Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 RADY PRE RODINU | MANŽELSTVO

Ako prekonať zatrpknutosť a hnev

Ako prekonať zatrpknutosť a hnev

PROBLÉM

Nedokážete zabudnúť na drsné slová a necitlivé skutky svojho manžela. Sú nezmazateľne vryté do vašej mysle. Následkom toho lásku a nehu, ktorú ste kedysi cítili, vystriedala horkosť a hnev. Zdá sa, že nemáte na výber, len byť uväznená v manželstve bez lásky. A aj za to sa hneváte na svojho manžela. *

Nezúfajte, vaša situácia sa dá zlepšiť. Najprv však pouvažujte o niektorých faktoch, ktoré by ste mali o hneve a roztrpčenosti vedieť.

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Prechovávanie hnevu a zatrpknutosti manželstvo veľmi zaťažuje a brzdí ho

Hnev vám môže zničiť manželstvo. Prečo? Pretože podkopáva základné piliere manželstva, akými sú láska, dôvera a vernosť. Dá sa povedať, že hnev nevzniká následkom nejakého manželského problému — hnev je manželským problémom. Preto Biblia oprávnene hovorí: „Nech je od vás vzdialená každá zlomyseľná horkosť a hnev.“ (Efezanom 4:31)

Ak prechovávate urazenosť a hnev, ubližujete sama sebe. Je to, akoby ste si dali zaucho a očakávali, že to bude bolieť toho druhého. „Člena rodiny, na ktorého sa hneváte, to možno vôbec netrápi a je úplne v pohode,“ píše Mark Sichel v knihe Healing From Family Rifts (Urovnávanie konfliktov v rodine). Čo z toho vyplýva? „Vaša urazenosť a hnev vám ubližuje oveľa viac ako osoba, na ktorú sa hneváte,“ hovorí Sichel.

Ak prechovávate urazenosť a hnev, je to, akoby ste si dali zaucho a očakávali, že to bude bolieť toho druhého

Záleží na vás, či sa budete hnevať alebo nie. Niektorí ľudia s tým nemusia súhlasiť. Možno namietajú: „To on ma vždy nahnevá.“ Problém je, že s takýmto postojom sa sústredíme na to, čo nemôžeme zmeniť — na konanie toho druhého. Biblia ponúka inú možnosť. Hovorí: „Nech každý skúma svoje skutky.“ (Galaťanom 6:4, Katolícky preklad) Skutky a slová druhého človeka nemôžeme ovplyvniť, ale môžeme ovplyvniť to, ako na ne reagujeme. Dá sa reagovať aj inak ako hnevom.

 ČO MÔŽETE ROBIŤ

Prevezmite zodpovednosť za svoju reakciu. Je pravda, že najľahšie je zvaliť vinu na toho druhého. Pamätajte však, že záleží na vás, či sa budete hnevať alebo nie. Rovnako je vecou voľby to, či odpustíte. Môžete sa rozhodnúť, že sa budete riadiť touto biblickou radou: „Nech slnko nezapadne nad vašou podráždenou náladou.“ (Efezanom 4:26) Ak budete ochotne odpúšťať, dokážete lepšie riešiť manželské problémy. Biblická zásada: Kolosanom 3:13

Úprimne sa preskúmajte. Biblia uznáva fakt, že niektorí ľudia majú sklon k hnevu. (Príslovia 29:22) Hodí sa tento opis na vás? Zamyslite sa: „Mám sklon urážať sa? Ľahko sa nahnevám? Robím spory z maličkostí?“ Biblia upozorňuje, že „ten, kto stále hovorí o veci, rozdeľuje dobrých známych“. (Príslovia 17:9; Kazateľ 7:9) To sa môže stať aj v manželstve. Takže ak máte sklon k hnevu, položte si otázku: „Mohla by som byť k manželovi trpezlivejšia?“ Biblická zásada: 1. Petra 4:8

Zvážte, čo riešiť a čo nie. Biblia uvádza, že je „čas mlčať a čas hovoriť“. (Kazateľ 3:7) Nie každú urážku si treba vydiskutovať; niekedy môžete jednoducho urobiť to, čo radí Biblia: „Vyrozprávajte sa vo svojom srdci, na lôžku, a mlčte.“ (Žalm 4:4) Ak máte pocit, že krivdu nedokážete prejsť bez mlčania, tak sa o tom porozprávajte, až keď sa upokojíte. „Keď mám pocit krivdy, pokúšam sa najskôr upokojiť,“ hovorí Beatriz. „Niekedy si neskôr uvedomím, že to, čo sa stalo, vlastne nebolo až také vážne, a dokážem s manželom hovoriť úctivejšie.“ Biblická zásada: Príslovia 19:11

Uvedomte si, čo znamená odpustiť. V Biblii je slovom „odpustiť“ niekedy preložené slovo, ktoré v pôvodnom jazyku vyjadruje myšlienku ochoty vzdať sa niečoho. Preto odpustiť neznamená urážku zľahčiť ani predstierať, že sa vôbec nič nestalo. Môže to znamenať, že tú vec jednoducho necháte tak, lebo si uvedomujete, že horkosť a hnev môže vášmu manželstvu i vášmu zdraviu uškodiť viac než samotná urážka.

^ 4. ods. Hoci v tomto článku je použitý ženský rod, uvedené zásady platia pre obe pohlavia.