Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Ako prekonať vyhorenie

Ako prekonať vyhorenie

ANIL bol extrémne vyčerpaný. Pred nejakým časom zmenil prácu, aby získal prestížnejšiu pozíciu a vyšší plat. No teraz často pracoval dlho do noci a cez víkendy; niekedy až 80 hodín týždenne. Anil hovorí: „Na pracovisku bol chaos a všetka zodpovednosť bola na mne. Hovoril som si: ‚Čo som to len urobil? Ak s tým niečo nespravím, bude po mne.‘“ Anil bol na pokraji vyhorenia.

Pracovné vyhorenie je niečo viac než len pocit únavy a stresu z každodennej práce. Pri vyhorení sa prejavuje chronické vyčerpanie a silné pocity frustrácie a bezmocnosti. Ľudia, ktorých postihne vyhorenie, sa prestávajú zaujímať o prácu, strácajú motiváciu a znižuje sa ich výkonnosť. Štúdie odhaľujú, že vyhorenie sprevádzajú aj mnohé emocionálne a fyzické zdravotné problémy.

Čo spôsobuje vyhorenie? Častou príčinou je pracovné preťaženie. Rastúci ekonomický tlak vedie niektorých zamestnávateľov k tomu, že vyžadujú od svojich zamestnancov, aby pracovali viac hodín, niekedy za menej peňazí. Moderné technológie udržujú niektorých ľudí v neustálom kontakte s prácou, čím sa stiera hranica medzi ich pracovným a súkromným životom. K vyhoreniu môžu prispievať aj také faktory, ako je neistota zamestnania, nespravodlivé zaobchádzanie na pracovisku a pocit, že človek nedokáže ovplyvniť výsledky svojej práce. Ďalšími faktormi môžu byť aj nejasné priority v úlohách a konflikty so spolupracovníkmi.

Vyhorenie si človek môže spôsobiť aj sám. Možno túži po kariére a vyššom príjme, a tak sa viac a viac venuje práci. Môže si toho nabrať na seba tak veľa, že sa ocitne na ceste k vyhoreniu.

Ako sa dá pracovné vyhorenie prekonať? Samozrejme, zmeniť niečo sa vám môže zdať nereálne, ak máte pocit, že ste obeťou okolností, ktoré nedokážete ovplyvniť. Napriek tomu skúste pouvažovať o nasledujúcich štyroch krokoch, ktoré vám môžu pomôcť, ak vyhorenie postihlo aj vás. Možno máte viac možností, ako si myslíte.

 1. PREHODNOŤTE SVOJE PRIORITY

Čo je pre vás v živote najdôležitejšie? Mnohí ľudia by na horné priečky svojho rebríčka hodnôt dali rodinné vzťahy a dobré zdravie. No je veľmi pravdepodobné, že práve tieto veci utrpia, ak vás postihne vyhorenie.

Keď si ujasníte priority, pripravíte sa na náročné rozhodnutia a na to, aby ste dokázali vymeniť niečo za niečo. Napríklad možno si hovoríte: „Nemôžem si dovoliť zmeniť prácu ani pracovať menej. Tie peniaze potrebujem!“ Je pravda, že každý potrebuje nejaké peniaze, ale otázkou je koľko a za akú cenu.

Dávajte si pozor, aby ste nepodľahli tlaku prijať za svoje to, čo považujú za dôležité ľudia okolo vás. Napríklad priority vášho zamestnávateľa sa zrejme líšia od vašich. A vaši spolupracovníci možno dávajú na prvé miesto v živote prácu, ale to neznamená, že to musíte robiť aj vy.

BIBLICKÁ ZÁSADA: „AJ KEĎ MÁ NIEKTO HOJNOSŤ, JEHO ŽIVOT NEVYPLÝVA Z TOHO, ČO MÁ.“ (LUKÁŠ 12:15)

2. ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT

Aby ste znížili stres a získali čas na to, čo je pre vás skutočne hodnotné, možno zvážite, že budete pracovať menej hodín. Možno sa vám podarí presvedčiť svojho zamestnávateľa, aby vám znížil pracovné zaťaženie. Alebo prídete k záveru, že musíte zmeniť prácu. Akokoľvek sa rozhodnete, zrejme budete musieť upraviť svoj rozpočet a urobiť zmeny vo svojom životnom štýle. No nie je to nemožné a nemusí to byť až také ťažké, ako si myslíte.

V mnohých krajinách konzumná spoločnosť podsúva myšlienku, že šťastie je úzko spojené s tým, koľko človek zarába a čo vlastní. Ale realita je úplne iná. Jednoduchší životný štýl prináša väčšiu slobodu a spokojnosť. Aby ste sa na zmenu životného štýlu pripravili, znížte svoje výdavky a začnite šetriť. Snažte sa tiež znížiť dlhy alebo sa ich úplne zbaviť. O potrebných zmenách sa porozprávajte s členmi svojej rodiny, aby vaše úsilie podporili.

BIBLICKÁ ZÁSADA: „AK MÁME POKRM A ODEV, BUĎME S TÝM SPOKOJNÍ.“ (1. TIMOTEJOVI 6:8, Ekumenický preklad)

 3. NAUČTE SA, KEDY POVEDAŤ NIE

Ak je vaša pracovná záťaž nezvládnuteľná alebo máte na pracovisku nejaký iný pretrvávajúci problém, porozprávajte sa o tom so svojím zamestnávateľom. Keď je to možné, navrhnite riešenie, ktoré bude prijateľné pre obe strany. Uistite svojho zamestnávateľa, že vám na vašej práci záleží. Zároveň mu vysvetlite, čo ste ochotní robiť, no jasne a pevne mu povedzte, čo je už nad vaše sily.

Predvídajte, čo sa môže stať, a buďte realistickí. Ak budete chcieť pracovať menej hodín, váš zamestnávateľ bude zrejme očakávať, že prijmete nižší plat. Počítajte s možnými rizikami, napríklad s tým, že prídete o prácu, a pripravte si plán, ako budete v takom prípade postupovať. Pamätajte na to, že kým ste ešte zamestnaní, máte lepšiu šancu nájsť si iné zamestnanie.

Aj keď sa so zamestnávateľom dohodnete na vzájomne prijateľných podmienkach, rátajte s tým, že neskôr bude na vás možno opäť vyvíjať nátlak, aby ste pracovali viac. Čo vám môže pomôcť nepodľahnúť takémuto tlaku? Dodržiavanie dohodnutých podmienok. Ak to budete robiť, budete mať právo žiadať svojho zamestnávateľa, aby aj on dodržiaval dohodu a nenútil vás pracovať viac, ako ste sa dohodli.

BIBLICKÁ ZÁSADA: „NECH VAŠE SLOVO ÁNO ZNAMENÁ ÁNO, VAŠE NIE, NIE.“ (MATÚŠ 5:37)

 4. ZREGENERUJTE SVOJE SILY

Aj keď nezažívate na pracovisku vážne problémy, pravdepodobne sa stretávate s určitým stresom, náročnými povahami a nepríjemnými situáciami. A tak si doprajte čas na dostatočný odpočinok a oddychové činnosti. Pamätajte na to, že oddychové činnosti nemusia byť nákladné, aby vás i vašu rodinu osviežili.

Rozvíjajte si záľuby a priateľstvá, ktoré nesúvisia s vašou prácou, a nebudujte si svoju sebaúctu na tom, akú máte prácu a koľko pracujete. Prečo? Kniha Your Money or Your Life (Peniaze alebo život) uvádza: „To, kým ste, je oveľa dôležitejšie než to, ako si zarábate na živobytie.“ Ak svoju sebaúctu zakladáte v prvom rade na tom, akú prácu vykonávate, potom bude pre vás ťažké minimalizovať úlohu, ktorú vo vašom živote zohráva práca.

BIBLICKÁ ZÁSADA: „LEPŠIA JE HRSŤ ODPOČINKU AKO DVOJITÁ HRSŤ TVRDEJ PRÁCE A HONBA ZA VETROM.“ (KAZATEĽ 4:6)

Je naozaj možné urobiť zmeny, ktoré sú potrebné na to, aby ste prekonali vyhorenie? Áno, je to možné. Anil, ktorého sme spomínali v úvode tohto článku, ich urobil. Hovorí: „Zavolal som svojmu bývalému zamestnávateľovi a spýtal som sa ho, či by ma neprijal späť. A on ma prijal. Nebolo ľahké pozrieť sa do očí svojim bývalým spolupracovníkom, keď som sa im predtým vychvaľoval, že idem na lepšie. Aj s platom som išiel poriadne dole. Ale získal som pokoj mysle a viac času na svoju rodinu a ďalšie veci, ktoré sú pre mňa skutočne dôležité.“