Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Modlitba

Modlitba

Vypočúva niekto naše modlitby?

„Ó, Ty, ktorý vypočúvaš modlitbu, áno, k tebe prídu ľudia každého tela.“ (Žalm 65:2)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Hovorí sa, že modlitby nevystúpia vyššie než po strop. Zvlášť ľudia, ktorí trpia, môžu mať pochybnosti, či ich modlitby niekto vypočúva.

ČO HOVORÍ BIBLIA

„Jehovove * oči sú obrátené na spravodlivých a jeho uši na ich pokorné prosby, ale Jehovova tvár je proti tým, ktorí robia zlo,“ píše sa v Biblii. (1. Petra 3:12) Je teda jasné, že Boh vypočúva modlitby. Vypočúva však hlavne modlitby tých, ktorí sa riadia jeho zásadami. Iný biblický text o Božej ochote počúvať nás, keď sa modlíme, hovorí: „Toto je tá dôvera, ktorú máme v neho, že nás počuje, nech prosíme o čokoľvek podľa jeho vôle.“ (1. Jána 5:14) Preto tí, ktorí sa k Bohu úprimne modlia, musia vedieť, aká je Božia vôľa, a snažiť sa dať svoje prosby do súladu s ňou.

 Ako by sme sa mali modliť?

„Keď sa modlíte, nehovorte znovu a znovu to isté.“ (Matúš 6:7)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Členovia rôznych náboženstiev — napríklad buddhisti, katolíci, hinduisti či moslimovia — sú vedení k tomu, aby pri odriekaní a počítaní modlitieb používali ruženec.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Modlitby by mali byť úprimné a mali by vychádzať zo srdca. Nemali by sme sa ich učiť naspamäť a mechanicky ich opakovať. Biblia nás nabáda: „Keď sa modlíte, nehovorte znovu a znovu to isté, ako to robia ľudia z národov, domnievajúc sa, že budú vypočutí, lebo používajú mnoho slov. Preto ich nenapodobňujte, lebo Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr ako ho vôbec prosíte.“ (Matúš 6:7, 8)

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ ODPOVEĎ

Keď sa niekto modlí spôsobom, ktorý je Bohu neprijateľný, je dosť možné, že iba stráca čas a možno dokonca Boha uráža. Biblia varuje, že modlitby ľudí, ktorí nechcú konať Božiu vôľu, sú Bohu odporné. (Príslovia 28:9)

Ku komu by sme sa mali modliť?

„Hľadajte Jehovu, kým sa dá nájsť. Volajte na neho, kým ukazuje, že je blízko.“ (Izaiáš 55:6)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Niektorí ľudia sa modlia k Márii, k anjelom či k „svätým“, napríklad k „svätému“ Antonovi Paduánskemu, údajnému patrónovi stratených vecí (hmotných i duchovných), alebo k „svätému“ Júdovi, ktorý je považovaný za pomocníka v zúfalých situáciách. Mnohí veriaci sa k takýmto „svätým“ a k anjelom modlia v nádeji, že za nich budú orodovať u Boha.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Ľudia, ktorí chcú Boha uctievať správnym spôsobom, by sa mali modliť iba k nebeskému Otcovi. (Matúš 6:9) Biblia nás nabáda: „O nič sa úzkostlivo nestarajte, ale nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou.“ (Filipanom 4:6)

^ 6. ods. Jehova je Božie meno zjavené v Biblii.