Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Hazardné hry

Hazardné hry

Niektorí ľudia sa na hazardné hry pozerajú ako na neškodnú zábavu, iní ich však považujú za nebezpečnú neresť.

Je na hazardných hrách niečo zlé?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Mnohým sa hazardné hry zdajú neškodné, za predpokladu, že ide o ich legálne formy. Niektoré z nich, ako napríklad lotérie prevádzkované štátom, vytvárajú zisk, ktorý sa používa v prospech spoločnosti.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

V Biblii sa priamo o hazardných hrách nepíše, no nachádzame v nej viaceré užitočné zásady, z ktorých je zrejmé, aký má Boh na ne názor.

Podstata hazardných hier spočíva v tom, že človek vyhrá peniaze, ktoré do hry vložili iní ľudia. To je v rozpore s biblickým upozornením: „Chráňte sa všetkej chamtivosti!“ (Lukáš 12:15, Katolícky preklad) Hráči hazardných hier sú poháňaní chamtivosťou. Spoločnosti prevádzkujúce hazardné hry propagujú veľké výhry, ale mlčia o tom, že človek má mizivú šancu vyhrať. Vedia totiž, že túžba zbohatnúť podnecuje hráčov vložiť do hry väčšie sumy peňazí. Hranie hazardných hier rozhodne nepomáha človeku chrániť sa pred chamtivosťou. Práve naopak, hazardné hry roznecujú túžbu po peniazoch získaných bez námahy.

Už samotný cieľ hazardných hier je sebecký: hráč chce vyhrať peniaze, o ktoré prídu iní hráči. Biblia nás však nabáda: „Nech nikto nehľadá svoju výhodu, ale výhodu toho druhého.“ (1. Korinťanom 10:24) Aj jedno z Desiatich prikázaní znie: „Nebudeš túžiť... po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.“ (2. Mojžišova 20:17) Ak hráč túži vyhrať, v podstate dúfa, že ostatní prehrajú — lebo inak nemôže vyhrať.

Biblia varuje pred predstavou, že šťastie je magická sila, akási šťastena, ktorá nás môže obdariť svojou priazňou. Niektorí v starovekom izraelskom národe začali následkom nedostatku viery v Boha „prestierať stôl pre boha Šťastia“. Ako sa Boh pozeral na to, že Izraeliti uctievali aj „boha Šťastia“? Jednoznačne im povedal: „Stále ste robili, čo je v mojich očiach zlé a vyvolili ste si to, v čom nemám potešenie.“ (Izaiáš 65:11, 12)

Je pravda, že v niektorých krajinách sveta putuje výnos z hazardných hier na vzdelávanie, ekonomický rozvoj alebo na iné verejnoprospešné účely. Ale účel nesvätí prostriedky, čiže spôsob, akým sú peniaze získané. Hazardné hry totiž otvorene povzbudzujú k chamtivosti a k sebectvu a propagujú myšlienku zisku bez námahy.

„Nebudeš túžiť... po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.“ (2. Mojžišova 20:17)

 Aké sú následky hrania hazardných hier?

ČO HOVORÍ BIBLIA:

V Biblii nachádzame varovanie, že „tí, ktorí sú rozhodnutí zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré vrhajú ľudí do zničenia a skazy“. (1. Timotejovi 6:9) Hranie hazardných hier vychádza z chamtivosti, a keďže chamtivosť má mimoriadne deštruktívny vplyv, je v Biblii zaradená k správaniu, ktorému by sme sa mali zďaleka vyhýbať. (Efezanom 5:3)

Keďže človeka do hrania hazardných hier poháňa vidina rýchleho zbohatnutia, hazardné hry roznecujú lásku k peniazom — niečo, čo je podľa Biblie „koreňom škodlivých vecí každého druhu“. Túžba po peniazoch sa môže stať hnacou silou, ktorá vedie človeka k intenzívnej úzkosti a následne k strate viery v Boha. Biblia hovorí, že tí, ktorí sa nechali zotročiť láskou k peniazom, „sa celí prebodali mnohými bolesťami“. (1. Timotejovi 6:10)

Chamtivosť ide ruka v ruke s nespokojnosťou. Chamtivý človek nie je nikdy spokojný so svojou finančnou situáciou a oberá sa tak o radosť. „Kto miluje striebro, nenasýti sa striebrom, ani nikto, kto miluje bohatstvo, príjmom.“ (Kazateľ 5:10)

Mnohí ľudia, ktorých zlákali hazardné hry, sa ocitli v pasci zákernej hráčskej závislosti. Tento problém je natoľko rozšírený, že len v Spojených štátoch sa odhady počtu gamblerov rátajú na milióny.

Ako sa uvádza v Prísloviach 20:21: „Dedičstvo sa spočiatku získa chamtivosťou, ale jeho budúcnosť nebude požehnaná.“ Mnohí ľudia si narobili dlhy a prišli následkom závislosti od hazardných hier o zamestnanie, manželstvo a priateľov. Keď človek uplatní biblické zásady, pomôže mu to vyhnúť sa negatívnym následkom hrania hazardných hier a udržať si v živote radosť.

„Tí, ktorí sú rozhodnutí zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré vrhajú ľudí do zničenia a skazy.“ (1. Timotejovi 6:9)