Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Čo by ste mali vedieť o duševných poruchách

Čo by ste mali vedieť o duševných poruchách

„Vyrazilo mi to dych,“ vyjadrila sa Claudia, keď jej diagnostikovali bipolárnu poruchu a posttraumatickú stresovú poruchu. „Žiť s nálepkou psychiatrického pacienta mi pripadalo nad moje sily.“

Claudiin manžel Mark povedal: „Trvalo dosť dlho, kým sme sa s tým zmierili. No uvedomil som si, že teraz musím manželku podporovať.“

AKO by ste sa cítili, keby vám alebo niekomu, na kom vám záleží, diagnostikovali duševnú poruchu? Našťastie, duševné choroby sú liečiteľné. Preskúmajme teda niektoré fakty, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť duševným poruchám. *

 Základné fakty o duševnom zdraví

„Duševné poruchy postihujú stovky miliónov ľudí vo všetkých častiach sveta. Majú vplyv na kvalitu ich života a života ich blízkych. Každý štvrtý človek v priebehu svojho života trpí nejakou duševnou chorobou. Depresia je jedným z najčastejších dôvodov práceneschopnosti na svete. Schizofrénia a bipolárna porucha patria k najťažším, ochromujúcim poruchám... Hoci taký veľký počet ľudí trpí duševnými poruchami, ľudia majú predsudky voči týmto ochoreniam, a tak zostávajú často neodhalené a neliečené.“ (Svetová zdravotnícka organizácia [WHO])

Podľa WHO sa veľa ľudí s duševnými poruchami zdráha vyhľadať odbornú pomoc zo strachu pred negatívnou reakciou okolia.

V správe spoločnosti National Alliance on Mental Illness sa uvádza, že aj keď väčšinu duševných porúch je možné liečiť, v Spojených štátoch sa z ľudí trpiacich duševnou poruchou minulý rok neliečilo približne 60 percent dospelých a takmer 50 percent detí vo veku od 8 do 15 rokov.

 Porozumieť duševným poruchám

Čo je duševná porucha? Odborníci definujú duševné ochorenie ako zjavnú poruchu zmýšľania, kontroly emócií a správania. Tento stav často negatívne ovplyvňuje schopnosť vytvárať si vzťahy a udržiavať ich a vyrovnávať sa s náročnými životnými situáciami.

Duševné poruchy nie sú prejavom slabosti ani osobnostnej chyby

Miera závažnosti symptómov sa líši v intenzite a dĺžke ich trvania a závisí od jednotlivca, typu ochorenia a okolností. Duševné poruchy postihujú ľudí bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, kultúru, náboženstvo, vzdelanostnú úroveň či výšku príjmu. Duševné poruchy nie sú prejavom slabosti ani osobnostnej chyby. Aj ľudia s duševnými chorobami môžu vďaka vhodnej liečbe viesť produktívny a uspokojujúci život.

Liečba duševných porúch

Odborníci na duševné zdravie dokážu úspešne liečiť mnohé duševné poruchy. Prvým zásadným krokom je dôkladné vyšetrenie u skúseného odborníka.

No človek, ktorý trpí duševnou poruchou, bude mať úžitok so skúseností odborníka len vtedy, ak prijme liečbu, ktorú mu nasadí. To si možno bude vyžadovať, aby človek prekonal akékoľvek zábrany hovoriť s druhými o duševných chorobách. Súčasťou liečby môžu byť pravidelné rozhovory s psychoterapeutom. Ten pomáha ľuďom pochopiť ich stav, vyrovnávať sa s problémami v bežnom živote a povzbudzuje ich, aby liečbu nevzdali. Pri takých rozhovoroch môže byť pre pacienta oporou a pomocou prítomnosť člena rodiny alebo priateľa.

Mnohí ľudia sa naučili žiť s duševnou poruchou vďaka tomu, že lepšie pochopili svoj stav a prijali liečbu, ktorú im odborník predpísal. Mark, ktorého sme už citovali, hovorí: „Než manželke zistili, že trpí duševnou poruchou, veľa sme o týchto ochoreniach nevedeli. Ale naučili sme sa prispôsobiť našej situácii a riešiť vždy len jeden problém, a to až vtedy, keď nastane. Pomohla nám podpora nielen dôveryhodných odborníkov, ale aj rodiny a priateľov.“

Prvým zásadným krokom je dôkladné vyšetrenie u skúseného odborníka na duševné poruchy

Claudia s tým súhlasí a dodáva: „Keď mi oznámili diagnózu, mala som pocit,  akoby nado mnou vyniesli rozsudok. Moja choroba nás oboch v mnohých veciach obmedzuje, ale naučila som sa, že je možné prekonať aj zdanlivo neprekonateľné prekážky. Vďaka mojim lekárom a tomu, že si prehlbujem priateľstvá a zaoberám sa len tým, čo je bezprostredne predo mnou, sa mi ochorenie darí zvládať.“

Duchovné zdravie je dôležité

V Biblii sa nenachádza žiadna zmienka o tom, že duchovnosť lieči zdravotné problémy. Mnoho rodín na celom svete však z toho, čo sa píše v Biblii, načerpalo veľa útechy a síl. Nachádzame v nej napríklad uistenie, že náš milujúci Stvoriteľ sa úprimne zaujíma o tých, ktorí sú „zdrvení na duchu“ a majú „zlomené srdcia“, a poskytuje im útechu. (Žalm 34:18)

Hoci Biblia nie je lekárska príručka, obsahuje praktické rady, ktoré nám môžu pomôcť vyrovnať sa s ťaživými pocitmi a náročnými situáciami. Biblia nám tiež dáva nádej do budúcnosti, že príde čas, keď už na zemi nebude ani chorôb, ani bolesti. V Božom Slove nachádzame tento sľub: „V tom čase sa otvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. V tom čase sa bude chromý šplhať ako jeleň a jazyk nemého vykríkne radosťou. Veď v pustatine vytrysknú vody a v púšťovej rovine bystriny.“ (Izaiáš 35:5, 6)

^ 5. ods. Pre zjednodušenie pod pojmom „duševné poruchy“, ktorý používame v tomto článku, sú zahrnuté duševné choroby, ako aj psychické poruchy a poruchy správania.

^ 32. ods. Prebuďte sa! neodporúča nijakú konkrétnu liečbu. Kresťania by sa mali uistiť, že liečba, pre ktorú sa rozhodnú, nie je v rozpore s biblickými zásadami.

^ 40. ods. Pozri aj článok „Stres — ako ho zvládať“ v Prebuďte sa! z mája 2014.