TO POVEDAŤ

Ak svoje úsilie zameriate na to, aby ste si nabrúsili jazyk a pripravili uštipačné poznámky, veci to zjavne neprospeje. Snažte sa povedať niečo, čím by ste mohli utíšiť rozbúrené city milovanej osoby. Nehovorte tomu druhému, ako by sa mal cítiť, ale pokorne ho požiadajte, aby vám pomohol pochopiť, ako sa cíti, a potom mu za to poďakujte.

„Je ten, ktorý hovorí bezmyšlienkovito, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych je uzdravením.“ (Príslovia 12:18)

5. NEZVYŠUJTE HLAS A DAJTE SI POZOR NA TÓN HLASU

Napríklad keď je jeden člen rodiny netrpezlivý, môže to toho druhého ľahko podráždiť. Prekonajte nutkanie byť sarkastický alebo hrubý a nezvyšujte hlas, nech by ste sa cítili akokoľvek dotknutý. Vyhnite sa zraňujúcim obvineniam typu: „Vôbec ti na mne nezáleží“ alebo „Nikdy ma nepočúvaš.“ Svojmu manželskému partnerovi radšej pokojným hlasom povedzte, ako na vás pôsobí jeho správanie („Bolí ma, keď urobíš/povieš...“). Sácanie, kopanie, facky alebo akékoľvek iné prejavy násilia nemožno ničím ospravedlniť. Rovnako je to s nadávkami, ponižujúcimi poznámkami či s vyhrážkami.

„Nech je od vás vzdialená každá zlomyseľná horkosť a hnev a zlosť a krik a utŕhačná reč spolu so všetkým zlom.“ (Efezanom 4:31)

6. NEVÁHAJTE SA OSPRAVEDLNIŤ A VYSVETLITE, ČO UROBÍTE NA NÁPRAVU VECI

Nedovoľte, aby negatívne pocity spôsobili, že stratíte zo zreteľa, čo je vaším hlavným cieľom — zmieriť sa. Pamätajte, že keď sa pustíte do boja, ublížite si obaja, ale keď sa zmierite, obom to prospeje. Priznajte svoj podiel na hádke. Aj keď ste presvedčený, že ste neurobili nič zlé, môžete sa ospravedlniť za to, že ste sa nahnevali, za to, ako ste reagovali, alebo za to, že ste neúmyselne priliali olej do ohňa. Pokojné vzťahy sú dôležitejšie než zachovať si tvár alebo vyhrať hádku. A ak sa vám druhá strana ospravedlní, ochotne odpustite.

„Pokor sa a neodbytne naliehaj na svojho blížneho.“ (Príslovia 6:3)

Čo je možné urobiť pre to, aby ste podporili pokojnú atmosféru v rodine? O tom si môžete prečítať v nasledujúcom článku.