Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 RADY PRE RODINU | MANŽELSTVO

Ako vychádzať so svokrovcami

Ako vychádzať so svokrovcami

PROBLÉM

„Keď sme s manželkou prechádzali ťažkým obdobím, posťažovala sa svojim rodičom. Potom mi zavolal jej otec a dával mi rady. Nebol som z toho veľmi nadšený!“ (Jakub) *

„Svokra často vravieva: ‚Môj synček mi tak veľmi chýba!‘ Rozpráva o tom, akí si boli blízki, a ja mám potom výčitky, že som si ho vzala a spôsobila jej trápenie.“ (Nataša)

Čo urobiť, aby vzťahy so svokrovcami neprerástli v manželský problém?

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Manželstvom vzniká nová rodina. V Biblii sa píše, že keď sa muž ožení, „opustí svojho otca a svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky“. Rovnako to platí o manželkinom vzťahu k rodičom. Keď sa žena vydá, s manželom sa stanú „jedným telom“. Vytvárajú novú rodinu a stávajú sa samostatnou jednotkou. (Matúš 19:5)

Vaše manželstvo má stáť pred rodičmi. Manželský poradca John Gottman napísal, že „jednou zo základných úloh v manželstve je, aby sa manžel a manželka naučili uvažovať v pojmoch ‚my‘ a ‚naše‘“. A dodal: „Ak si chcú manželia vytvoriť súdržný vzťah alebo ho obnoviť, možno si to bude vyžadovať preťať určité väzby a čiastočne sa ‚odtrhnúť‘ od svojej pôvodnej rodiny.“ *

Pre niektorých rodičov je ťažké prispôsobiť sa. Jeden mladomanžel sa vyjadril: „Predtým než sme sa s manželkou vzali, vždy sa snažila uprednostniť želania svojich rodičov. Po svadbe si jej mama uvedomila, že na prvom mieste v živote jej dcéry je niekto iný, a to pre ňu nebolo ľahké prijať.“

Aj pre niektorých mladomanželov je to ťažké. Jakub, ktorého sme už citovali, hovorí: „Na rozdiel od priateľov si svokrovcov človek nevyberá. Je to, akoby ti niekto povedal: ‚Tu máš dvoch nových priateľov, či sa ti to páči, alebo nie.‘ Aj keď ti lezú na nervy, je to tvoja rodina!“

 ČO MÔŽETE ROBIŤ

Ak máte s manželským partnerom rozdielny pohľad na vzťahy so svokrovcami, snažte sa problém riešiť spoločne. Riaďte sa biblickou radou: „Snaž sa nájsť pokoj a usiluj sa oň.“ (Žalm 34:14)

Pouvažujte o nasledujúcich modelových situáciách. Zásady, ktoré sa v nich rozoberajú, vám pomôžu pri riešení viacerých problémov so svokrovcami. Hoci každá situácia je predložená len z pohľadu jedného manželského partnera, vzťahuje sa na oboch.

Manželka by si priala, aby ste mali lepší vzťah s jej mamou. Ale podľa vás je ťažké vychádzať s ňou.

Vyskúšajte: Porozprávajte sa o tom s manželkou a buďte ochotný robiť ústupky. Snažte sa nájsť jeden alebo dva konkrétne spôsoby, ako zlepšiť váš vzťah so svokrou, a uplatnite ich. Otázka nie je, nakoľko máte rád svoju svokru, ale nakoľko máte rád svoju manželku — osobu, ktorej ste prisahali lásku. Keď vaša manželka uvidí, že sa snažíte, bude si vás určite viac vážiť. (Biblická zásada: 1. Korinťanom 10:24)

Váš manžel vraví, že vám záleží viac na tom, ako sa zavďačiť svojim rodičom než jemu.

Vyskúšajte: Porozprávajte sa o záležitosti s manželom a snažte sa ju vidieť jeho očami. Váš manžel by sa, samozrejme, nemal cítiť ohrozený, ak svojím správaním len dávate najavo úctu k rodičom. (Príslovia 23:22) No možno potrebuje, aby ste ho slovami i skutkami uisťovali, že je pre vás dôležitejší než rodičia. Ak si tým bude istý, pravdepodobne nebude mať pocit, že o vás musí so svokrovcami bojovať. (Biblická zásada: Efezanom 5:33)

Vaša manželka sa neradí s vami, ale s rodičmi.

Vyskúšajte: Porozprávajte sa s manželkou a dohodnite sa na vymedzení určitých hraníc. Usilujte sa byť rozumný. Položte si otázky: Je vždy nesprávne hovoriť s rodičom o svojich starostiach? V akých situáciách by to mohlo byť vhodné? Ak sa obaja zhodnete na rozumných medziach, táto otázka nemusí predstavovať problém. (Biblická zásada: Filipanom 4:5)

^ 4. ods. Mená v tomto článku boli zmenené.

^ 9. ods. Z knihy The Seven Principles for Making Marriage Work