Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 INTERVIEW | STEPHEN TAYLOR

Vedec v oblasti finančníctva hovorí o svojej viere

Vedec v oblasti finančníctva hovorí o svojej viere

Doktor Stephen Taylor je vedcom a učiteľom na Technickej univerzite v austrálskom Sydney. Zaoberá sa efektívnou reguláciou finančných trhov. Časopis Prebuďte sa! mu položil niekoľko otázok v súvislosti s jeho náboženským presvedčením.

Povedzte nám niečo o sebe.

Moji rodičia boli čestní, ťažko pracujúci ľudia, ktorí pravidelne chodili do kostola. Povzbudzovali ma, aby som získal dobré vzdelanie, a tak som sa prihlásil na Univerzitu v Novom Južnom Walese, kde som študoval ekonómiu. Zistil som, že ma baví výskum, a tak som sa rozhodol, že sa budem venovať akademickej činnosti.

V akej oblasti robíte výskum?

Hlavnou oblasťou môjho záujmu sú burzy cenných papierov * — chcel som pochopiť, ako fungujú. Prostredníctvom týchto búrz môžu ľudia nakupovať a predávať akcie spoločností. Akciové spoločnosti potom tieto finančné prostriedky využívajú na svoju činnosť. Okrem iného skúmam faktory, ktoré ovplyvňujú ceny akcií.

Mohli by ste nám to trochu priblížiť?

Spoločnosti musia pravidelne podávať správu o svojich príjmoch. Investori na základe toho posudzujú ich finančnú situáciu. No nie všetky spôsoby uvádzania zisku sú štandardizované. Kritici sa na ne môžu pozerať, ako na diery v systéme, ktoré spoločnostiam umožňujú zakryť ich skutočnú hodnotu a ziskovosť. Spolu s kolegami sa snažíme nájsť odpovede na otázky: „Ako môžu investori získať presné a úplné informácie? A ktoré informácie potrebujú kontrolné orgány, aby zabezpečili, že finančné trhy budú fungovať objektívne?“

 Mohli by ste nám povedať niečo o svojej náboženskej výchove?

Ako dieťa som s rodičmi pravidelne chodil do presbyteriánskeho kostola, ale ako tínedžera ma náboženstvo prestalo zaujímať. Veril som, že nás niekto stvoril, a Bibliu som si vážil, ale mal som pocit, že náboženstvo nedokáže vyriešiť problémy ľudí. Náboženské skupiny som považoval skôr za spoločenské kluby. Keď som navštívil viacero majestátnych kostolov v Európe, kládol som si otázku, prečo cirkvi držia taký obrovský majetok, keď je na svete toľko chudoby. Veľmi ma tento rozpor trápil, a preto som mal voči náboženstvám dosť skeptický postoj.

Prečo ste zmenili názor?

Moja manželka Jennifer začala študovať Bibliu s Jehovovými svedkami a navštevovať ich zhromaždenia. Rozhodol som sa ísť s ňou a zistiť, čo sa tam deje. Čoskoro som pochopil, že som o Biblii nevedel takmer nič. To bol pre mňa šok! Preto som aj ja začal študovať Bibliu so svedkami.

Spôsob, akým Jehovovi svedkovia študujú Bibliu, urobil na mňa veľký dojem. Kladú otázky, zhromažďujú a analyzujú fakty a robia logické závery — tie isté metódy som používal aj ja vo výskume. V roku 1999 som sa dal pokrstiť ako Jehovov svedok. Jennifer sa krstila niekoľko rokov predtým.

Posilnili nejakým spôsobom poznatky z ekonómie vašu dôveru v Bibliu?

Určite áno. Napríklad Boží Zákon daný izraelskému národu riešil ekonomické problémy, s ktorými zápasia dnešní ekonómovia. Zákon vyžadoval, aby Izraeliti časť úrody vyčlenili pre chudobných — čo bola určitá forma daní a poistenia; aby chudobným požičiavali ochotne a bez úroku — čím bol zabezpečený prístup k pôžičkám; a aby po 50 rokoch vrátili dedičnú pôdu pôvodným vlastníkom — čo bola v podstate ochrana vlastníckych práv. (3. Mojžišova 19:9, 10; 25:10, 35–37; 5. Mojžišova 24:19–21) Tieto a podobné ekonomické opatrenia ľuďom pomáhali minimálne v troch dôležitých ohľadoch: (1) Zabezpečovali pomoc tým, ktorí sa dostali do finančných problémov; (2) pomáhali im dostať sa z dlhodobej chudoby a (3) zmierňovali ekonomickú nerovnosť. A to všetko 3 000 rokov pred zrodom ekonómie ako vedného odboru!

Biblia okrem toho vedie ľudí k správaniu a postojom, ktoré zabezpečujú ekonomické istoty. Napríklad učí ľudí, aby boli čestní, dôveryhodní, súcitní a štedrí. (5. Mojžišova 15:7–11; 25:15; Žalm 15) Je zaujímavé, že po nedávnej globálnej finančnej kríze začali niektoré ekonomické školy a inštitúcie povzbudzovať obchodníkov a finančníkov, aby sa zastávali určitých etických noriem. No biblické morálne zásady podľa mňa vysoko prevyšujú tieto obchodné kréda.

Aký úžitok priniesla viera vám osobne?

Štúdium Biblie bolo mojou najlepšou životnou „investíciou“

Moja manželka hovorí, že teraz som oveľa vyrovnanejší človek. Predtým som mal sklon k perfekcionizmu a videl som veci len čierno-bielo. Možno práve preto mi tak dobre ide účtovníctvo! Vďaka biblickým zásadám som sa naučil byť rozumnejší a vyrovnanejší, čo ma robí šťastnejším človekom. A, samozrejme, aj moja rodina je šťastnejšia. O praktických radách z Biblie veľmi radi hovoríme aj druhým. Štúdium Biblie bolo mojou najlepšou životnou „investíciou“.

^ 7. ods. Nazývané aj kapitálové trhy.