Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | CHCETE MAŤ SVOJ ŽIVOT POD KONTROLOU?

Problém: Keď je toho na vás priveľa

Problém: Keď je toho na vás priveľa

VAŠU pozornosť si vyžadujú vaše deti — a to hneď. Vyžaduje si ju aj váš zamestnávateľ. Práve teraz od vás niečo potrebuje i manželský partner. Navyše sa staráte o chorého rodiča. Takto ste si život nepredstavovali. A deň čo deň vás to vyčerpáva. „Ale čo mám robiť?“ hovoríte si, „Potrebujú ma.“ Ak sa však snažíte vyhovieť každej ich žiadosti, nemusí to byť dobré ani pre vás, ani pre nich. Ako dostať situáciu pod kontrolu?

BIBLICKÝ PRÍKLAD: MOJŽIŠ

Keď Mojžiš v biblických časoch konal ako jediný sudca Izraela, možno mal pocit, že proste robí to, čo treba. Ale jeho svokor mu povedal: „Nie je dobré, ako to robíš. Istotne sa vyčerpáš.“ Navrhol mu, aby úlohou súdiť poveril aj ďalších schopných mužov, takže jemu budú predkladať len najťažšie prípady. Uistil ho, že tak bude „môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji“. (2. Mojžišova 18:17–22; 18:23, Evanjelický preklad)

ČO POMÁHA DELINE

Ako už bolo uvedené, Delina trpí dystóniou, neurologickou poruchou, ktorá ovplyvňuje svalstvo. Navyše sa stará o troch postihnutých súrodencov. Hovorí: „Zistila som, že keď riešim len problémy jedného dňa a neodkladám veci na neskôr, necítim taký veľký stres. A keď o svojej situácii otvorene hovorím, iní vrátane môjho manžela mi ochotne pomôžu. Okrem toho si každé ráno vyhradím chvíľu na prácu v záhrade, čo mi prináša veľkú radosť.“

„Na všetko je ustanovený čas.“ ​(Kazateľ 3:1)

ČO MÔŽE POMÔCŤ VÁM

Ak máte pocit, že sa vám život vymkol spod kontroly, pretože je toho na vás priveľa, vyskúšajte nasledujúce rady:

  • Snažte sa nájsť niekoho, koho by ste mohli poveriť niektorými úlohami. Môžu vám napríklad pomáhať vaše deti? Alebo máte príbuzných či priateľov, ktorí bývajú neďaleko a mohli by vám pomôcť?

  • Otvorene hovorte o tom, čo potrebujete. Napríklad ak má na vás príliš vysoké nároky váš zamestnávateľ, porozprávajte sa s ním o tom. To neznamená dať mu ultimátum, len mu povedzte, čo všetko musíte zvládať. Možno bude ochotný upraviť vám množstvo práce.

  • Zapisujte si, čo všetko musíte zvládnuť za týždeň. Môžete niečím z toho poveriť iných?

  • Dobre zvážte každé pozvanie na spoločenské stretnutie. Ak nemáte čas alebo cítite únavu, zdvorilo odmietnite.

Čo z toho vyplýva: Ak sa budete snažiť zvládnuť všetko, nakoniec nebudete vládať robiť nič.