Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Záleží na tom, či existuje Boh?

Záleží na tom, či existuje Boh?

Mnohým ľuďom sa zdá, že na otázku, či existuje Boh, nie je možné nájsť odpoveď. Pre iných je táto otázka nepodstatná. Hervé, ktorý vyrastal vo Francúzsku, sa vyjadril: „Hoci sa nepovažujem za ateistu ani agnostika, nie som ani veriaci. Myslím si, že najlepšie je, keď sa človek v živote riadi zdravým rozumom a nato nepotrebuje veriť v nejaké božstvo.“

Iní sa možno stotožnia s Johnom zo Spojených štátov, ktorý povedal: „Moji rodičia neverili v Boha a v mladosti som nemal vytvorený názor na to, či Boh existuje, alebo nie. No predsa som sa nad tým občas zamýšľal.“

Uvažovali ste niekedy o tom, či Boh existuje a či má život nejaký hlbší zmysel? Možno ste sa stretli so skutočnosťami, ktoré je ťažké vysvetliť, ak nejestvuje Stvoriteľ. Napríklad fakt, že život nemôže vzniknúť z neživej hmoty, alebo vedecké dôkazy, že život na zemi môže existovať len preto, že všetky sily v prírode sú v dokonalej rovnováhe. (Pozri rámček „ Preskúmajte dôkazy“.)

Zamyslite sa nad významom uvedených faktov. Slúžia ako značky, ktoré ukazujú cestu k pokladu. Ak nájdete presvedčivé dôkazy o existencii Stvoriteľa spolu s dôveryhodnými informáciami o tom, aký je, môžete veľa získať. Preskúmajme napríklad štyri nasledujúce oblasti.

 1. ZMYSEL ŽIVOTA

Ak má život nejaký hlbší zmysel, prirodzene by sme chceli vedieť aký. A ak Boh existuje a nám táto skutočnosť uniká, uniká nám poznanie najzákladnejšej pravdy vo vesmíre.

V Biblii sa píše, že Boh je Zdrojom života. (Zjavenie 4:11) Ako môže tento poznatok dať nášmu životu zmysel? Pouvažujme, čo o tejto téme hovorí Biblia.

Človek je spomedzi všetkých tvorov na zemi jedinečný. V Biblii čítame, že Boh vytvoril ľudí tak, aby boli ako on, aby odrážali jeho osobnosť. (1. Mojžišova 1:27) Navyše sa v nej píše, že sa môžeme stať Božími priateľmi. (Jakub 2:23) Nič nemôže dať životu väčší zmysel ako priateľstvo s naším Stvoriteľom.

Čo znamená byť Božím priateľom? Ak je človek priateľom Boha, môže sa mu bez zábran so všetkým zveriť. A Boh sľubuje, že takého človeka vypočuje a bude konať v jeho prospech. (Žalm 91:15) Keď sme Božími priateľmi, môžeme postupne spoznať jeho názor na rôzne záležitosti. Vďaka tomu môžeme porozumieť najdôležitejším otázkam, ktoré sa týkajú nášho života.

Ak Boh existuje a nám táto skutočnosť uniká, uniká nám poznanie najzákladnejšej pravdy vo vesmíre

2. POKOJ MYSLE

Pre niektorých ľudí je ťažké veriť v Boha, keď vidia utrpenie a zlo vo svete. Kladú si otázku: „Prečo by všemocný Stvoriteľ dovolil, aby sa diali také veci?“

Odpoveď z Biblie nás uisťuje o tom, že Boh nikdy nechcel, aby ľudia trpeli. Ľudí stvoril s vyhliadkou na život bez utrpenia. A ani smrť nebola súčasťou Božieho pôvodného zámeru. (1. Mojžišova 2:7–9, 15–17) Zdá sa vám to neuveriteľné, iba ako rozprávka? Ale ak pripustíme, že existuje všemohúci Stvoriteľ a podstatou jeho osobnosti je láska, tak by bolo logické, že by pre nás chcel presne takýto život — bez utrpenia a smrti.

Ako sa teda ľudstvo dostalo do súčasnej situácie? Z Biblie sa dozvedáme, že Boh stvoril ľudí so schopnosťou slobodne sa rozhodovať. Nie sme nútení poslúchať Boha ako nejaké roboty. Prvá ľudská dvojica, z ktorej pochádzajú všetci ľudia, sa rozhodla, že sa nebude riadiť jeho radami. Zachovali sa sebecky a urobili si po svojom. (1. Mojžišova 3:1–6, 22–24) Bolestné následky tohto rozhodnutia pociťujeme dodnes.

Vedomie, že ľudské utrpenie nebolo súčasťou Božieho zámeru, nám dáva úžasný pokoj mysle. No je prirodzené, že túžime po úľave. Potrebujeme nádej do budúcnosti.

 3. NÁDEJ

Boh hneď po tom, ako sa ľudia proti nemu vzbúrili, sľúbil, že naplní svoj pôvodný zámer so zemou. Nič mu v tom nemôže zabrániť, lebo je všemohúci. (Izaiáš 55:11) Onedlho Boh odčiní všetky následky prvotnej vzbury a zem i ľudstvo budú privedené do súladu s tým, čo si pôvodne predsavzal.

Čo to môže znamenať pre vás? Uveďme aspoň dva Božie sľuby do budúcnosti.

  • BUDE ODSTRÁNENÉ ZLO A NA CELOM SVETE ZAVLÁDNE POKOJ. „Ešte chvíľku a zlého už nebude; a určite sa pozrieš na jeho miesto, a jeho nebude. Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ (Žalm 37:10, 11)

  • NEBUDÚ CHOROBY ANI SMRŤ. „Nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘“ (Izaiáš 33:24) „Navždy pohltí smrť a Zvrchovaný Pán Jehova istotne zotrie slzy zo všetkých tvárí.“ (Izaiáš 25:8)

Prečo by sme mali veriť sľubom, ktoré sú v Biblii? Pretože sa splnilo už množstvo proroctiev, ktoré sú v nej zapísané. Je však pravda, že nádej na život bez utrpenia v budúcnosti neodstráni ťažkosti, ktoré zažívame teraz. Ponúka nám Boh nejakú praktickú pomoc už dnes?

4. PRAKTICKÁ POMOC

Boh nám ponúka rady, ktoré nám pomôžu riešiť problémy a robiť múdre rozhodnutia. Denne robíme mnoho rozhodnutí, ale niektoré rozhodnutia môžu zásadne ovplyvniť náš život. Žiadna rada od človeka nemôže byť taká účinná ako rada od nášho Stvoriteľa. Jeho pohľad na život nie je obmedzený časom a navyše je Zdrojom života. Teda vie, čo je pre nás najlepšie.

Boh Jehova dal svoje rady zapísať do Biblie a použil na to rôznych ľudí. Čítame v nej: „Ja, Jehova, som tvoj Boh, Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok, Ten, kto ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť.“ (Izaiáš 48:17, 18)

Boh má neobmedzenú moc a je pripravený použiť ju v náš prospech. V Biblii je Boh opísaný ako milujúci otec, ktorý nám chce pomôcť. Píše sa v nej: „Otec z neba dá svätého ducha tým, čo ho prosia!“ (Lukáš 11:13) Boh nás môže prostredníctvom svätého ducha — svojej sily — viesť a vliať nám potrebnú silu.

Ako môže človek získať takúto pomoc od Boha? Odpoveď nám dáva Biblia: „Ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú.“ (Hebrejom 11:6) O existencii Boha sa musíte presvedčiť sami, nikto to nemôže urobiť za vás.

 STE OCHOTNÍ PRESKÚMAŤ DÔKAZY?

Skúmanie si vyžaduje čas, ale je zrejmé, že keď zistíte pravdu o Bohu, môžete z toho mať úžitok. Všimnite si vyjadrenie istého muža, ktorý sa narodil v Číne, no teraz žije v Spojených štátoch. Hovorí: „Hoci som veril evolučnej teórii, bol som zvedavý, čo sa píše v Biblii. A tak som začal študovať Bibliu s Jehovovými svedkami. V poslednom ročníku na univerzite som bol taký zamestnaný, že som prakticky nemal čas na štúdium Biblie. Ale niečo mi chýbalo. Až keď sa štúdium Biblie stalo mojou prioritou, bol som skutočne šťastný.“

Nestálo by za to, aby ste si aj vy vyhradili čas a dozvedeli sa o našom Stvoriteľovi, Bohu Jehovovi, viac?