Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Zem

Zem

Aký je Boží zámer so Zemou?

„Veď toto povedal Jehova... Utvárateľ zeme... ktorý ju nestvoril len tak nadarmo, ktorý ju utvoril, aby bola obývaná.“ (Izaiáš 45:18)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Mnohí ľudia sú presvedčení, že Zem vznikla náhodou. Niektoré náboženstvá učia, že naša planéta je len miestom, kde Boh dočasne skúša ľudí, aby zistil, či ich odmení nebeským životom, alebo zatratí v pekelnom ohni.

ČO HOVORÍ BIBLIA

V Biblii sa píše, že „Boh stvoril nebesia a zem“. (1. Mojžišova 1:1) Prvej ľudskej dvojici povedal: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a majte v podriadenosti... každého živého tvora, ktorý sa pohybuje na zemi.“ (1. Mojžišova 1:28) Smrť sa spomínala iba v súvislosti s neposlušnosťou. (1. Mojžišova 2:17) Boh teda chcel, aby zem bola večným domovom pre ľudí. Mala byť obývaná poslušnými ľuďmi, ktorí sa mali o ňu starať a žiť na nej navždy.

 Bude Zem zničená?

„Založil zem na jej stanovených miestach; nebude sa potácať na neurčitý čas čiže navždy.“ (Žalm 104:5)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Vedci predkladajú rôzne scenáre o zničení našej planéty alebo o tom, ako sa môže stať neobývateľnou. Radia k nim prírodné katastrofy, napríklad zrážku s asteroidom či kométou, supervulkány, zánik Slnka a globálne otepľovanie; a ľudskú činnosť, napríklad jadrovú vojnu či bioterorizmus.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Boží zámer so zemou sa nezmenil. Božie Slovo jasne hovorí: „Zem stojí až na neurčitý čas.“ (Kazateľ 1:4) A nielen to, zem bude obývaná navždy. V Biblii čítame: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ (Žalm 37:29)

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ ODPOVEĎ

Niektorí ľudia v presvedčení, že zem bude aj tak nakoniec zničená, drancujú vzácne prírodné zdroje. Iní zas stratili nádej do budúcnosti a žijú len pre prítomnosť. Vedie to k tomu, že ich životu chýba hlbší zmysel. Naproti tomu, ak veríme, že na zemi môžeme žiť večne, pravdepodobne budeme robiť rozhodnutia, ktoré budú na úžitok nám i našej rodine — nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Vezme Boh všetkých dobrých ľudí do neba?

„Nebesia, nebesia patria Jehovovi, ale zem dal ľudským synom.“ (Žalm 115:16)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Mnohí veria, že všetci dobrí ľudia idú do neba.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Nebo patrí Bohu, ľuďom dal zem. A v Biblii sa hovorí, že aj v budúcnosti bude zem obývaná. (Hebrejom 2:5) Je však pravda, že Ježiš po vzkriesení šiel do neba. A z Biblie je zrejmé, že Boh vybral aj niekoľko ďalších ľudí, ktorí pôjdu do neba, a to z istého konkrétneho dôvodu. Spolu s Ježišom „budú vládnuť ako králi nad zemou“. (Zjavenie 5:9, 10; Lukáš 12:32; Ján 3:13)

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ ODPOVEĎ

Presvedčenie, že všetci dobrí ľudia idú do neba, nie je v súlade s tým, čo učí Biblia. Ak by Boh vzal všetkých dobrých ľudí do neba, znamenalo by to, že jeho pôvodný zámer so zemou zlyhal a že všetky sľuby o večnom živote na zemi sú falošné. No Biblia nás uisťuje: „Dúfaj v Jehovu a zachovávaj jeho cestu, a on ťa vyvýši, aby si zaujal do vlastníctva zem.“ (Žalm 37:34)