Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 RADY PRE RODINU | VÝCHOVA DETÍ

Ako učiť deti sebaovládaniu?

Ako učiť deti sebaovládaniu?

PROBLÉM

Keď vaše šesťročné dieťa niečo vidí, chce to mať — a to hneď! Stáva sa, že keď ho niečo nahnevá, dostane záchvat zlosti. Hovoríte si: Je takéto správanie dieťaťa normálne? Je to len prechodné obdobie, z ktorého samo vyrastie, alebo nastal čas, aby sme ho začali učiť sebaovládaniu?

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

V dnešnej dobe sebaovládanie nie je v kurze. Dr. David Walsh napísal: „V našej povoľnej spoločnosti dospelí i deti neustále počúvajú, že si môžu robiť, čo chcú. Samozvaní poradcovia i peňazí chtiví ‚experti‘ nám stále hovoria, že by sme mali ísť za svojimi túžbami.“ *

Čím skôr sa to naučí, tým lepšie. V jednom dlhodobom pozorovaní dali výskumníci skupine štvorročných detí cukrík a povedali im, že ho môžu zjesť hneď, ale keď trochu počkajú, dostanú ďalší ako odmenu za trpezlivosť. Z detí, ktoré sa dokázali ovládnuť, vyrástli v porovnaní s tými, ktorým chýbalo sebaovládanie, úspešnejší stredoškoláci — lepšie sa učili, boli emocionálne stabilnejší a lepšie vychádzali so spolužiakmi.

Čo sa za mladi nenaučia, sa im v dospelosti vypomstí. Odborníci sú presvedčení, že to, čo dieťa zažije, ovplyvňuje jeho mozgovú činnosť. Podľa Dr. Dana Kindlona to znamená, že „ak svojim deťom všetko dovolíme a nenaučíme ich odolávať pokušeniam, počkať, kým na ne príde rad, a že niektoré veci nedostanú hneď, zmeny v mozgu, ktoré spájame so silnými charakterovými črtami, jednoducho nenastanú“. *

 ČO MÔŽETE ROBIŤ

Buďte príkladom. Ako sa darí vám, pokiaľ ide o sebaovládanie? Vidí vaše dieťa, že sa v dopravnej zápche rozčúlite, že sa predbiehate v obchode alebo že druhým skáčete do reči? Dr. Kindlon napísal: „Najpriamočiarejší spôsob, ako deťom pomôžete naučiť sa sebaovládaniu, je ten, že ho budete prejavovať vy sami.“ (Biblická zásada: Rimanom 12:9)

Naučte dieťa uvažovať o následkoch. Pomôžte dieťaťu pochopiť, že keď odolá nejakej túžbe, prinesie mu to úžitok, ale keď sa jej poddá, bude musieť niesť následky. Samozrejme, robte to spôsobom primeraným jeho veku. Napríklad ak je dieťa nahnevané, lebo mu niekto ublížil, pomôžte mu zamyslieť sa nad otázkami: Neprinesie pomsta viac škody ako osohu? Nedá sa na túto situáciu reagovať lepšie — napríklad napočítať do desať, aby hnev ustúpil? Nebolo by lepšie jednoducho odísť? (Biblická zásada: Galaťanom 6:7)

Motivujte ich. Keď dieťa prejaví sebaovládanie, pochváľte ho za to. Povedzte mu, že potlačiť svoje túžby nemusí byť vždy ľahké, ale keď to dokáže, je to znak pevnej vôle. V Biblii sa píše: „Ako prelomené mesto bez hradieb, taký je muž, ktorý neovláda svojho ducha.“ (Príslovia 25:28) Na druhej strane Biblia hovorí: „Kto je pomalý do hnevu, je lepší ako nejaký mocný.“ (Príslovia 16:32)

Cvičenie robí majstra. Zahrajte sa s dieťaťom hru „čo by si urobil, keby...?“ či „správne, nesprávne“, alebo niečo podobné. Nech predvedie, ako by v rôznych situáciách mohlo zareagovať — správne aj nesprávne —, a potom sa o tom porozprávajte. Zapojte fantáziu. Môžete si napríklad zahrať bábkové divadlo alebo situáciu nakresliť, prípadne skúsiť iné poučné aktivity, z ktorých sa bude dieťa tešiť. Cieľom je, aby ste dieťaťu pomohli pochopiť, že ovládať sa je lepšie ako reagovať impulzívne. (Biblická zásada: Príslovia 29:11)

Buďte trpezliví. V Biblii sa píše, že „pochabosť je priviazaná na srdci chlapca“. (Príslovia 22:15) Preto neočakávajte, že vaše dieťa sa naučí sebaovládaniu zo dňa na deň. V knihe Teach Your Children Well (Učte svoje deti správne) sa píše: „Je to dlhý a pomalý proces s mnohými prehrami a víťazstvami.“ Ale vynaložené úsilie stojí za to. Kniha pokračuje: „Dieťa, ktoré dokáže v štyroch rokoch odolať cukríku... je pripravenejšie v dvanástich odolať drogám a v štrnástich odolať sexuálnym návrhom.“

^ 6. ods. Z knihy No: Why Kids—of All Ages—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It.

^ 8. ods. Z knihy Too Much of a Good Thing—Raising Children of Character in an Indulgent Age.