Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Práca

Práca

Hoci Biblia je veľmi stará kniha, zásady, ktoré obsahuje, sú stále aktuálne. To platí aj o tom, čo hovorí o práci.

Aký je správny pohľad na prácu?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Ak chcete obstáť v nemilosrdnej konkurencii na trhu práce, musíte dať prácu pred všetko ostatné. Tento postoj vedie niektorých ľudí k tomu, že ich práca pohltí natoľko, že zanedbávajú rodinu a zdravie.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Biblia povzbudzuje k vyrovnanému pohľadu na prácu. Vyzdvihuje usilovnosť a odsudzuje lenivosť. (Príslovia 6:6–11; 13:4) Na druhej strane však nenabáda k vorkoholizmu. Poukazuje na to, že je rozumné vyhradiť si čas aj na oddych. V Kazateľovi 4:6 sa píše: „Lepšia je hrsť odpočinku ako dvojitá hrsť tvrdej práce a honba za vetrom.“ Teda práca by v našom živote nemala mať také dôležité miesto, že by sme pre ňu zanedbávali svoju rodinu či zdravie. Žiadna práca nestojí za to, aby sme sa v nej vyčerpali až na smrť.

„Nič nie je lepšie pre človeka, než aby jedol a pil a aby dal svojej duši vidieť dobré za svoju tvrdú prácu.“ ​(Kazateľ 2:24)

 Záleží na tom, akú prácu človek vykonáva?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Každá práca, ktorá je dobre platená, je dobrá. Takýto názor spojený s vidinou ľahko získaných peňazí viedol niektorých k tomu, že sa zaplietli do nepoctivého obchodovania, prípadne prijali nelegálnu prácu.

Ďalší sa nechali ovplyvniť nabádaniami ako „choď za svojím snom“ alebo „rob to, čo ťa baví“, a tak prijmú len takú prácu, ktorá je pre nich stále podnetná. Ak majú pocit, že na tú prácu neboli „stvorení“ alebo že nie je dostatočne vzrušujúca, považujú ju za nudnú. Výsledkom je, že sa na svoju prácu pozerajú negatívne a robia v nej len nevyhnutné minimum. A niekedy odmietnu aj dobré pracovné ponuky len preto, lebo majú pocit, že sú pod ich úroveň.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Biblia odsudzuje nečestné praktiky, ako aj každú prácu, ktorou sa človek obohacuje na úkor iných. (3. Mojžišova 19:11, 13; Rimanom 13:10) Dobrá práca umožňuje „zachovať si dobré svedomie“ a druhým prináša úžitok. (1. Petra 3:16)

Biblia tiež učí, že práca má ušľachtilejší zmysel ako len prinášať pocit uspokojenia. Predovšetkým má človeku umožniť, aby sa postaral o seba a o svoju rodinu. A hoci nie je zlé, ak nás práca baví, stále by mala byť prostriedkom na dosiahnutie cieľa, nie samotným cieľom.

„Môj ocko má toho veľa na práci. Sme Jehovovi svedkovia, a tak má okrem zamestnania aj povinnosti v zbore, do ktorého chodíme. Je veľmi zodpovedný. Vždy urobí všetko, čo treba, no zároveň si vždy nájde čas aj na mňa, na moju sestru a na maminu. Ocko má vždy čo robiť, no vo všetkom je vyrovnaný.“ ​(Alannah)

Je pochopiteľné, že vzhľadom na infláciu a zvyšovanie cien môžeme pociťovať obavy, či budeme mať dosť peňazí. No Biblia nás povzbudzuje ku skromnosti. Píše sa v nej: „Ak máme živobytie a niečo na seba, budeme s tým spokojní.“ ​(1. Timotejovi 6:8) To neznamená, že musíme žiť v neustálom odriekaní. No mali by sme realisticky zvážiť, čo si môžeme dovoliť, a byť rozumní v tom, koľko si toho kúpime. (Lukáš 12:15)

ČO Z TOHO VYPLÝVA:

Buďte v práci usilovní. Aj v prípade, že sa vám vaša práca zdá jednotvárna alebo že to nie je práca, o akej ste snívali, naučte sa ju vykonávať dobre. Usilovná práca prináša pocit uspokojenia. A čím lepšie sa ju naučíte robiť, tým viac uspokojenia vám časom môže prinášať.

Zároveň buďte vyrovnaní. Doprajte si aj oddych. Po dobre vykonanej práci si človek oddychové činnosti vychutná ešte viac. A to, že sa dokáže uživiť, prispieva k jeho sebaúcte i k tomu, že si ho vážia ostatní vrátane členov rodiny. (2. Tesaloničanom 3:12)

„Nikdy nebuďte úzkostliví a nehovorte: ‚Čo máme jesť?‘ alebo ‚Čo máme piť?‘ alebo ‚Čo si oblečieme?‘... Veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete.“ ​(Matúš 6:31, 32)